Rijksstraatweg 72, Nieuwersluis

Omschrijving

TOEGANGSHEK behorende tot de historische buitenplaats Middenhoek. Aan weerszijden van de Rijksstraatweg, toegan gevend tot de huisplaats en de overtuin staan twee identieke 19de-eeuwse toegangshekken op gemetselde keermuren. De lage smeedijzeren spijlenhekken bestaan uit dubbele hekvleugels en zijstukken waarin de naam 'MIDDEN' 'HOEK'. Aan weerskanten van het hek naar de overplaats staan vier hardstenen paaltjes en langs het pad hardstenen bollen.

Waardering

TOEGANGSHEK van algemeen belang:

- vanwege de markering van de toegang tot de buitenplaats; - als karakteristiek en functioneel onderdeel van de buitenplaats; - vanwege de ornamentele waarde; - vanwege de functioneel-ruimtelijke samenhang met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
511190
Complexnaam
Middenhoek
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

HISTORISCHE BUITENPLAATS MIDDENHOEK Rijksstraatweg 72 te Nieuwersluis

Omschrijving van het complex

In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (1), twee DIENSTWONINGEN (2 en 3), TOEGANGSHEK (4), moestuinensemble HOUTEN SCHUTTING MET TOEGANGSHEKKEN (5) en een KAS MET KOUDE BAK (6), APPELKELDER (7), BETAALHUISJE (8), BRUGGETJE (9), DRUIVENKAS (10), EZELSTAL (11), PRIEEL (12), TUINORNAMENTEN (13), THEEKOEPEL (14), ROZENBRUGGETJE (15), HEK (16), TUINHUIS (17). Tussen Loenen en Nieuwersluis op de westelijke oever van de Vecht ligt de buitenplaats Middenhoek, die een huisplaats aan de Vecht en een overplaats aan de westzijde van de huidige Rijksstraatweg omvat. Middenhoek maakte in de zeventiende eeuw deel uit van de bezittingen van het doopsgezinde Amsterdamse geslacht Van Hoek, die tevens de stichters waren van de buitenplaatsen Ouderhoek, Jongerhoek en Nieuwerhoek. De buitenplaats Middenhoek bestond uit een dwars op de Vecht geplaatst huis met tuinkoepel gelegen in een formele aanleg met een parterre de broderie voor het huis en nutstuinen in de overplaats (zie Stoopendaal 1719 en kaart Covens/Mortier ca.1737). Dit zeventiende-eeuwse huis is afgebroken. In 1688 kwam het goed in bezit van het geslacht Bierens. In de negentiende eeuw vonden er verschillende veranderingen plaats. Waarschijnlijk werd rond 1800 op de middenas van het perceel in de overtuin een langwerpige vijverpartij met eilandje aan. In ca.1830, het goed was in 1827 in bezit gekomen van Abraham Bierens, werd het perceel verdubbeld door de aankoop van de aangrenzende buitenplaats Hoogerwerf. Op de kadastrale minuut van 1832 is te zien dat binnen de geometrische structuur een bescheiden aanleg in landschapsstijl is gerealiseerd. De prenten van Lutgers (1836) getuigen hiervan, ook het bijschrift vermeldt de veranderingen 'Bierens heeft haar (Middenhoek) de laatste jaren aanmerkelijk uitgebreid en verfraaid door den keurigsten aanleg, met een schilderachtig vergezigt op een golvend Graanveld van de zijde van den Straatweg, en de grootste verscheidenheid van Hout- en Bloemgewas'. Het kan zijn dat de tuinarchitect J.D. Zocher jr. bij de aanleg was betrokken, daar Immerzeel in zijn boek uit 1842 vermeldt dat Zocher werkzaam was als bouwer op Middenhoek. Bierens kocht in 1836 de aangrenzende buitenplaats Vreedenhoff, bij de verkoop in 1841 werd Middenhoek aan de zuidzijde met een strook grond uitgebreid. In 1862 werd een nieuw huis in de overtuin gebouwd (1956 brand en afbraak) vermoedelijk door (tuin)architect J.D. Zocher jr. Het park werd verder verfraaid door de aankleding met allerhande prieeltjes, huisjes en dergelijke. In 1875 kwam het goed door verkoop in bezit van P.Th.C. van den Berg van Lexmond en vervolgens nagelaten aan C. Cruijs. Aan de Vecht werd in 1907 opnieuw een huis opgetrokken, die in ca.1970 is vervangen door het huidige huis. De buitenplaats met aangrenzende boerderijen, arbiederswoningen en pachtgronden besloeg tot 1975 ca. 75 ha waarvan nu nog 14ha over is.

Voor de bescherming van ondergeschikt belang zijn: - het woonhuis op nr.72 (bouwjaar ca.1970); - het voormalige koetshuis (sterk verbouwd); - de voormalige dienstwoning op nr.57.

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de onderdelen aangegeven. Middenhoek wordt aan de zuidzijde begrensd door de buitenplaatsen Ouderhoek en Vreedenhoff (grenssloot); aan de west- en noordzijde door weilanden en de Fordhoevenlaan en aan de oostzijde door de Vecht met Jaagpad.

Waardering De HISTORISCHE BUITENPLAATS MIDDENHOEK is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang: - vanwege de ouderdom; - als onderdeel van de reeks buitenplaatsen aan de Vecht; - vanwege de visuele samenhang tussen de onderdelen; - vanwege de bouwkundige onderdelen en de tuin- en parkaanleg in landschapsstijl.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Rijksstraatweg 72 3631 AD Nieuwersluis BY Ja
Types
Hoofdcategorie Subcategorie Beschrijving Notitie
Voorwerpen op pleinen en dergelijke Erfscheiding(D)
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
B 983 Loenen
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1800 1900 vervaardiging
Naar boven