Verhalen uit de praktijk

 • Norbert Kwint

  Waterloopbos: speeltuin voor ingenieurs

  De grote waterbouwkundige werken die door Nederlandse ingenieurs zijn bedacht in de tweede helft van de 20e eeuw, werden eerst uitvoerig op schaal getest in het Voorsterbos bij Marknesse. Dit ‘Waterloopbos’ is in 2012 genomineerd voor de rijksmonumentale status. Boswachter Norbert Kwint is nauw betrokken bij het beheer ervan. (lees meer)

 • Foto: Sandra Hoekstra Fotografie

  Leerfabriek: vier panden weer volop in bedrijf

  Ben ten Hoven is kwartiermaker op het terrein van Koninklijke Verenigde Leder, een leerfabriek in Oisterwijk in Noord-Brabant. Hij zorgt ervoor dat de leegstaande monumentale panden een nieuwe bestemming krijgen en daarmee weer een toekomst. Dat doet hij in opdracht van de provincie Noord-Brabant, die eigenaar is van het complex.

 • Van Slag: een kerk wordt cultuurpaleis

  Henk Eggens kwam al zeven jaar langs de leegstaande, rijks monumentale, Willibrordkerk in Borger. Een nieuwe bestemming zoeken voor het gebouw bleef hem maar bezighouden. Nu is de kerk een cultuurpaleis en Henk heeft nog meer in petto.

 • 'Ik had een plaatje in mijn hoofd'

  Joke Aarnink heeft de afgelopen jaren al haar creativiteit gestoken in het restaureren van Erve Deperman, een rijks monumentale boerderij met bijgebouwen in Reutum, bij Ootmarsum. Zij en haar man verhuren er nu sfeervol ingerichte boerderijkamers.

 • Monumentale brouwerij de heer Viegen

  Bierbrouwerij in de steigers

  Een groep van twaalf vrijwilligers houdt met elkaar Stoombierbrouwerij De Keyzer N.A. Bosch in Maastricht in stand. Dit industriële monument beheren ze al sinds 2000. Nu zijn ze begonnen aan een groot restauratie- en herbestemmingstraject, wat uiteindelijk ook moet leiden tot meer inkomsten.

 • Landgoed monument

  De kurk waar een landgoed op drijft…

  Eigenaren van landgoederen staan vaak voor flinke kosten om het geheel in stand te houden. Daar staan niet altijd even grote inkomsten tegenover. De eigenaren van het landgoed Zelle namen rentmeester Gerrit Jan Liet in de arm, die samen met hen zoekt naar manieren om de buitenplaats rendabel te houden.

 • Bestuur monument

  Dorpsbewoners worden eigenaar van een rijksmonument

  Steeds meer kerkgebouwen, vaak beeldbepalende monumenten, komen leeg te staan. In het Friese Goënga zetten dorpsbewoners er samen de schouders onder, om hun monumentale kerkgebouw te behouden. De heer Bootsma is intensief betrokken bij dit proces.

 • vleermuisbunker Wassenaar

  Restauratie van een vleermuisbunker: onderdeel van een groter verhaal

  Als eigenaar van een monument ben je volop bezig met je eigen object. Maar vaak geeft de context, het grote verhaal waar je pand deel van uitmaakt, je monument meerwaarde. Zo is de vleermuisbunker van Staatsbosbeheer in Wassenaar een puzzelstukje in het verhaal van de Tweede Wereldoorlog en tegelijkertijd ook nog eens vanuit natuurwaarden van groot belang om te bewaren en beschermen. Generaal b.d. de heer Neisingh is nauw betrokken bij dit project.

 • Groene Grachten

  De Groene Grachten: Behoud van monumenten en duurzaamheid gaan goed samen

  De Amsterdamse grachtengordel is inmiddels 400 jaar oud. Verduurzaming van die grachtengordel is noodzakelijk om weer een tijd vooruit te kunnen, vond Wubbo Ockels. Daarom nam hij het initiatief tot de oprichting van De Groene Grachten. Deze stichting helpt monumenteigenaren, inmiddels ook buiten Amsterdam, met het duurzamer maken van hun pand. Dat is goed voor de portemonnee, het comfort, maar vooral voor het milieu. En het cultureel erfgoed krijgt op deze manier weer toekomst!

Pagina's