Inleiding

De bij het boerderijcomplex behorende SCHUUR, vormgegeven in een Traditioneel Ambachtelijke trant, stamt mogelijk nog uit de 18de eeuw, dan wel uit de 19de eeuw. Ze bestaat uit een stalgedeelte met daarboven een hooizolder, die mogelijk tevens als vloedzolder heeft gefungeerd.

Omschrijving

Vrijstaande schuur is opgetrokken in ijsselsteen met deels gepotdekselde wanden onder een rieten tentdak, dat aan één zijde korter is. Aan de voorzijde zijn onder de dakrand drie vierruitsschuiframen geplaatst. De linker zijgevel, aan de bovenzijde afgeknot, bestaat grotendeels uit gepotdekselde delen en heeft twee hooiluiken op de zolder. Het linker, deels uit baksteen opgetrokken deel bevat twee rondbogige stalvensters. De achtergevel heeft een drietal staldeuren.

Waardering

De bij het boerderijcomplex behorende schuur is van algemeen belang vanwege de architectuur- en cultuurhistorische waarde als karakteristiek voorbeeld van een mogelijk 18de-, danwel 19de-eeuws stal met hooizolder, vormgeven in een Traditioneel Ambachtelijke bouwtrant. De schuur is bouwhistorisch waardevol en is redelijk gaaf in hoofdvorm en wat betreft materiaalgebruik en detaillering. De schuur heeft landschappelijke en ensemblewaarde door de ruimtelijke en functionele relatie met de bijbehorende boerderij en het omliggende erf, die te samen beeldbepalend gesitueerd zijn aan de voet van de dijk en als zodanig onderdeel vormen van de vrij open, landelijke bebouwingsstructuur van Goudriaan in het bijzonder en de Krimpenerwaard in het algemeen.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
512185
Complexnaam
Boerderijcomplex
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding

Het onder aan de dijk gelegen BOERDERIJCOMPLEX, bestaande uit een BOERDERIJ van het voor de Krimpenerwaard kenmerkende langhuistype met vrijstaande SCHUUR, is gebouwd rond het midden van de 19e eeuw in een Traditioneel Ambachtelijke trant. Kenmerkend is onder meer dat de voorgevel is opgetrokken in rode baksteen, terwijl voor de overige gevels ijsselsteen is gebruikt. Door de toepassing van een ingezwenkte lijstgevel, die in deze streek niet veel voorkomt, heeft de boerderij een zekere allure gekregen. De bijbehorende schuur is mogelijk 18de-, danwel 19de-eeuws.

N.B. Het stalgedeelte is in 1958 verbouwd ten behoeve waarvan de achtergevel en linker zijgevel (noord-oost) zijn gewijzigd.

Omschrijving

Het langgerekte haaks op de dijk gesitueerde erf is beplant met oude hoogstamfruitbomen. De boerderij ligt onder aan de dijk, maakt deel uit van de vrij open lintachtige bebouwingsstructuur van Goudriaan en sluit aan bij de bestaande strokenverkaveling in de Polder Nieuw-Goudriaan. De boerderij staat met de kopse kant (west) naar de dijk toe. De bij de boerderij behorende houten schuur staat schuin links naast de boerderij (noord-oost) en is met de kopse voorgevel naar het noorden gericht.

Waardering

Het boerderijcomplex is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als voorbeeld van vrij gave, monumentale boerderij met bijbehorende schuur uit de 19de eeuw van het voor de Krimpenerwaard kenmerkende langhuistype in een Traditioneel Ambachtelijke bouwtrant, waarbij een voor deze streek niet veel voorkomende ingezwenkte lijstgevel is toegepast. Het boerderijcomplex, bestaande uit een boerderij met vrijstaande schuur, heeft landschappelijke en ensemblewaarde door de onderlinge ruimtelijke en functionele relatie van de verschillende complexonderdelen, die tezamen beeldbepalend gesitueerd zijn aan de voet van de dijk en als zodanig onderdeel vormen van de vrij open, landelijke bebouwingstructuur van Goudriaan in het bijzonder en de Krimpenerwaard in het algemeen.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Schuur(M) Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Middelblok 37 2831 BJ Gouderak BY Ja
Middelblok 39 2831 BJ Gouderak
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
B 4311 Gouderak
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1850 1850 vervaardiging
Naar boven