Schaphalsterzijl, Winsum

Omschrijving

SLUIZENCOMPLEX, de Winsumer- en Schaphalsterzijlen genaamd, wat huidig aanzien betreft voornamelijk daterend uit 1917 en bestaande uit van west naar oost een keersluis, de Schaphalsterzijl genaamd, een middenkeersluis, de Nieuwe Sluis genaamd, en een tweede keersluis, de Winsumerzijl genaamd. De zuidelijke keersluis, de SCHAPHALSTERZIJL, heeft wanden die zijn opgemetseld van rode baksteen en deels gepleisterd zijn. De sluisdeur is een zogenaamde Stoney-schuif, bestaande uit een raamwerk van profielstaal bekleed met ijzeren platen dat door middel van een hefmechanisme omhoog wordt getrokken. Het hefmechanisme staat op een uit rode baksteen gemetselde overbouwing van de sluis met smeedijzeren leuningstijlen; aan weerszijden van de sluis ligt een trap. Ten noorden van de Schaphalsterzijl ligt een middenkeersluis met schotbalkkering. De MIDDENKEERSLUIS bestaat uit twee pijlers opgemetseld van rode baksteen met aan de oost- en westkant driezijdige beëindigingen; op de hoeken natuurstenen elementen; in de gepleisterde wanden sponningen voor de schotbalken (die over de gehele breedte van de opening liggen opgestapeld); leuningstijlen van smeedijzer; op het landhoofd staat een bedieningsmechanisme ten behoeve van de schotbalkkering. Ten noorden van schotbalkkering ligt de tweede keersluis, de WINSUMERZIJL. De noordelijke keersluis is hetzelfde als de zuidelijke, maar de helft breder. Op het oostelijk gedeelte van het noordelijke landhoofd staat een ijzeren paal met ijzeren schild met het wapen van het waterschap Hunsingo; in noordoostelijke wand van dit landhoofd is een natuurstenen gedenksteen ingemetseld met gedeeltelijk onleesbaar opschrift: 'Deze drie sluizen zijn droog gemaakt, hersteld, van schuiven en nieuwe deuren voorzien in de jaren ....-1917' gevolgd door de namen van de bestuursleden van het waterschap Hunsingo. Over het sluizencomplex loopt aan de oostzijde een weg met een in 1963 aangebracht wegdek met over de twee keersluizen en de middenkeersluis een vaste brug met smeedijzeren leuningstijlen.

Waardering

Sluizencomplex, de Winsumer- en Schaphalsterzijlen genaamd, oorspronkelijk daterend uit respectievelijk 1459 en 1636 en vernieuwd in 1790, 1890 en 1917 van algemeen belang:

- als voorbeeld van een sluizencomplex uit het begin van de 20ste eeuw;

- als onderdeel van de waterhuishouding van het Reitdiep in Groningen;

- vanwege de bijzondere samenstelling van het complex;

- vanwege de hoge mate van gaafheid van het object;

- vanwege de functionele en ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van het complex.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
506241
Complexnaam
Winsumer- en Schaphalsterzijlen
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding

SLUIZENCOMPLEX, Winsumer- en Schaphalsterzijlen genaamd, bestaande uit de SCHAPHALSTERZIJL oorspronkelijk daterend uit 1459, de WINSUMERZIJL oorspronkelijk daterend uit 1636, de tussen beide sluizen gelegen MIDDENKEERSLUIS daterend uit 1890 met schotbalkkering daterend uit 1956 en de houten LOODS van het Waterschap Hunsingo daterend uit omstreeks 1917. Het complex vormt één geheel met het Waarmanshuis uit 1843 dat al rijksmonument is (monumentnummer 39044). De Winsumer- en Schaphalsterzijlen liggen aan de monding van het Winsumerdiep in het Reitdiep, in een dijk die langs de oostzijde van het Reitdiep van Schouwerzijl via Schilligeham naar Garnwerd loopt. Op deze plek werd in 1459 de Schaphalsterzijl aangelegd. In 1636 werd de Winsumerzijl hiernaartoe verplaatst. Tussen de beide zijlen lag een aarden wal die in 1890 werd vervangen door een wachtsluis. In 1917 werd het sluizencomplex door het waterschap Hunsingo hersteld en vernieuwd, waardoor het voornamelijk zijn huidige aanzien kreeg. In dat jaar werd vermoedelijk ook de houten loods (werkplaats) gebouwd. Het sluizencomplex wordt sinds 1917 gevormd door van west naar oost een keersluis met schuifdeur, de Schaphalsterzijl genaamd, een middenkeersluis, Nieuwe Sluis genaamd, een tweede keersluis met schuifdeur, de Winsumerzijl genaamd, het ten noorden van de sluizen gelegen Waarmanshuis (monumentnummer 39044) en de ten oosten hiervan gelegen loods. In 1956 werd aan de middenkeersluis een schotbalkkering toegevoegd. Keersluizen zijn sluizen met een enkel paar deuren; zij moeten voorkomen dat de waterstand achter de sluis te hoog wordt, waardoor er overstromingen zouden kunnen ontstaan. Het enkele stel sluisdeuren, of in dit geval een schuifdeur, wordt alleen bij extreem hoge waterstanden gesloten. Een schotbalkkering heeft in principe dezelfde functie als een keersluis, maar heeft in plaats van sluisdeuren balken die in een schotbalksponning worden neergelaten. De Winsumer- en Schaphalsterzijlen maken onderdeel uit van het waterhuishoudingssysteem van het Reitdiepdal. Ze liggen ver achter de huidige uitwateringssluis, de uitwateringssluizen te Lauwersoog. Het complex heeft, zoals alle civieltechnische kunstwerken in het Reitdiepdal, ten gevolge van de extreme openheid van het landschap een grote beeldbepalende functie.

Waardering

Sluizencomplex, de Winsumer- en Schaphalsterzijlen genaamd, wat huidig aanzien betreft daterend uit 1917, maar met duidelijke bouwsporen uit 1790, 1890 en 1956, van algemeen belang:

- als voorbeeld van een sluizencomplex uit het begin van de 20ste eeuw;

- vanwege de bijzondere samenstelling van het sluizencomplex;

- vanwege de gaafheid van het complex als geheel en van de afzonderlijke onderdelen;

- als onderdeel van de reeks waterhuishoudkundige werken in het Reitdiep;

- vanwege de beeldbepalende ligging in het Reitdiepdal.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Sluis Weg- en waterbouwkundige werken Waterkering en -doorlaat oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Schaphalsterzijl 4 9951 TW Winsum BY Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
H 60 Winsum
Naar boven