Brink 43, Amsterdam

OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK. Het in 1926-28 als 'openbare leeszaal en bibliotheek' opgetrokken gebouw is vrijwel spiegelbeeldig aan het verenigingsgebouw, maar heeft geen erker aan de zuidoostzijde, die voorts een andere venster-indeling bezit, met 40 ruits-licht en respectievelijk drie en vijf drielichten in de bovenlagen. Anders is ook de lagere aanbouw aan de zuidwestzijde met kleine verdiepte vierkante vensters.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
335336
Complexnaam
Betondorp
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

BRINKBEBOUWING BETONDORP. Complex van gebouwen van wisselende hoogte, gerealiseerd in twee fasen, 1924-26 en 1926-28, naar ontwerp van D. Greiner in opdracht van de gemeente Amsterdam voor het voltooien van de Brink in het tuindorp-Watergraafsmeer, en uitgevoerd in korrelbeton door de gelijknamige firma, in oorsprong bestaande uit een openbare leeszaal en bibliotheek, een verenigingsgebouw - deze pendanten onderling verbonden door een arcade -, twee reeksen met beneden winkels, waarboven woningen - waarvan een met toren en transformatorhuisje terzijde en poortgebouw in het midden met aansluitend twee lage vleugels -, een reeks met boven- en benedenwoningen en te weerszijden twee rondboogvormige poortjes ter verbinding met twee overigens losstaande, gemengde blokken met winkels, alsmede twee reeksen lage garages.

Alle gebouwen zijn plat afgedekt en worden gekenmerkt door in- en uitspringende hoeken, waarbij telkens blokvormen zeer plastisch zijn gehanteerd en waarbij de soms hoog opgaande schoorstenen tevens als een zelfstandig compositie-element fungeren. De gevels hebben een korrelig uiterlijk vanwege de structuur van het gebruikte beton; de van houten kozijnen voorziene vensters bezitten ten dele nog de oorspronkelijke horizontale roedenverdeling; de houten toegangsdeuren hebben, voor zover nog oorspronkelijk, excentrisch een staande ruit en staande en liggende rabatdelen.

Het Brinkcomplex heeft de volgende, samenstellende onderdelen:1. ZUIDWESTELIJKE REEKS WINKELS EN BOVENWONINGEN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 335310.

2. WESTELIJKE REEKS WONINGEN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 335325.

3. VERENIGINGSGEBOUW, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 335330.

4. OPENBARE LEESZAAL EN BIBLIOTHEEK, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 335336.

5. VERBINDINGSGALERIJ, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 335342.

6. NOORDOOSTELIJKE REEKS WINKELWONINGEN MET POORT, TOREN EN TRANSFORMATORHUISJE, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 335347.

7. NOORDWESTELIJKE REEKS MIDDENSTANDSWONINGEN, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 335357.

8. WESTELIJKE REEKS VAN TWEE KORTE REEKSEN MET WONINGEN EN HOEKWINKEL, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 335363.

9. OOSTELIJKE REEKS VAN TWEE KORTE REEKSEN MET WONINGEN EN HOEKWINKEL, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 335369.

10. WESTELIJKE VAN TWEE REEKSEN GARAGES, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 335374.

11. OOSTELIJKE VAN TWEE REEKSEN GARAGES, zie voor omschrijving bij complex-onderdeel met monumentnummer 335379.

Complex van woningen, winkels en andere algemene voorzieningen van markante, plastische architectuur, geent op cubische vormen in velerlei variatie geschakeerd, uitgevoerd in korrelbeton als experiment in de volkshuisvesting, en gegroepeerd in duidelijke onderlinge samenhang rondom de Brink zowel qua vorm als qua bestemming en als zodanig van algemeen belang wegens bijzondere architectuurhistorische waarde en uit een oogpunt van de ontwikkelingen op het gebied van volkshuisvesting en stedebouw.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Cultuur, gezondheid en wetenschap Welzijn, kunst en cultuur oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Brink 43 1097 TV Amsterdam Ja
Brink 45 1097 TV Amsterdam
Landbouwstraat 61 1097 TM Amsterdam
Landbouwstraat 63 1097 TM Amsterdam
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
C 458 Watergraafsmeer
C 351 Watergraafsmeer
Naar boven