Monumenten in Gasteren

Een binnenplaats van een monumentaal pand met bomen en heggen

Gasteren telt momenteel 4 rijksmonumenten.

Hieronder een overzicht.

Rijksmonumenten

 • 45014

  Terrein waarin grafheuvel. Datering: Neolithicum en/of Bronstijd.(Gedeeltelijke bescherming, voor zover betreft de daarin gelegen grafheuvel zelf, alsmede een strook van 10 meter rondom gemeten vanuit de voet).

 • 45015

  Terrein waarin hunebed D 10. Datering: Neolithicum.

  WikiMedia
 • 45016

  Terrein waarin grafheuvel. Datering: IJzertijd. (Gedeeltelijke bescherming, zie bijlage E).

Naar boven