Tiel

Waterpoort Tiel. Waalkade 1647 Poorttoren - roger Veringmeier II
Waterpoort uit 1647 aan de Waalkade te Tiel
Credit
Wikimedia Commons - Roger Veringmeier
103
103
222

Gemeente Tiel
Achterweg 2
4001 MV Tiel

Postbus
Postbus 6325
4000 HH Tiel

www.tiel.nl
gemeente@tiel.nl
0344 - 637111

Tiel is een stad (Hanzestad) en gemeente in de Nederlandse provincie Gelderland. De stad ligt ingeklemd tussen de rivieren de Waal (in het zuiden), de Linge (in het noorden) en het Amsterdam-Rijnkanaal (in het oosten).

Monumenten

De gemeente Tiel kent rijksmonumenten en gemeentelijke monumenten. 

Tiel Rijksmonument 520663 Kantongerecht Nieuwe Tielseweg 1 - Havang(nl)
Tiel Rijksmonument 520663 Kantongerecht Nieuwe Tielseweg 1
Wikimedia Commons - Havang(nl)

Monumentenzorg Tiel

De gemeente Tiel zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie over dit erfgoedbeleid? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden. Het Energieloket Tiel helpt inwoners met vragen over verduurzaming. 

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie Duurzaam en Aantrekkelijk Erfgoed

De gemeente Tiel stelt een subsidie beschikbaar voor de restauratie en het onderhoud van gemeentelijke monumenten of beeldbepalende panden. De subsidie is voor maatregelen die energie besparen, opwekken of het historisch aanzicht van het gebouw behouden of herstellen.

De subsidie bedraagt 30% van de door de gemeente goedgekeurde subsidiabele kosten, met een minimum van € 400,- en een maximum van € 3000,-. Exclusief een eventuele bijdrage van derden, zoals een koppelsubsidie vanuit de Provincie Gelderland.

Toekenning van de subsidie gaat op volgorde van binnenkomst van de aanvragen, tot het budget van dat jaar op is.

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u uw monument wilt verbouwen, restaureren of verduurzamen is dat altijd maatwerk. Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Meer monumenteninformatie

Naar boven