Monumenten in Anloo

Een binnenplaats van een monumentaal pand met bomen en heggen
15
15
1

Monumenten

 • Rijksmonument

  45013

  Terrein waarin 4 grafheuvels. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd. (Gedeeltelijke bescherming, voor zover betreft de daarin gelegen grafheuvels zelf, alsmede een strook van 10 meter rondom gemeten vanuit de voet).

 • Rijksmonument

  45018

  Terrein waarin 6 en vermoedelijk 8 grafheuvels. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd. (Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage G).

 • Rijksmonument

  45019

  Terrein waarin 2 grafheuvels. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd. (Gedeeltelijke bescherming, voor zover betreft de daarin gelegen grafheuvels zelf, alsmede een strook van 10 meter rondom gemeten vanuit de voet).

 • Rijksmonument

  45032

  Terrein waarin 3 grafheuvels. Datering: neolithicum en/of Bronstijd. (Gedeeltelijke bescherming, voor zover betreft de daarin gelegen grafheuvels zelf, alsmede een strook van 10 meter rondom gemeten vanuit de voet).

  WikiMedia
 • Rijksmonument

  522161

  Terrein met daarin sporen uit het Laat-Paleolithicum tot en met de Late Middeleeuwen zoals een viertal hunebedden (waaronder twee geheel ontmantelde exemplaren), enkele urnenvelden, een groot aantal grafheuvels, zeer brede bundels parallel verlopende karren-sporen en middeleeuwse markewallen.

 • Rijksmonument

  Brinkstraat 5

  Wellicht voormalig Schultehuis. Woonhuis met rechte topgevel en anker 1818. Geheel gepleisterd. In de neuten van de toegangsdeur in de zijgevel 1733. Bedrijfsgedeelte geheel vernieuwd.

  WikiMedia
 • Rijksmonument

  Kerkbrink 3

  NED.HERV.KERK. Tufstenen schip van omstreeks 1100. gotisch koor ter vervanging van romaanse absis. Inwendig 15e eeuwse muurschilderingen. Inventaris: twee herenbanken met Lod. XIV versieringen. Orgel met Hoofdwerk en Borstwerk, in 1718 gebouwd door Rudolf Garrels.

  Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed
 • Rijksmonument

  Kerkbrink 6

  Inleiding

  Pastorie gebouwd in ca. 1890 in opdracht van de Nederlands Hervormde Gemeemte van Anloo.

  De pastorie heeft een relatief rijke vormgeving in eclectische trant.

  WikiMedia
Naar boven