De Ulenpas, Hoog-Keppel

HOOFDGEBOUW (De Ulenpas). Het in oorsprong 16de-eeuwse pand is in de 18de eeuw in classicistische stijl verbouwd. Het op rechthoekige grondslag opgetrokken bakstenen gebouw bestaat uit twee bouwlagen onder een met Oud-Hollandse pannen gedekt afgeplat schilddak met op de vier hoeken twee gemetselde en twee loze schoorstenen. De voorgevel met geblokte hoeklisenen is witgepleisterd, de overige gevels zijn witgesausd. De gevels worden geleed door roedenvensters met natuurstenen onderdorpels. De symmetrisch ingedeelde zevenassige voorgevel en vijfassige achtergevel kennen een invulling van zesruits Empire-schuifvensters, die aan de voorzijde voorzien zijn van persiennes. Bij de restauratie/herbouw in 1975 zijn in de achtergevel twee tuindeuren aangebracht en is een veranda gerealiseerd met gietijzeren zuilen en een ajourlijst afkomstig van het afgebroken deel van het huis. Centraal in de voorgevel de toegangsdeur met bovenlicht gevat in een omlijsting van geblokte pilasters bekroond door een driehoekig fronton en een omlijst verdiepingsvenster. In het midden wordt de gevel bekroond door een driehoekig fronton waarin een ronde wijzerplaat en aan weerszijden van het fronton een dakkapel. In de linker zijgevel een deur met bovenlicht en op de verdieping een zesruitsvenster en een oeil de boeuf; de rechter zijgevel heeft een onregelmatige invulling van drie zesruitsvensters met persiennes. Zestiende-eeuwse kelders. In het INTERIEUR is ondermeer van belang de schouwpartij in Lodewijk XV-stijl.

Waardering

HOOFDGEBOUW (De Ulenpas) van algemeen belang:

- vanwege het in oorsprong 16de-eeuwse pand, dat in de 18de eeuw in classicistische stijl is verbouwd;

- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
511849
Complexnaam
De Ulenpas
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Omschrijving van het complex

In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), KOETSHUIS (3), FAZANTERIE (4), TUINVAAS (5), HANGBRUG (6), INRIJHEK (7), TUINMUUR (8), TUINSCHUUR (9), STALGEBOUW (10), BOSWACHTERSWONING (11). Ten noordwesten van Hoog-Keppel ligt de middeleeuwse havezathe De Ulenpas, die bij de verkoop aan Herman Rouwenoort in 1396 voor het eerst werd vermeld. Tot 1831 bleef het goed in het bezit van dit geslacht. Het in oorsprong zestiende-eeuwse huis met bouwhuizen, zoals te zien op de pentekening van J. de Beyer uit 1743, kreeg zijn classicistische aanzien in de achttiende eeuw. Het huis lag toen tesamen met het koetshuis op een vierkant omgracht terrein omringd door een geometrische aanleg binnen een lanenstelsel (zie topografische kaart van de Linie van de IJssel, 1783). Thans is van deze aanleg een deel van de omgrachting en de laan met knik aan de noordzijde nog aanwezig. In het begin van de negentiende eeuw werd de aanleg in landschapsstijl vergraven, waarschijnlijk naar ontwerp van de architect J.P. Posth. Van der AA schreef erover: 'fraaije boomgaarden, pantaadjes en wandelingen, doorsneden en omgeven door water' (1843). In de loop van de negentiende eeuw werden beide bouwhuizen afgebroken. Het huidige koetshuis werd aan het einde van de negentiende eeuw meer naar het noorden herbouwd. In 1965 is het hoofdgebouw, bestaande uit een middenblok en twee zijvleugels, voor een deel uitgebrand, waarna de zijvleugels zijn afgebroken en alleen het middengedeelte in 1975 is gerestaureerd/herbouwd. De bouwsporen van een oude woontoren, waaruit het huis is ontstaan, zijn thans nog aanwezig.

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de onderdelen aangegeven. De niet-genoemde bouwkundige onderdelen zijn voor de bescherming van de buitenplaats van ondergeschikt belang.

Waardering

De HISTORISCHE BUITENPLAATS DE ULENPAS is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang:

- vanwege het in oorsprong 16de-eeuwse huis voortgekomen uit een middeleeuwse havezate, welke in de 18de-eeuw een classicistisch aanzien kreeg;

- vanwege de deels in structuur en deels in detail gaaf bewaard gebleven historische tuin- en parkaanleg in landschapsstijl;

- vanwege de visuele samenhang tussen de complexonderdelen.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Havezate Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Dubbeltjesweg 20 6997 AE Hoog-Keppel Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
C 1728 Keppel
Naar boven