Krimpenerwaard

Streekmuseum Krimpenerwaard - Streekmuseum Krimpenerwaard
Streekmuseum Krimpenerwaard
Credit
Wikimedia Commons - Streekmuseum Krimpenerwaard
332
332

Gemeente Krimpenerwaard
Kantoor Stolwijk
Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postadres
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk

www.krimpenerwaard.nl
monumenten@krimpenerwaard.nl
140182

De gemeente Krimpenerwaard heeft een rijke geschiedenis. De streek is ontstaan door het ontginnen van moerasgebied. De Krimpenerwaard vormt met de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard het Zuid-Hollandse deel van het westelijke rivierengebied. Heden ten dage kenmerkt de Krimpenerwaard zich door een variëteit aan kernen en bebouwing. Van historische boerderijen tot oude en nieuwe stadswoningen, gemalen, bedrijfsgebouwen en het typerende slagenlandschap met weteringen en weilanden.

Monumenten in Krimpenerwaard

Gemeente Krimpenerwaard kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Daarbij kent de gemeente vijf beschermde gezichten. 

Aanzicht Schoonhoven in gemeente Krimpenerwaard
Aanzicht Schoonhoven in gemeente Krimpenerwaard
Restauratiefonds
Afbeelding
Uitvoering

Archeologie

De Krimpenerwaard wordt al eeuwenlang bewoond. Bij werkzaamheden in de bodem is daarom soms een omgevingsvergunning nodig. Ook kan archeologisch onderzoek nodig zijn. Of dat het geval is, ligt aan de locatie, het oppervlak en de diepte van de werkzaamheden. 

In de beleidskaart Archeologie is per gebied in de Krimpenerwaard vastgesteld wat de kans is op archeologische vondsten. De kaart is onderdeel van de Archeologienota Krimpenerwaard

Doet u een archeologische vondst? Dan moet u de vondst melden aan de gemeente. Dat kan via het formulier Archeologische vondst melden.

Monumentenzorg Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. In de erfgoedverordening worden de ambities beschreven die ten grond slag liggen aan het erfgoedbeleid voor de periode 2017-2022. Wilt u meer weten van het erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland en ook onze gemeente Krimpenerwaard stapt over op schone energie. Of u nu huurder, woningeigenaar of ondernemer bent, iedereen kan alvast voorbereidingen treffen.

Wilt u weten welke mogelijkheden er zijn voor uw monument dan kunt u de Zelfscan Duurzaam Monument doen.

Bent u eigenaar van een rijksmonument en gaat u verduurzamen? Dan kunt u gebruik maken van de Duurzame Monumenten-lening. Voor meer tips en informatie

Afbeelding
Toolbox

Onderhoudssubsidie

Onderhoud van monumenten is vaak duurder dan onderhoud aan een gewoon pand. Om eigenaren in de Krimpenerwaard hierin tegemoet te komen, is er de subsidieregeling gemeentelijke monumenten. De subsidie is bedoeld voor eigenaren van een gemeentelijk monument of van een pand in het beschermde dorpsgezicht aan de Voorstraat van Lekkerkerk.

De subsidieregeling is bedoeld om de monumentale waarde van gemeentelijke monumenten te behouden. U kunt één keer per jaar subsidie aanvragen. Hoeveel subsidie u kunt krijgen, ligt aan het soort pand:

  • Voor gemeentelijke monumenten is de subsidie 40% van de kosten waarvoor u subsidie kunt ontvangen. De maximale subsidie is € 5.000,-.
  • Voor panden in het beschermde dorpsgezicht aan de Voorstraat van Lekkerkerk is de subsidie 20% van de kosten waarvoor u subsidie kunt ontvangen. De maximale subsidie is € 2.500,-.

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die van oorsprong geen woonhuis zijn, zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Uitvoering

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Heeft u verbouwplannen?

Geschiedenis Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard heeft een rijke geschiedenis. De streek is ontstaan door het ontginnen van moerasgebied. Vanaf de tiende eeuw is er sprake van continue bewoning in het gebied. De enige stad in de Krimpenerwaard is Schoonhoven wordt voor het eerst genoemd in 1247. De oude stadsstructuur is opmerkelijk goed bewaard gebleven, evenals de bebouwing langs de voornaamste straten. Vanaf de 17de eeuw staat de stad bekend als Zilverstad aangezien Schoonhoven (nog steeds) internationale Zilverschool heeft. 

Naar boven