Parkkerk, Amsterdam

Inleiding

Op de hoek van Gerard Brandtstraat en Vondelpark gelegen, in 1918 tot stand gekomen KERK, genaamd 'Parkkerk', met aangebouwde PASTORIEWONING; uitgevoerd in Traditionalistische stijl met renaissancistische reminiscenties naar ontwerp van E.A.C. Roest in opdracht van de Hervormde Gemeente Amsterdam.

N.B. De kerk heeft een rol gespeeld binnen de ontwikkeling van de Gereformeerde Kerk. Dominee Geelkerken is er enige tijd predikant geweest. Mede door zijn toedoen is het Hersteld Gereformeerd Verband ontstaan.

Omschrijving

Op een centrale plattegrond tot stand gekomen bakstenen kerk, op een hoge eveneens bakstenen basement onder een cordonband, gedekt door een met leien bekleed tentdak. Op het dak een octagonaal torentje met opengewerkte en eveneens met leien bedekte puntvormige bekroning. De kerk is aan drie zijden (N, Z en O) voorzien van licht risalerende gevelfronten met een zadeldak. Deze gevelfronten zijn voorzien van drie gekoppelde lancetramen tussen twee eveneens, maar nu lager, in de gevel geplaatste lancetramen, alle voorzien van glas in lood. Onder de gekoppelde lancetramen van het gevelfront aan de Gerard Brandtstraat (O) een rechthoekige eikehouten bewerkte deur bereikbaar via een uit 11 treden bestaande hardstenen stoep tussen twee bakstenen pijlers met hardstenen bolvormige bekroning. De twee lagere zijvleugels zijn eveneens voorzien van eikehouten deuren onder een bakstenen fronton gedragen door twee pilasters en bereikbaar via een stoep. Aan beide zijden van de zijdeuren een diepliggend rechthoekig raampje met glas in lood. Boven de zijdeuren een rozetraam met glas in lood en onder de gootlijst een rechthoekig raam eveneens met glas in lood. Voor de beschrijving van de noord- en zuidzijde geldt hetgeen hierboven gezegd is, met uitzondering van de eikehouten deuren. Alle gevelzijden zijn voorzien van decoratief metselwerk. Inwendig heeft de kerk doorlopende balcons, waaronder consoles en zuilen en in het midden een stergewelf doordat drie tongewelven boven de balcons in elkaar grijpen. De houten kap is van stucwerk voorzien. De kap wordt bekroond door een koepel met glas in lood. Op de balcons bevinden zich nog originele stoelen met voetverwarming. De kansel is in rationalistische trant, geïnspireerd op het werk van K.P.C. de Bazel. Er zijn drie originele lampen en een tweeklaviers orgel met van oorsprong pneumatische tractuur en 31 registers waaronder 2 transmissies, in 1922 gemaakt door de firma Orgelbau-Anstalt W. Sauer te Frankfurt/Oder.

Aan de Gerard Brandtstraat bevindt zich een bakstenen hekwerk met pijlers waarvan degene die de ingangen markeren zijn voorzien van bolvormige hardstenenbekroningen.

De aan de noordzijde van de kerk aangebouwde pastoriewoning bestaat uit drie verdiepingen onder een zadeldak. De ingang bevindt zich in een boogvormige portiek met twee zijdeuren. Naast de portiek twee boogvormige vensters. De gevel is verder eenvoudig van opbouw.

Waardering

Parkkerk in Traditionalistische stijl met renaissancistische reminiscenties van belang vanwege de architectuurhistorische en stedebouwkundige waarde, het laatste vanwege de directe ligging aan het Vondelpark. Inwendig is de architectonische ruimtewerking van groot belang: een centraalbouw met een houten kap voorzien van stucwerk. Diverse onderdelen zijn voorts van belang, zoals de detaillering en de betimmeringen, het glas in lood in de koepel, de preekstoel, het doopvont en het orgel. Kerkhistorisch is de kerk van belang wegens de herinnering aan ds. Geelkerken en het ontstaan van het Hersteld Gereformeerd Verband.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
492090
Provincie
Gemeente
Plaats

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Kerk Religieuze gebouwen Kerk en kerkonderdeel oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Gerard Brandtstraat 26 1054 JK Amsterdam Oud-West Ja
Gerard Brandtstraat 28 1054 JK Amsterdam Oud-West
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
U 7694 Amsterdam
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1917 1918 MRS-aanv. vervaardiging
Ambachten
Name Beroep Notitie
Roest, E.A.C. ; Stad Amsterdam architect / bouwkundige / constructeur
Naar boven