Krimpenerwaard

Streekmuseum Krimpenerwaard - Streekmuseum Krimpenerwaard
Streekmuseum Krimpenerwaard
Credit
Wikimedia Commons - Streekmuseum Krimpenerwaard
332
332
160

Gemeente Krimpenerwaard
Kantoor Stolwijk
Dorpsplein 8, 2821 AS Stolwijk
Postadres
Postbus 51, 2820 AB Stolwijk

www.krimpenerwaard.nl
info@krimpenerwaard.nl
monumenten@krimpenerwaard.nl
140182

De gemeente Krimpenerwaard heeft een rijke geschiedenis. De streek is ontstaan door het ontginnen van moerasgebied. De Krimpenerwaard vormt met de Vijfheerenlanden en de Alblasserwaard het Zuid-Hollandse deel van het westelijke rivierengebied. Heden ten dage kenmerkt de Krimpenerwaard zich door een variëteit aan kernen en bebouwing. Van historische boerderijen tot oude en nieuwe stadswoningen, gemalen, bedrijfsgebouwen en het typerende slagenlandschap met weteringen en weilanden.

Monumenten in Krimpenerwaard

Gemeente Krimpenerwaard kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Daarbij kent de gemeente vijf beschermde gezichten. 

Aanzicht Schoonhoven in gemeente Krimpenerwaard
Aanzicht Schoonhoven in gemeente Krimpenerwaard
Restauratiefonds
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd Gezicht

Gemeente Krimpenerwaard kent 5 beschermde gezichten:

Afbeelding
Uitvoering

Archeologie

De Krimpenerwaard wordt al eeuwenlang bewoond. Bij werkzaamheden in de bodem is daarom soms een omgevingsvergunning nodig. Ook kan archeologisch onderzoek nodig zijn. Of dat het geval is, ligt aan de locatie, het oppervlak en de diepte van de werkzaamheden. 

In de beleidskaart Archeologie is per gebied in de Krimpenerwaard vastgesteld wat de kans is op archeologische vondsten. De kaart is onderdeel van de Archeologienota Krimpenerwaard

Doet u een archeologische vondst? Dan moet u de vondst melden aan de gemeente. Dat kan via het formulier Archeologische vondst melden.

Monumentenzorg Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. In de erfgoedverordening worden de ambities beschreven die ten grond slag liggen aan het erfgoedbeleid voor de periode 2017-2022.

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het platform Duurzaam Krimpenerwaard helpt inwoners met vragen over verduurzaming. 

Woont u in een beschermde stads- of dorpsgezicht binnen de gemeente Krimpenerwaard? De regels voor het plaatsen van zonnepanelen in een beschermd gezicht zijn verruimd. Hierover kunt u meer lezen in de Welstandsnota

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

VvE’s en duurzaamheid: woont u in een appartement binnen een VvE en wilt u aan de slag met duurzaamheid? Het VvE Duurzaamheidsloket informeert u over de mogelijkheden voor subsidie en financiering.

Afbeelding
Toolbox

Onderhoudssubsidie

Onderhoud van monumenten is vaak duurder dan onderhoud aan een gewoon pand. Om eigenaren in de Krimpenerwaard hierin tegemoet te komen, is er de subsidieregeling gemeentelijke monumenten. De subsidie is bedoeld voor eigenaren van een gemeentelijk monument of van een pand in het beschermde dorpsgezicht aan de Voorstraat van Lekkerkerk.

De subsidieregeling is bedoeld om de monumentale waarde van gemeentelijke monumenten te behouden. U kunt één keer per jaar subsidie aanvragen. Hoeveel subsidie u kunt krijgen, ligt aan het soort pand:

  • Voor gemeentelijke monumenten is de subsidie 40% van de kosten waarvoor u subsidie kunt ontvangen. De maximale subsidie is € 5.000,-.
  • Voor panden in het beschermde dorpsgezicht aan de Voorstraat van Lekkerkerk is de subsidie 20% van de kosten waarvoor u subsidie kunt ontvangen. De maximale subsidie is € 2.500,-.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Uitvoering

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Geschiedenis Krimpenerwaard

De gemeente Krimpenerwaard heeft een rijke geschiedenis. De streek is ontstaan door het ontginnen van moerasgebied. Vanaf de tiende eeuw is er sprake van continue bewoning in het gebied. De enige stad in de Krimpenerwaard is Schoonhoven wordt voor het eerst genoemd in 1247. De oude stadsstructuur is opmerkelijk goed bewaard gebleven, evenals de bebouwing langs de voornaamste straten. Vanaf de 17de eeuw staat de stad bekend als Zilverstad aangezien Schoonhoven (nog steeds) internationale Zilverschool heeft. 

Afbeelding
Wetten

Historische verenigingen

Werkplaats in de zilverfabriek
Werkplaats in de zilverfabriek door tekenaar Anthon Gerhard Alexander van Rappard in 1883
Wikimedia Commons - Schenking van de heer L.W.R. Wenckebach, Santpoort

Zilverstad Schoonhoven

Schoonhoven staat bekend als dé zilverstad van Nederland en dat is het al zo'n 700 jaar. Nadat de kasteelheren van Schoonhoven in de 14de eeuw opdracht gaven aan de eerste zilversmeden heeft de stad zich ontwikkeld tot een centrum van de zilverambacht. De enige zilvervakopleiding en het nationale zilvermuseum zijn dan ook in deze stad te vinden. Verder zijn er diverse ateliers, galeries en werkplaatsen van goud- en zilversmeden te vinden in de oude binnenstad. 

Zilvermuseum in Schoonhoven Wikimedia Commons - Steven Lek
Zilvermuseum in Schoonhoven
Wikimedia Commons - Steven Lek
Naar boven