Bronckhorst

Uilenhoek,_Bronkhorst._Gemeente_Bronckhorst._Gelderland._Netherlands - Roger Veringmeier.jpg
Uilenhoek te Bronkhorst
Credit
Wikimedia Commons - Roger Veringmeier.jpg
351
351
590

Gemeente Bronckhorst
Elderinkweg 2
7255 KA Hengelo (Gld)
0575 - 750250
info@bronckhorst.nl
www.bronckhorst.nl

Bronckhorst is een gemeente in de Achterhoek in de Nederlandse provincie Gelderland. De gemeente behoort tot de grotere gemeenten van Nederland. De gemeente telt 44 officiële kernen. Het gemeentehuis staat in Hengelo. De naam van de gemeente herinnert aan een beroemd geslacht Van Bronckhorst dat in de Middeleeuwen in het gebied woonde.

Monumentenlijst

Bronckhorst kent rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten en beschermde dorps- en stadsgezichten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

Bronkhorst_Molenstraat11 - Koosg (Koos de Geest)
Bronkhorst Molenstraat 11
Wikimedia Commons - Koosg (Koos de Geest)

Beschermde dorps- en stadsgezichten

Beschermde stads- en dorpsgezichten zijn bijzonder en zeer waardevol vanwege hun ontwikkelingsgeschiedenis.  Bronckhorst heeft drie van rijkswege beschermde dorps- en stadsgezichten binnen de gemeente: het stadje Bronkhorst, Hummelo en Laag-Keppel. Wilt u meer informatie? 

Monumentenzorg

Monumentenzorg Bronckhorst zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Heeft u verbouwplannen?

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

De gemeente Bronckhorst zet in op energiebesparing en de omslag naar duurzame energie. Verschillende inwoners zijn hiermee al aan de slag gegaan. Bekijk de video's op YouTube voor mooie voorbeelden. Wilt u zelf aan de slag met het verduurzamen van uw huis? Het Agem Energieloket helpt u graag op weg met het besparen en duurzaam opwekken van energie. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Rijksmonument

Monumentenschildje

Als de gemeente Bronckhorst een nieuwe monument aanwijst dan krijgt het pand een monumentenschildje. Bent u monumenteneigenaar en heeft uw monument nog geen eigen monumentenschildje monumentenschildje? 

Subsidie onderhoud

Als eigenaar van een maalvaardige molen is het mogelijk subsidie aan te vragen voor het onderhoud van de molen. U moet het onderhoud (laten) uitvoeren zoals beschreven in het 'Programma van eisen kwaliteit monumenten'. Kosten waarvoor u subsidie kan krijgen zijn:

  • direct kosten zoals loonkosten en materiaalkosten (deze kosten moeten hoger zijn dan € 450,-)
  • indirecte kosten zoals bouwplaatskosten en algemene bedrijfskosten
  • de BTW

Subsidie instandhouding en isolatie

Voor dit jaar is het niet meer mogelijk om een subsidieaanvraag in te dienen.

Als eigenaar van een gemeentelijk monument is het mogelijk subsidie aan te vragen voor de instandhouding en isolatie van het gemeentelijk monument. De subsidie kan eenmaal per 3 jaar worden aangevraagd. U kunt subsidie aanvragen voor kosten die u maakt voor:

  • reguliere onderhoudswerkzaamheden
  • na-isolerende werkzaamheden
  • bouwhistorisch onderzoek en/of haalbaarheidsonderzoek (voor restauratie) door een erkend bureau of bouwhistoricus.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Voor veranderingen of onderhoud aan een monument heeft u vaak een vergunning nodig. U moet zich dan houden aan strenge regels. Normaal onderhoud kunt u doen zonder dat u een vergunning heeft. Het gaat dan om werkzaamheden die ervoor zorgen te behouden wat er is. Denk hierbij aan het opschuren en schilderen in dezelfde kleur, het vervangen van kapotte ruiten, het opstoppen van rieten daken of vervangen van dakpannen. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Slot Bronkhorst 1743
Slot Bronkhorst 1743
wikimedia commons

Geschiedenis Bronckhorst

De naam Bronckhorst is ontleend aan het middeleeuwse roemruchte geslacht Van Bronckhorst. De voorburcht van het kasteel Bronckhorst groeide uit tot een kleine nederzetting met de naam Bronkhorst. Oorspronkelijk was het kasteel een motteburcht uit de 10e eeuw. Het kasteel werd echter in 1828 gesloopt. In 1904 werd het landhuis dat op de restanten werd gebouwd ook weer afgebroken. Op de heuvel is een waterput het enigste wat nog herinnert aan de kasteel. Kasteelheuvel Bronkhorst is nu een rijksmonument.

Naar boven