BINNENPOORT van 1634, sierlijk bouwwerk van baksteen met forse zandstenen omlijstingen; van algemeen belang wegens bijzondere oudheidkundige en kunsthistorische waarde.

Locatie

Rijksmonument nummer
17469
Plaats

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Poort Verdedigingswerken en militaire gebouwen Fort, vesting en -onderdelen oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
's-Gravenhage Binnenpoort a/h/ Binnehof Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
F 1886 's-Gravenhage
Naar boven