Groningen

Groningen
2741
2741

Provincie Groningen
Martinikerkhof 12
9700 AP Groningen
Postbus 610
9700 AP Groningen
https://www.provinciegroningen.nl

Afdeling economische zaken, cultuur en project financiering
Tel: 050 316 46 17
Contactpersoon: mevr T. Valentien
t.m.valentien@provinciegroningen.nl

In het noorden van Nederland ligt aan de Waddenzee de provincie Groningen. In het groene landschap liggen oude borgen, historische boerderijen en middeleeuwse kerken. In het landschap vind je er nog de sporen van het verleden. Wierden en dijken doorkruisen het landschap en in het oosten van de provincie liggen de voormalige veenkoloniën.

Eigenaren van een rijksmonument maken aanspraak op subsidie uit het budget voor Groot onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten (GRRG). De subsidie is bedoeld voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in Groningen. Daarnaast kunnen particuliere eigenaren van woonhuismonumenten in de aardbevingsgemeenten aanspraak maken op subsidie voor regulier onderhoud. Neem contact op met uw provincie voor meer informatie.

Subsidie Restauratie rijksmonumenten

Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG)

De subsidie is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen.

Voor meer informatie over deze regeling verwijzen we u door naar de website van de provincie Groningen.

Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG)

De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale woonhuizen in de aardbevingsgemeenten. Hierbij worden de gemeentegrenzen uit 2018 gehanteerd. Dit zijn de gemeenten: Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum. Daarnaast is de gemeente Oldambt per 6 februari 2019 aan het aardbevingsgebied toegevoegd.

Voor meer informatie over deze regeling verwijzen we u door naar de website van de provincie Groningen.

Regulier onderhoud karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten (SOK)

De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan karakteristieke panden en gemeentelijke monumenten in de aardbevingsgemeenten. Hierbij worden de gemeentegrenzen uit 2018 gehanteerd. Dit waren de gemeenten: Appingedam, Bedum, Delfzijl, De Marne, Eemsmond, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum. Daarnaast is de gemeente Oldambt per 6 februari 2019 aan het aardbevingsgebied toegevoegd.

Voor meer informatie over deze regeling verwijzen we u door naar de website van de provincie Groningen.

Financiële regelingen via Restauratiefonds

Restauratiefonds-hypotheek

Gaat u een Rijksmonument gaat restaureren? Bekijk de mogelijkheden van de Restauratiefonds-hypotheek.

Cultuurfonds-hypotheek

Gaat u een gemeentelijk monument gaat restaureren? Bekijk de mogelijkheden van de Cultuurfonds-hypotheek.

Monumentenwacht Groningen

Monumentenwacht Groningen inspecteert monumenten en adviseert de eigenaren op grond van inspectierapporten inzake onderhoud en restauratie van hun pand. Ingrijpende restauraties van monumenten kunnen meestal worden voorkomen door regelmatige controle van de onderhoudstoestand en het stimuleren van tijdig herstel. Vanzelfsprekend zijn we ook betrokken bij schade aan monumenten door aardbevingen. Onze wachters kennen de gebouwen van onze abonnees immers door en door en zijn getraind in het waarnemen van veranderingen in het casco en in constructieonderdelen.

Naar de website

Quick scan
Met de Quick scan krijgt u snel inzicht in het nodige onderhoud en de kosten. Met de begroting als basis berekent het Restauratiefonds voor u de mogelijke financiering van de restauratie en zo nodig ook de aankoop.

Meer over de Quick scan leest u op de site van het Restauratiefonds.

Quick scan

   

  Erfgoed organisaties Provincie

  Steunpunt Libau

  Een Steunpunt Cultureel Erfgoed is een per provincie georganiseerde onafhankelijke instantie op het gebied van cultureel erfgoed in de ruimtelijke omgeving. Zij biedt ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van de gedecentraliseerde gebouwde en archeologische monumentenzorg. Daarnaast biedt ze een platform waarin de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten bundelen.

  Bekijk de website

  Groninger Archieven

  De Groninger Archieven is het informatiecentrum voor de geschiedenis van stad en provincie Groningen. Archieven, boeken, kranten, kaarten, foto’s, films, video’s en geluidsopnames vertellen het verhaal van Groningen van de Middeleeuwen tot nu.

  Bekijk de website

  Stichting Monument en Materiaal

  Monument & Materiaal heeft een grote, rijk gevarieerde voorraad aan bouwmaterialen afkomstig van sloop en/of schenkingen. Deze bouwmaterialen zijn beschikbaar voor restauraties van monumenten en andere karakteristieke panden die voor 1955 zijn gebouwd.

  Bekijk de website

  Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Groningen en Drenthe

  De Stichting helpt eigenaren bij de instandhouding van alle kerkelijke gebouwen, orgels, meubilair.

  Bekijk de website

  Verhaal: monument en landschap

  Nederland is een cultuurlandschap en daar is de natuur een onderdeel van. Dat maakt het logisch dat ook een organisatie als Staatsbosbeheer zich bezighoudt met het behoud erfgoed. 

  Portret Jori Wolf
  Naar boven