513220, Bussum

Inleiding

BAARHUISJE, behorende tot het complex "Joodse Begraafplaats Amersfoortsestraatweg", gebouwd in de tweede helft van de 19e eeuw in sobere eclectische bouwtrant. Het baarhuisje is schuin gesitueerd aan de noordwestzijde van het terrein.

Omschrijving

Het baarhuisje van de Joodse begraafplaats is op rechthoekige plattegrond opgetrokken in wit geschilderde baksteen op gecementeerde plint onder zadeldak, bedekt met zwarte Hollandse pannen. De voorgevel (ZO) bevat een dubbele deur onder segmentboog. Aan weerszijden bevindt zich een blind spitsboogvenster. In de decoratieve top van de gevel is een rond ijzeren venster aangebracht.

In de zijgevels is een ijzeren rondboogvenster geplaatst met blauw gekleurde glas-in-loodramen.

De achtergevel (NW) bevat een dubbele deur. Waardering

Het baarhuisje, gebouwd in sobere eclectische bouwtrant, is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als karakteristiek en gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een funerair dienstgebouw uit de tweede helft van de 19de eeuw en als beeldbepalend onderdeel van het complex "Joodse Begraafplaats Amersfoortsestraatweg" te Bussum.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
513220
Complexnaam
Joodse Begraafplaats
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding Het complex "Joodse Begraafplaats Amersfoortsestraatweg" te Bussum omvat vier onderdelen: een BEGRAAFPLAATSHEK, een BAARHUISJE en TWEE HOUTEN GRAFMONUMENTEN.

De begraafplaats is gesticht in 1830, gelijktijdig met de Algemene begraafplaats, en ligt op een rechthoekig terrein in de noordwesthoek van de Algemene Begraafplaats aan de Amersfoortsestraatweg/hoek Brediusweg. Op het terrein is een oorlogsmonument opgericht ter nagedachtenis van hen die werden omgebracht door de vijanden van Israël in de jaren 1940-1945 in de gemeenten Naarden, Bussum, Weesp, Blaricum, Huizen en Laren.

Omschrijving

De Joodse begraafplaats heeft een eenvoudige orthogonale aanleg met een centrale hoofdas vanaf het entreehek. Op het met gras begroeide terrein, waar enkele dwarspaden doorheen lopen, staan natuurstenen grafmonumenten en nog twee houten grafmonumenten, oost-west georiënteerd. Het gelijktijdig met de aanleg geplaatste entreehek is gesitueerd aan de oostzijde van het terrein. Het baarhuisje is schuin op het terrein gesitueerd, op een rechthoekige plattegrond zuidoost-noordwest georiënteerd. De bakstenen gevels onder zadeldak, bedekt met zwarte Hollandse pannen, zijn wit geschilderd.

Waardering

Het complex "Joodse Begraafplaats Amersfoortsestraatweg" te Bussum is van algemeen belang wegens cultuur- en architectuurhistorische waarde als kenmerkend en grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een vroeg 19de-eeuwse Joodse begraafplaats met bijbehorende aanleg, beplanting, grafmonumenten en baarhuisje.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Baarhuisje Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Bussum Joodse begraafplaats, Brediuskwartier Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
B 5125 Bussum
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1850 1850 vervaardiging
Naar boven