Laarbeek

Beek en Donk, ophaalbrug van de Oranjelaan over het Wilhelminakanaal - Michielverbeek
Beek en Donk, ophaalbrug van de Oranjelaan over het Wilhelminakanaal
Credit
Wikimedia Commons - Michielverbeek
68
68
35

Gemeente Laarbeek
Koppelstraat 37 
5741 GA Beek en Donk

Postadres
Postbus 190
5740 AD Beek en Donk

www.laarbeek.nl
gemeente@laarbeek.nl
0492 - 469700

Laarbeek is een gemeente in de Nederlandse provincie Noord-Brabant, deels gelegen in de Meierij van 's-Hertogenbosch en deels in de Peelrand. Het gemeentehuis staat in Beek en Donk. Overige kernen in de gemeente zijn Aarle-Rixtel, Lieshout, Mariahout en een aantal buurtschappen.

Monumenten

De gemeente Laarbeek kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont?

Gemeentelijk monument te Laarbeek Cafe Dorpstraat 18
Gemeentelijk monument te Laarbeek Cafe Dorpstraat 18
Wikimedia Commons - Hnapel

Monumentenzorg Laarbeek

De gemeente Laarbeek zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid?

Afbeelding
Onderzoek

Erfgoedkaart

De omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft voor een aantal gemeentes een cultuurhistorische inventarisatie uitgevoerd en in beeld gebracht door middel van de Erfgoedkaart. 

Wilt u meer weten over het beleid met betrekking tot archeologie en cultuurhistorie in gemeente Laarbeek? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het platform Duurzaam wonen Laarbeek helpt inwoners met vragen over verduurzaming.

De gemeente heeft specifieke beleidsregels opgesteld voor zonnepanelen op monumenten, cultuurhistorisch waardevolle en beeldbepalende panden

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en restauratie

De gemeente Laarbeek stelt een subsidie beschikbaar voor onderhoud en restauratie van gemeentelijke monumenten. De subsidie bedraagt 25% van de subsidiabele onderhouds- en restauratiekosten met een maximum van € 10.000,- per 5 jaar. Maximaal de helft van dit bedrag kan ingezet worden voor het isoleren van het pand.

Wilt u weten welke kosten subsidiabel zijn? Bekijk de Subsidieverordening monumenten gemeente Laarbeek.

U vraagt de subsidie aan voorafgaand aan de uitvoering van de werkzaamheden. Als monumenteigenaar kunt u eenmalig maximaal € 1.000,- subsidie ontvangen voor een uitgevoerde quickscan. Belangrijk is dat de quickscan door iemand met specifieke kennis van monumenten wordt uitgevoerd, zoals Monumentenwacht Noord-Brabant.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven