515754, Aarle-Rixtel

Omschrijving

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Kasteel Croy. De aanleg bestaat uit een gaaf bewaarde van oorsprong middeleeuwse infrastructuur gevormd door een dubbele rechthoekige omgrachting met singels rondom. Tussen de binnen- en buitengracht liggen weilanden; de binnengracht aan de noord- en westzijde is in de 20ste eeuw gedempt. Oorspronkelijk was het kasteel vanaf de oostzijde middels het poortgebouw toegankelijk, maar in ca.1790 is de oprijlaan in noordelijke richting verlegd waardoor aswerking is verkregen. Deze loodrecht op de ingang in de noordgevel geprojecteerde laan (beplanting van jonge bruine beuk) wordt geflankeerd door oude eikenbossen; in het bos een met naaldbomen (Douglas) omzoomd wandelpad; de oostzijde wordt afgesloten door een beukenhaag. Het kasteeleiland is ingericht met een deels omhaagde rechthoekige moestuin ten oosten van het kasteel; voorplein met keienbestrating; voor de boerderij een rij lindebomen. Gaaf bewaarde relatie buitenplaats - omgeving met landerijen, bosjes en eikenlanen.

Waardering

HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG behorende tot de buitenplaats Kasteel Croy van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- vanwege de gaaf bewaarde structuur van de aanleg met dubbele omgrachting en lanenstelsel;

- vanwege de situering in het landschap;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang tussen de verschillende onderdelen.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
515754
Complexnaam
Croy
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), TOEGANGSBRUG (3), POORTGEBOUW (4), TUINMUUR (5), SCHAAPSKOOI (6), KASTEELBOERDERIJ (7) Ten noorden van de Goorloop tussen het dorp Stiphout en Aarle-Rixtel ligt de historische buitenplaats Kasteel Croy, waarvan de grondbezitter Rutgher van Erp voor het eerst in 1472 wordt vermeld. Het kasteel heeft, ondanks zijn verdedigbare karakter, waarschijnlijk nooit als verdedigingswerk gediend. In 1477 werd Jacob van Croy de nieuwe eigenaar, die er zijn naam aan verleende. Onder het beheer van de welgestelde Cornelis I van Bergen, werd het kasteel vermoedelijk met de zuidwestvleugel uitgebreid. Van 1772 tot 1872 in bezit van de familie Van Brugghen, waarna het, door testamentaire beschikking, een bejaardenhuis werd en sinds 1977 een kantoorfunctie kreeg. De aanleg rondom het kasteel heeft van oudsher een utilitair karakter met de moestuinen in de nabijheid van het hoofdgebouw, verder is de infrastructuur (grachten en lanen) van belang evenals de nog onaangetaste setting van het kasteel in de weilanden.

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de onderdelen aangegeven.

Waardering:

De HISTORISCHE BUITENPLAATS is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang: - vanwege de ouderdom; - als zeldzaam voorbeeld van een omgracht, laat 15de-eeuws adellijk huis in Brabant; - vanwege de kenmerkende infrastructuur met lanen en grachten in combinatie met de visueel-landschappelijke waarde; - vanwege het complex van de bouwkundige onderdelen en de tuin- en parkaanleg.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Historische aanleg Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Aarle-Rixtel By Croylaan 14 Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
E 1886 Aarle-Rixtel
E 1809 Aarle-Rixtel
E 1810 Aarle-Rixtel
Naar boven