468939, Assen

Inleiding

Het van smeed- en gietijzer gemaakte TOEGANGSHEK van de in 1822 aangelegde Noorderbegraafplaats is zeer waarschijnlijk vervaardigd door de Asser IJzer- en Metaalgieterij (alhoewel de naam van de fabriek niet op het hek is aangetroffen). Omdat verschillende ijzergieterijen sterk op elkaar gelijkende toegangshekken voor begraafplaatsen vervaardigden kan het toegangshek een andere herkomst hebben.

Omschrijving

Het symmetrische hek is voorzien van vlamvormige gietijzeren ornamenten die zijn bevestigd aan en op de regels en de ronde spijlen van smeedijzer. De gecanneleerde gietijzeren balusters met pijnappelbekroning staan op hardstenen blokken. De hogere, openslaande hekdelen in het midden hangen aan posten die bestaan uit smeedijzeren stijlen en van boven naar beneden zijn ingevuld met gietijzeren doodssymbolen in de vorm van vliegende zandloper, staartbijtende slang aan samengebonden, gekruiste zeisen en eveneens gekruiste, gekeerde fakkels. Omkranste uiltjes bovenop de hekposten. De hekken aan weerszijden zijn lager, met naar de openslaande hekken toe omhoogbuigende delen, waarvan het rechter eveneens fungeert als toegangshek. De gietijzeren ornamenten en de doodssymbolen van de hekken zijn zwart, de smeedijzeren delen groen geschilderd.

Waardering

De geheel van ijzer vervaardigde entree van de Noorderbegraafplaats is in diverse opzichten een waardevol object. Het hekwerk is in de eerste plaats van cultuurhistorisch belang als een karakteristiek onderdeel van de negentiende-eeuwse Nederlandse begraafplaatsen. Dergelijke in ijzer uitgevoerde, nog min of meer gave hekken zijn bovendien vrij schaars geworden, waardoor ze zeldzaamheidswaarde hebben. De hekken zijn evenals de eveneens beschermde grafmonumenten van de families Van Bulderen en Brumsteede van belang als onmisbare onderdelen van de negentiende-eeuwse aanleg van de Noorderbegraafplaats, waardoor ook hun ensemblewaarde groot is. De hekken zijn tevens onderdeel van het beschermde stadsgezicht.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
468939
Complexnaam
Noorderbegraafplaats
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding

Complex bestaande uit een giet- en smeedijzeren TOEGANGSHEK en twee gietijzeren GRAFMONUMENTEN (van de families Brumsteede en Van Bulderen), behorende tot de (niet van rijkswege) beschermde Noorderbegraafplaats. Deze werd in 1822 aangelegd op grond van het Napoleontische decreet van 1810 dat het begraven in de kerk verbood. In plaats daarvan was begraven alleen nog toegestaan op de al bestaande kerkhoven rondom of nabij de kerk of op speciaal daartoe aangewezen gronden buiten de toenmalige stads- of dorpsgrenzen. Ook de Noordebegraafplaats kreeg zo een plaats buiten de bebouwde kom. De begraafplaats als zodanig wordt niet beschermd daar zij sedert 1822 verschillende malen is gewijzigd. Op het terrein bevinden zich behoudens de drie te beschermen onderdelen nog verschillende andere grafmonumenten die kenmerkend zijn voor de 19e-eeuwse grafkunst. Deze zijn echter van lokaal belang. Een aantal van de ijzeren graftekens op deze begraafplaats is vervaardigd door de Asser IJzer- en Metaalgieterij, een bedrijf dat onder meer was gespecialiseerd in funerair gietijzer.

Waardering. Het (giet)ijzeren toegangshek en de twee grafmonumenten van de families Brumsteede en Van Bulderen op de Noorderbegraafplaats zijn in verschillende opzichten waardevolle objecten. Zij zijn in de eerste plaats van cultuurhistorisch belang als typische uitingen van de negentiende eeuwse grafcultuur in Nederland. Dergelijke in ijzer uitgevoerde, nog min of meer gave hekken en rijk versierde, met aan de contemporaine bouwstijlen refererende grafmonumenten voor de beter gesitueerden zijn bovendien vrij schaars geworden, waardoor ze grote zeldzaamheidswaarde hebben. De hekken en de graftekens zijn tevens van belang als onmisbare onderdelen van een oude, vroeg 19e-eeuwse aanleg, waardoor ook hun ensemblewaarde groot is. De begraafplaats is tevens onderdeel van het beschermd stadsgezicht Assen.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Toegangshek Voorwerpen op pleinen en dergelijke Erfscheiding(D) oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Assen Noorderbegraafplaats a.d. Kerkhofslaan Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
I 13761 Assen
Naar boven