Nieuw Werklust Kleiwarenfabriek, Hazerswoude-Rijndijk

Inleiding complexonderdeel 1

WOONHUIS behorende bij Nieuw Werklust Kleiwarenfabriek gebouwd in de tweede helft van de 19de eeuw in Eclectische stijl als directeurswoning. Bij de directeurswoning behoorde een koetshuis, thans garage, en een houten botenhuis.

Omschrijving

Op een grofweg vierkante plattegrond opgetrokken woonhuis bestaande uit één bouwlaag met hardstenen plint en verder van rode baksteen in staand verband onder een met gesmoorde Hollandse pannen gedekt schilddak eindigend in een uitkragende gootlijst. De gevels worden afgesloten door een gepleisterde geprofileerde gecorniste daklijst en gepleisterde hoeklisenen. Drie gevels worden gedomineerd door centraal geplaatste gepleisterde risalieten onder steekkappen. De zesruits getoogde vensters zijn langs de bovenzijde gedecoreerd met gepleisterde profiellijsten.

De voorgevel (oost) heeft een centraal geplaatste risalerende entreepartij die bestaat uit een getoogde paneeldeur onder een bovenlicht binnen een profiellijst. Boven de entree is een balkon met balusters op korbelen geplaatst. De zolderverdieping heeft een tuitgevel met een geprofileerde deels hardstenen daklijst door onder een steekkap. In de gevel bevindt zich een dubbele balkondeur onder een getoogd bovenlicht waarboven een uitgewerkte decoratieve lijst is aangebracht. Langs de noordgevel is een serre op een bakstenen plint aangebouwd die aan de oostzijde afgesloten wordt door een driezijdige erker met eenvoudige vensters onder bovenlichten. De serre heeft een schilddak met leien in Maasdekking en neemt de hele gevel links van de risaliet in beslag. Een geprofileerde lijst volgt de contouren van de risaliet voor de noordgevel waarin op de begane grond een venster binnen een profiellijst geplaatst is. Op de verdieping bevinden zich twee geschakelde keperboogvormige vensters boven een waterdorpel op consoles. links van de risaliet is een venster geplaatst. De risalieten van de zuid- en de noordgevel hebben een overeenkomstige vormgeving met het verschil dat op de verdieping van de zuidelijke risaliet een dubbel getoogd venster geplaatst is.

De achtergevel aan de westzijde heeft een aanbouw onder een lessenaardak met een entree, een tweede entree onder een bovenlicht en een venster.

Waardering

Het woonhuis gebouwd als directeursvilla is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde - wegens het sociaal economisch belang van de steenfabrieken langs de Oude Rijn in voorgaande eeuwen. - als voorbeeld van een pand vormgegeven in neo-classicistische stijl. Het pand is tevens gaaf in hoofdvorm, materiaalgebruik en detaillering. - wegens de ensemblewaarde als onderdeel van de kleiwarenfabriek waaraan dit pand zowel functioneel als visueel gerelateerd is.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
514727
Complexnaam
Nieuw Werklust Kleiwarenfabriek
Provincie
Complexomschrijving

COMPLEXBESCHRIJVING

Inleiding

De DAKPANNENFABRIEK "Nieuw Werklust" levert behalve dakpannen onder meer ook bloem- en schoorsteenpotten en vindt haar oorsprong waarschijnlijk in de 17e eeuw. De klei voor de pannen kwam van een terrein aan de overzijde van de Rijn en werd via een aanleverkanaal door middel van bootjes getransporteerd. Rond het midden van de vorige eeuw had de fabriek in ieder geval drie droogioodsen die westelijk van het aanleverkanaal gesitueerd waren. Bij het begin van het derde kwart van de vorige eeuw waren enkele bijgebouwen en de directeursvilla aan het complex toegevoegd. Tegenwoordig bestaat de fabriek uit diverse gebouwen die in meerdere fases tot stand zijn gekomen en in de loop der tijd aan het productieproces zijn aangepast. De volgende panden komen voor bescherming in aanmerking: het WOONHUIS (1), een cluster bestaande uit KANTOOR, OVENGEBOUW en 2 LOODSEN (2) een SCHAFTLOKAAL ANNEX OPSLAGGEBOUW uit ca.1930 (3), een LOODS voor het maken van potten voor schoorsatenen (4), een FABRIEKSHAL uit 1937 (5), een houten kolen- en turfLOODS (6), twee LOODSEN (7 en 8), een KLEIBEREIDINGSLOODS voor de voorbewerking van klei (9), een DROOGLOODS (10), twee OVENGEBOUWEN (11 en 12) en een tweede DROOGLOODS (13). De vijf WONINGEN voor de arbeiders (14) maken ook deel uit van het complex en komen eveneens voor bescherming in aanmerking.

Langs de Oude Rijn, van oudsher een belangrijke verkeersader, werd het beeld in de voorafgaande eeuwen beheerst door pannen- en steenfabrieken. De noodzakelijke grondstoffen zoals klei, zand en turf waren hier voldoende aanwezig. De steen- en pannenfabrieken waren vroeger seizoensbedrijven, het vormen van stenen en pannen speelde zich van omstreeks april tot oktober af. In herfst en winter werden de voorraden klei aangevoerd wat meestal per vlet gebeurde. De klei werd met zand voorgemengd. De klei voor dakpannen, die vetter moest zijn dan de steenklei, werd met water in een eenvoudige schoepmolen gemengd waarna klei ballen of koeken werden gevormd voor het vormen van een pan. Later werd dit proces gemechaniseerd. Na het persen van de pan volgt het drogen de pannen liggen daarbij op droogrekken uitgelegd in de lange open droogschuren die aan alle kanten voorzien zijn van jaloezieën, na een tweede droogperiode op de rekken van de bovenverdieping van de schuur volgt een derde droogperiode. Vervolgens worden de pannen gebakken in ovens die elk 16.000 pannen kunnen bevatten en met turf of steenkool worden gestookt tot een temperatuur van 1000 graden.

N. B. De vier geschakelde nieuwere loodsen westelijk van het toegangspad komen vanwege het bouwjaar niet voor bescherming in aanmerking.

Omschrijving

De dakpannen fabriek is zuidelijk van de Oude Rijn ten westen van Hazerswoude gesitueerd. Oostelijk van het terrein is een aanleverkanaal gegraven dat in verbinding staat met de Rijn en tevens de oostelijke en een deel van de zuidelijke begrenzing vormt. Het zuidelijke deel van het terrein, aan de straatzijde wordt voor het grootste deel in beslag genomen door een kleiberg. Rechts daarvan staat een smalle langgerekte droogloods (13) met daarachter twee ovens (11 en 12). De meest rechter werd in 1928 gerealiseerd. De haakvormige loods die zich daarachter bevindt reikt tot aan de noordelijke en oostelijke grens van het terrein (10). Noordelijk van de klei berg is een kleibewerkingsloods

gebouwd (9) met daarachter een loods (7) en een losstaande opslagloods (8). Evenwijdig aan de rechter droogloods stond ook links van de kleiberg een droog loods die echter in de jaren '50 van deze eeuw deels is afgebrand. Noordelijk van deze loods is in 1937 een fabriekshal met een schoorsteenpijp (5) en een tweede opslagloods (6) gebouwd. Tegen de zuidelijke gevel van de fabriekshal tot aan de westelijke zijde van de droogloods staat het waarschijnlijk oudste deel van deze fabriek, in de jaren dertig van deze eeuw is westelijke aan dit voormalige ovengebouw (2) een kantoor gebouwd en is de schoorsteenpijp gesloopt. Langs het toegangspad op het oostelijke deel van het terrein is een langwerpig gebouw met een schoorsteen gelegen (4). In 1947 is een werkplaats langs de oostgevel aangekapt. De oostelijke begrenzing van het fabrieksterrein wordt gevormd door een lange loods voor de berging van gebakken pannen (3). In de noord-oostelijke hoek aan het water staat de directeursvilla (1) die in Eclectische stijl is vormgegeven. Zuid-oostelijk grenzend aan het terrein, evenwijdig aan de weg is een rijtje met vijf arbeiderswoningen (14) gebouwd.

Waardering

De dakpannenfabriek aan de Oude Rijn in Hazerswoude is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde - als reminiscentie aan de vroeger florerende kleiindustrie langs de Rijn; - als een van de laatste voorbeelden van een nog in werking zijnde pannenfabriek van groot belang voor het Nederlands industrieel erfgoed. - als representatief typologisch voorbeeld; - vanwege de grote ensemblewaarde door de functionele en visuele relatie tussen de onderdelen. Tevens is het complex met de schoorstenen van stedenbouwkundige waarde vanwege de beeld bepalende situering aan de Rijndijk.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Kleifabriek Boerderijen, molens en bedrijven Industrie oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Rijndijk 16 2394 AH Hazerswoude-Rijndijk Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
H 642 Hazerswoude
Naar boven