Middelblok 37, Gouderak

Inleiding

De onder aan de dijk gelegen BOERDERIJ van het voor de Krimpenerwaard kenmerkende langhuistype, is gebouwd rond het midden van de 19e eeuw in een Traditioneel Ambachtelijke trant. Kenmerkend is onder meer dat de voorgevel is opgetrokken in rode baksteen, terwijl voor de overige gevels ijsselsteen is gebruikt. Door de toepassing van een ingezwenkte lijstgevel, die in deze streek niet veel voorkomt, heeft de boerderij een zekere allure gekregen.

N.B. Het achterhuis is in 1958 verbouwd, waardoor achtergevel en linker zijgevel (noord-oost) zijn gewijzigd;dit achterhuis is voor de bescherming van ondergeschikt belang.

Omschrijving

Boerderij bestaat uit een deels onderkelderde, éénlaags woongedeelte onder een rietgedekt zadeldak met gesmoorde nokvorsten, dat aan de voorzijde is afgewolfd. De voorgevel is opgetrokken in rode baksteen in kruisverband en de zijgevels van ijsselsteen; de rechter zijgevel is voorzien van een pleisterlaag. De voorgevel is een symmetrisch opgezette ingezwenkte lijstgevel met in het midden een paneeldeur met gietijzeren roosterwerk en een bovenlicht, geflankeerd door een zesruitsschuifraam. Aan weerszijden van de middenas heeft de zolderverdieping een vierruitsschuifraam. De linker zijgevel heeft van links naar rechts een zesruitsschuifraam en ter plaatse van de werkkeuken, twee negenruitsschuiframen en een paneeldeur met bovenlicht met links daarvan, een klein raam. De rechter zijgevel (zuid) heeft twee zesruitsramen en twee keldervensters. Links daarvan, in de verlaagde zijgevel van het achterhuis, bevindt zich nog een door luiken geflankeerd venster.

Het INTERIEUR van het voorhuis is gaaf wat indeling en aankleding betreft met een centrale gang en kamers aan weerszijden voorzien van betimmeringen en een eenvoudige schouw; de linker voorkamer staat middels een kastensepsratie met schuifdeuren in verbinding met de achterliggende keuken.

Waardering

De boerderij is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als voorbeeld van vrij gave, monumentale boerderij uit de 19de eeuw van het voor de Krimpenerwaard kenmerkende langhuistype in een Traditioneel Ambachtelijke bouwtrant, waarbij een voor deze streek niet veel voorkomende ingezwenkte lijstgevel is toegepast. Het pand is gaaf in hoofdvorm en wat betreft materiaalgebruik en detaillering. Het heeft landschappelijke en ensemblewaarde door de ruimtelijke en functionele relatie met de bijbehorende schuur en het omringende erf. Het is beeldbepalend gesitueerd aan de voet van de dijk en vormt als zodanig onderdeel van de vrij open, landelijke bebouwingsstructuur van Gouderak in het bijzonder en de Krimpenerwaard in het algemeen.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
512184
Complexnaam
Boerderijcomplex
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding

Het onder aan de dijk gelegen BOERDERIJCOMPLEX, bestaande uit een BOERDERIJ van het voor de Krimpenerwaard kenmerkende langhuistype met vrijstaande SCHUUR, is gebouwd rond het midden van de 19e eeuw in een Traditioneel Ambachtelijke trant. Kenmerkend is onder meer dat de voorgevel is opgetrokken in rode baksteen, terwijl voor de overige gevels ijsselsteen is gebruikt. Door de toepassing van een ingezwenkte lijstgevel, die in deze streek niet veel voorkomt, heeft de boerderij een zekere allure gekregen. De bijbehorende schuur is mogelijk 18de-, danwel 19de-eeuws.

N.B. Het stalgedeelte is in 1958 verbouwd ten behoeve waarvan de achtergevel en linker zijgevel (noord-oost) zijn gewijzigd.

Omschrijving

Het langgerekte haaks op de dijk gesitueerde erf is beplant met oude hoogstamfruitbomen. De boerderij ligt onder aan de dijk, maakt deel uit van de vrij open lintachtige bebouwingsstructuur van Goudriaan en sluit aan bij de bestaande strokenverkaveling in de Polder Nieuw-Goudriaan. De boerderij staat met de kopse kant (west) naar de dijk toe. De bij de boerderij behorende houten schuur staat schuin links naast de boerderij (noord-oost) en is met de kopse voorgevel naar het noorden gericht.

Waardering

Het boerderijcomplex is van algemeen belang vanwege de cultuur- en architectuurhistorische waarde als voorbeeld van vrij gave, monumentale boerderij met bijbehorende schuur uit de 19de eeuw van het voor de Krimpenerwaard kenmerkende langhuistype in een Traditioneel Ambachtelijke bouwtrant, waarbij een voor deze streek niet veel voorkomende ingezwenkte lijstgevel is toegepast. Het boerderijcomplex, bestaande uit een boerderij met vrijstaande schuur, heeft landschappelijke en ensemblewaarde door de onderlinge ruimtelijke en functionele relatie van de verschillende complexonderdelen, die tezamen beeldbepalend gesitueerd zijn aan de voet van de dijk en als zodanig onderdeel vormen van de vrij open, landelijke bebouwingstructuur van Goudriaan in het bijzonder en de Krimpenerwaard in het algemeen.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Woonhuis Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Middelblok 37 2831 BJ Gouderak Ja
Middelblok 39 2831 BJ Gouderak
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
B 2503 Gouderak
B 4311 Gouderak
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1850 1850 vervaardiging
Naar boven