Overijssel

Overijssel
4025
4025

Provincie Overijssel
Tel: 038 499 88 99
Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle
Postbus 10078
8000 GB Zwolle
Contactpersoon dhr. B. Schulte
postbus@overijssel.nl
www.overijssel.nl

Overijssel, in het oosten van het land is een combinatie van natuur en historische steden. In de Hanzesteden vind je een mix van geschiedenis, monumenten en traditie. De steden danken hun welvaart aan de rivier de IJssel. Ook nu nog zorgt de rivier voor een groen en gevarieerd landschap.

Financiële regelingen via Restauratiefonds

Bent u de eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal monument? Of een beeldbepalend pand in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht? Als u gaat restaureren kunt u in aanmerking komen voor een Cultuurfonds-hypotheek: een laagrentende lening uit een van de provinciale Cultuurfondsen voor Monumenten.

Monumentenwacht Overijssel en Flevoland

Monumentenwacht Overijssel en Flevoland helpt monumenteigenaren bij het periodieke onderhoud van hun monument. We inspecteren de bouwkundige staat van het monument, geven praktische tips over noodzakelijk onderhoud en voeren kleine reparaties meteen uit. In en om het monument. Zo helpen we om alle monumenten die Overijssel en Flevoland rijk zijn, te bewaren.

Erfgoed organisaties provincie Overijssel

Het Verhaal van Overijssel

Overijssel heeft een buitengewoon interessante geschiedenis. Restauraties en projecten die het verhaal vertellen achter de gebouwde, karakteristieke omgeving, zichtbaarheid en beleefbaarheid van archeologie verbeteren en/of bijdragen aan het uitdragen en behoudt van streektaal en -cultuur, kunnen een subsidie aanvragen.

Lees meer over het Verhaal

 
Oversticht Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel

Een steunpunt Cultureel Erfgoed is een per provincie georganiseerde onafhankelijke instantie op het gebied van cultureel erfgoed in de ruimtelijke omgeving. Zij biedt ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van de gedecentraliseerde gebouwde en archeologische monumentenzorg. Daarnaast biedt ze een platform waarin de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten bundelen.

Bekijk de website van het Oversticht

App buitenplaatsen

Naar aanleiding van het themajaar 2012 'Jaar van de Historische Buitenplaats' heeft Het Oversticht een gratis ‘app’ voor mobiele telefoons en Ipad over buitenplaatsen en landgoederen in Overijssel gemaakt. Met deze applicatie voor een mobiele telefoon worden (verdwenen) landgoederen zichtbaar gemaakt. Dat gebeurt met historisch kaartmateriaal, tekeningen of prenten en tekst.

Bekijk de app

Historisch Centrum Overijssel

 Het Historisch Centrum Overijssel zet zich in essentie in voor de 'Geschiedenis als levend element in onze samenleving'.

Bezoek de website van het Historisch Centrum

Stichting MVM - Materiaal voor Monumenten

Depot met historische bouwmaterialen voor restauratie van Overijsselse monumenten.

Neem een kijkje op de website van Stichting MVM

Verhaal: sfeervolle boerderijkamers

Joke Aarnink heeft de afgelopen jaren al haar creativiteit gestoken in het restaureren van Erve Deperman, een rijksmonumentale boerderij met bijgebouwen in Reutum, bij Ootmarsum. Zij en haar man verhuren er nu sfeervol ingerichte boerderijkamers.

Erve Deperman
Naar boven