U bent hier

Groningen

2772 rijksmonumenten

Groningen

2772 rijksmonumenten

Provincie Groningen

Eigenaren van een rijksmonument maken aanspraak op subsidie uit het budget voor Groot onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten (GRRG). De subsidie is bedoeld voor restauratie en herbestemming van rijksmonumenten in Groningen. Daarnaast kunnen particuliere eigenaren van woonhuismonumenten in de aardbevingsgemeenten aanspraak maken op subsidie voor regulier onderhoud. Neem contact op met uw provincie voor meer informatie.

Contactgegevens

Provincie Groningen
Afdeling economische zaken, cultuur en project financiering

Martinikerkhof 12
9700 AP Groningen

Postbus 610
9700 AP Groningen

Contactpersoon: mevr T. Valentien

Subsidie Restauratie rijksmonumenten

Groot Onderhoud en Restauratie Rijksmonumenten Groningen (GRRG)

De subsidie is bedoeld voor groot onderhoud waaronder restauratie en herbestemming van rijksmonumentale gebouwen in de provincie Groningen.

Voor meer informatie over deze regeling, verwijzen we u door naar de website van de provincie Groningen

 

Regulier Onderhoud Rijksmonumenten Groningen (RORG)

De subsidie is bedoeld voor regulier onderhoud aan rijksmonumentale gebouwen in de aardbevingsgemeenten (Appingedam, Bedum, Delfzijl, Eemsmond, De Marne, Groningen, Loppersum, Midden-Groningen, Ten Boer en Winsum) in de provincie Groningen.

Voor meer informatie over deze regeling, verwijzen we u door naar de website van de provincie Groningen

Financiële regelingen via Restauratiefonds

Restauratiefonds-hypotheek

Gaat u een Rijksmonument gaat restaureren? Bekijk de mogelijkheden van de Restauratiefonds-hypotheek.

Cultuurfonds-hypotheek

Gaat u een gemeentelijk monument gaat restaureren? Bekijk de mogelijkheden van de Cultuurfonds-hypotheek.

 

Monumentenwacht Groningen

Monumentenwacht Groningen inspecteert monumenten en adviseert de eigenaren op grond van inspectierapporten inzake onderhoud en restauratie van hun pand.

Quickscan

U kunt, als klant van de Restauratiewijzer van het Restauratiefonds, tegen betaling, ook gebruik maken van de Quick Scan door een bouwkundig expert van de Monumentenwacht. Hiermee krijgt u snel inzicht in het nodige onderhoud en de kosten. Met de begroting als basis berekent het Restauratiefonds voor u de mogelijke financiering van de restauratie en zo nodig ook de aankoop.

Meer over de QuickScan leest u op de site van het Restauratiefonds.

Erfgoed organisaties Provincie

Steunpunt Libau

Een Steunpunt Cultureel Erfgoed is een per provincie georganiseerde onafhankelijke instantie op het gebied van cultureel erfgoed in de ruimtelijke omgeving. Zij biedt ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van de gedecentraliseerde gebouwde en archeologische monumentenzorg. Daarnaast biedt ze een platform waarin de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten bundelen.
 

Groninger Archieven

De Groninger Archieven is het informatiecentrum voor de geschiedenis van stad en provincie Groningen. Archieven, boeken, kranten, kaarten, foto’s, films, video’s en geluidsopnames vertellen het verhaal van Groningen van de Middeleeuwen tot nu.
 

Stichting Monument en Materiaal

Monument & Materiaal heeft een grote, rijk gevarieerde voorraad aan bouwmaterialen afkomstig van sloop en/of schenkingen. Deze bouwmaterialen zijn beschikbaar voor restauraties van monumenten en andere karakteristieke panden die voor 1955 zijn gebouwd.
 


Stichting Behoud Kerkelijke Gebouwen Groningen en Drenthe

De Stichting helpt eigenaren bij de instandhouding van alle kerkelijke gebouwen, orgels, meubilair.

 

Wij vinden het belangrijk om middenin in de maatschappij te staan.

Groningen: Monument en landschap vertellen samen het verhaal

Jori Wolf - GroningenLees het verhaal van Jori Wolf van Staatsbosbeheer