Het Hogeland

Burgemeestersvilla - Gouwenaar
Burgemeestersvilla
Credit
Wikimedia Commons - Gouwenaar
544
544
20

Gemeente Het Hogeland
Winsum: Hoofdstraat W 70
Uithuizen, Hoofdstraat-West 1

Postadres
Postbus 26
9980 AA Uithuizen

www.hethogeland.nl
gemeente@hethogeland.nl
088 - 3458888

Het Hogeland is gelegen in het noorden van de Nederlandse provincie Groningen. Door de uitgestrektheid van het gebied zijn er gemeentelijke vestigingen in Bedum, Leens, Winsum en Uithuizen. In laatstgenoemde plaats zetelt de gemeenteraad, het gemeentebestuur zetelt in het bestuurscentrum in Winsum, een voormalig notariskantoor en gemeentehuis.

Monumenten

De gemeente Het Hogeland kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een gemeentelijke monumenten woont?

Eppenhuizerweg 26 - Edwin T
Eppenhuizerweg 26
Wikimedia Commons - Edwin T
Muurreclame op het gemeentelijke monument aan de Dr. G. Redekerstraat 4 te Wehe-den Hoorn
Muurreclame op het gemeentelijke monument aan de Dr. G. Redekerstraat 4 te Wehe-den Hoorn
Gemeente Het Hogeland
Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het Energieloket Het Hogeland helpt inwoners met vragen over verduurzaming.

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Wet- en regelgeving

De gemeente Het Hogeland zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. U kunt het beste uw plannen vroegtijdig met de gemeente bespreken in een vooroverleg. 

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Gemeentelijk monument, de luchtwachttoren in Warfhuizen
De luchtwachttoren in Warfhuizen werd onlangs aangewezen als gemeentelijk monument
Gemeente Het Hogeland

Luchtwachttoren te Warfhuizen

De luchtwachttoren te Warfhuizen is in 1955 gebouwd als onderdeel van een semi-geheim netwerk van in totaal 276 uitkijkposten verspreid over heel Nederland. Van deze militaire torens werden tussen 1951 en 1967 in totaal 139 torens speciaal voor het Korps Luchtwachtendienst gebouwd. De noodzaak voor de bouw van dit netwerk van torens was de ‘Koude Oorlog’. Dit was een periode van gewapende vrede tussen de communistische en de kapitalistische landen in de 2e helft van de 20e eeuw. Vanaf deze torens kon men het luchtruim afspeuren naar vijandige vliegtuigen uit de Sovjet-Unie die lager vlogen dan de radar destijds kon waarnemen.

De torens werden gebouwd volgens het raatbouwsysteem. Dit is een open constructie van betonnen prefabelementen. De Haagse architect Marten Zwaagstra ontwierp de torens in opdracht van het Ministerie van Oorlog en richtte speciaal hiervoor NV Raatbouw op.

De Luchtwachttoren van Warfhuizen is één van de negentien nog bestaande luchtwachttorens in Nederland en één van de drie nog aanwezige luchtwachttorens in de provincie Groningen. Vanwege deze zeldzaamheid en de cultuurhistorische waarde van de luchtwachttoren te Warfhuizen begin 2024 aangewezen als gemeentelijk monument. 

Meer monumenteninformatie

Naar boven