Aa en Hunze

Hunebed D11 bij Anloo
Hunebed D11 bij Anloo
Credit
wikimedia commons - Gouwenaar
103
103
44

Gemeente Aa en Hunze
Bezoekadres
Spiekersteeg 1
9461 BH Gieten
Postadres
Postbus 93
9460 AB Gieten
14 0592
gemeente@aaenhunze.nl
www.aaenhunze.nl

Aa en Hunze is een gemeente in het noordoosten van de provincie Drenthe in Nederland. De naam van de gemeente verwijst naar de rivieren de Drentsche Aa en de Hunze, die beide door de gemeente stromen. Vanaf de prehistorie tot in de 20e eeuw hebben mensen het landschap aangepast door bossen te kappen, akkers aan te leggen, kanalen te graven en turf te winnen. Van al deze gebeurtenissen zijn nog sporen te vinden: van prehistorische akkercomplexen, middeleeuwse boerderijen, lommerijke dorpen tot oude fabriekscomplexen. 

Erfgoedkaart

De gemeente Aa en Hunze kent rijksmonumenten en provinciale monumenten. Daarbij kent de gemeente twee rijksbeschermde stadsgebieden: Anloo en het Annerveenschekanaal/ Eexterveenschekanaal. Wilt u meer weten over het erfgoed in de gemeente Aa en Hunze? 

Kosterswoning aan de Kerkbrink1 Anloo
Kosterswoning aan de Kerkbrink 1 Anloo
wikimedia commons - Gouwenaar
Afbeelding
Stadsaanzicht

Beschermd dorpsgezicht

De gemeente Aa en Hunze kent een Beschermd dorpsgezicht : Anloo. In 1967 is de kerkbrink van Anloo, met omliggende landerijen en bebouwing aangewezen als beschermd dorpsgezicht. Het dorp is een esdorp met veel monumentale Saksische boerderijen. 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam Monument

Wilt u uw monument energiezuinig of energieneutraal maken? De monumentale waarden van het pand moeten behouden blijven. Dit vraagt om maatwerk oplossingen als het gaat om isolatie, energie besparen of opwekken. Voor meer informatie, tips en uitleg kunt u terecht bij het Drents Energieloket. 

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Munten

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

WIlt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Wet- en regelgeving

De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Aa en Hunze zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Afbeelding
Vergunning

Omgevingsvergunning

Als u een wijziging aanbrengt aan een monument of karakteristiek pand dan wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. U kunt het beste uw plannen vroegtijdig met de gemeente bespreken in een vooroverleg. 

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Geschiedenis Aa en Hunze

De gemeente Aa en Hunze bestaat uit twee verschillende delen die worden gescheiden door de Hondsrug. Het gebied hoort tot de oudste bewoonde streken van Nederland. Binnen de gemeente liggen in totaal 12 hunebedden. Daarnaast zijn vooral in de omgeving van Anloo vele grafheuvels te vinden. Het westelijke deel van de gemeente wordt gekenmerkt door een esdorpenlandschap. Naast Anloo waren ook Rolde en Balloo in de middeleeuwen vergaderplaatsen voor de Etstoel, het hoogste bestuurlijke en juridische college in het toenmalige Drenthe.

Afbeelding
Wetten

Historische verenigingen

Naar boven