Schoolstraat 47, Aartswoud

Inleiding

Voormalige PASTORIE met in de zuidzijde een gevelsteen ter nagedachtenis aan diverse Aartswoudse notabelen en aan de bouwmeester G. Groen die voor het tot stand komen van de pastorie hebben zorg gedragen.

De voormalige pastorie heeft aan de parterre van de achtergevel (W) een aantal wijzigingen ondergaan ten behoeve van onder meer een garagedeur. Deze wijzigingen hebben het monumentale karakter evenwel niet geschaad.

Omschrijving

Voormalige pastorie gebouwd op een rechthoekig grondplan en bestaande uit parterre, verdieping en kapverdieping onder een flauw hellend zadeldak met de noklijn haaks op de straat. De overstekende kap is bedekt met zwarte Hollandse pannen en heeft aan beide lange zijden schoren die aan de zuidzijde nog in hun rijke vorm bewaard zijn gebleven. Aan de voorzijde (O) heeft de kap gesneden windveren.

Het muurwerk is boven een hardstenen plint opgetrokken in rode baksteen, waarbij voor de gevelgeleding en geveldecoratie gebruik is gemaakt van pleisterwerk. Het muurwerk wordt verticaal geleed door een middenrisaliet (voorzijde) en hoekpilasters. Een omgaande cordonlijst ter hoogte van de verdiepingvloer geleedt het muurwerk horizontaal.

Vrijwel alle muuropeningen voor vensters en deuren hebben een getoogde bovenzijde met gedecoreerde wenkbrauwen en zijn voorzien van schuifvensters. Onder de vensteropeningen bevindt zich een in pleisterwerk uitgevoerde decoratie. De onderdorpels zijn in natuursteen.

De symmetrische voorzijde (W) heeft een breedte van vijf vensterassen. De parterre heeft twee vensterassen aan weerszijden van de genoemde middenrisaliet, de verdieping één vensteras aan weerszijden van deze risaliet. De middenrisaliet bevat op de parterre een dubbele paneeldeur die ten opzichte van de flankerende pilasters is teruggeplaatst. Boven deze deur bevindt zich een op consoles rustend balkon met balustrade in rijk smeedwerk. Het balkon heeft een stolpdeur met glaspanelen en getoogd bovenlicht. De teruggelegen partij in de middenrisaliet wordt onder de geveltop halfrond afgesloten. In de geveltop bevindt zich een klein radvenster.

De linkerzijde (lange zijde Z) heeft op de parterre drie vensterassen op geruime onderlinge afstand. Tussen de eerste en tweede as vanaf de straat bevindt zich de eerder genoemde gevelsteen. Het muurwerk van de verdieping (boven de cordonlijst) heeft een rond venster boven de middelste vensteras.

De rechterzijde (lange zijde N) heeft rechts een paneeldeur met getoogd bovenlicht. De deur wordt bereikt via een uit twee treden bestaande stoep. Links van de deur bevindt zich een radvenster. Op de verdieping direct boven het voorgenoemde radvenster bevindt zich een gelijkvormig radvenster. Rechts van dit venster, vlak onder de kap, bevindt zich een klein vierkant éénlichtsvenster.

De achterzijde (W) heeft op de verdieping een centraal geplaatst venster. Aan weerszijden van dit venster bevindt zich een radvenster.

Waardering

De voormalige pastorie is van algemeen belang wegens architectuur- en cultuurhistorische waarde als historisch-functioneel hoofdonderdeel van het pastoriecomplex nabij de Ned. Hervormde Kerk.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
510437
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding

Complex van voormalige PASTORIE met klein BIJGEBOUW, gelegen aan de westzijde van de Schoolstraat, ten noorden van de Nederlands hervormde kerk. Pastorie en bijgebouw zijn in 1872 gebouwd naar ontwerp van G. Groen in een eclectische bouwstijl met kenmerken van de Chaletstijl, hetgeen vooral blijkt uit de kapvorm. Aan de weg twee vierkante pijlers met dekplaat.

Complex-omschrijving.

Uit twee onderdelen bestaand complex van vrijstaande, voormalige pastorie met één bouwlaag en forse kapverdieping onder licht overstekend pannen zadeldak, opgetrokken in baksteen met stuc-ornamenten en uit een klein, verdiepingsloos bijgebouw onder pannen zadeldak.

Waardering

Complex van voormalige pastorie met bijgebouw van algemeen belang uit architectuur- en cultuurhistorisch oogpunt als vrijwel gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een voornaam 19de-eeuws woonhuis op het platteland. Het object heeft ensemblewaarde vanwege de ligging nabij de Nederlands hervormde kerk.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Pastorie(F) Religieuze gebouwen Kerkelijke dienstwoning oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Schoolstraat 47 1719 AT Aartswoud Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
O 1465 Opmeer
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1872 1872 vervaardiging
Naar boven