Laapersveld 1, Hilversum

Noordwestelijke terraspartij.

Aan de noordwestzijde aangelegde, viervoudige terraspartij met in plastisch en gevarieerd verband gemetselde muurtjes en aansluitende gemetselde bloembakken, die steeds de hoogteverschillen markeren te weerszijden van de lange, vijf, respectievelijk zes treden tellende, gemetselde stoepen. Bovenaan het doorlopende pad een uitzichtsbank, geintegreerd in een op decoratieve wijze volgens verschillende verbanden gemetselde muur met tandlijsten en staande rollagen op een langgerekte U-vormige grondslag.

Noordwestelijke terraspartij met bijbehorende onderdelen deel uitmakend van het complex met monumentnummer 407230 en als zodanig van belang.

Locatie

Rijksmonument nummer
407545
Complexnaam
Pompgemaal
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Op geaccidenteerd, driehoekig terrein in 1919-20 naar ontwerp van W.M. Dudok in samenwerking met J.H. Meijer ten behoeve van de watervoorziening gerealiseerd complex, bestaande uit een pompgemaalgebouw, vijver- en terraspartijen en padenstelsel, van belang wegens de bijzondere oplossing van een architectonische en civieltechnische ontwerp-opgave, geintegreerd in een tuinarchitectonische entourage.

Complex met de volgende onderdelen: 1. Pompgemaalgebouw, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 407533.

2. Vijverpartij, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 407537.

3. Zuidoostelijke terraspartij, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 407541.

4. Noordwestelijke terraspartij, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 407545.

5. Padenstelsel, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer: 407549.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Terraspartij Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Laapersveld 1 1213 VB Hilversum Noordwestelijke terraspartij Laapersweg BY Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
D 4054 Hilversum
Naar boven