U bent hier

Zwolle

Overijssel

4067 rijksmonumenten

Provincie Overijssel
Tel: 038 499 88 99
postbus@overijssel.nl
www.overijssel.nl

Overijssel

4067 rijksmonumenten

Provincie Overijssel
Tel: 038 499 88 99
postbus@overijssel.nl
www.overijssel.nl

Provincie Overijssel

De Subsidie Restauratie Rijksmonumenten verleent subsidie voor restauratiewerkzaamheden en energiebesparende maatregelen. De regeling is in principe niet van toepassing op woonhuizen. In 2018 kon u tot 1 juni een aanvraag indienen. Hou de website van provincie Overijssel in de gaten voor de subsidiemogelijkheden volgend jaar. 

Contactgegevens

Provincie Overijssel

Luttenbergstraat 2
8012 EE Zwolle

Postbus 10078
8000 GB Zwolle

Contactpersoon dhr. B. Schulte

Financiële regelingen via Restauratiefonds

Cultuurfonds-hypotheek
 

Bent u de eigenaar van een gemeentelijk of provinciaal monument? Of een beeldbepalend pand in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht? Als u gaat restaureren kunt u in aanmerking komen voor een Cultuurfonds-hypotheek: een laagrentende lening uit een van de provinciale Cultuurfondsen voor Monumenten.

Monumentenwacht Overijssel en Flevoland

Stichting Monumentenwacht Overijssel en Flevoland stelt zich ten doel het verval van cultuurhistorische bouwwerken in beide provincies te voorkomen.

Erfgoed organisaties provincie Overijssel

Het Verhaal van Overijssel

Overijssel heeft een buitengewoon interessante geschiedenis. Restauraties en projecten die hte verhaal vertellen achter de gebouwde, karakteristieke omgeving, zichtbaarheid en beleefbaarheid van archeologie verbeteren en/of bijdragen aan het uitdragen en behoudt van streektaal en -cultuur, kunnen een subsidie aanvragen.

 

Oversticht Steunpunt Cultureel Erfgoed Overijssel

Een steunpunt Cultureel Erfgoed is een per provincie georganiseerde onafhankelijke instantie op het gebied van cultureel erfoed in de ruimtelijke omgeving. Zij biedt ondersteuning aan gemeenten bij de uitvoering van de gedecentraliseerde gebouwde en archeologische monumentenzorg. Daarnaast biedt ze een platform waarin de verschillende bij de monumentenzorg betrokken partijen informatie uitwisselen en de krachten bundelen.

 

App buitenplaatsen
 

Naar aanleiding van het themajaar 2012 'Jaar van de Historische Buitenplaats' heeft Het Oversticht een gratis ‘app’ voor mobiele telefoons en Ipad over buitenplaatsen en landgoederen in Overijssel gemaakt. Met deze applicatie voor een mobiele telefoon worden (verdwenen) landgoederen zichtbaar gemaakt. Dat gebeurt met historisch kaartmateriaal, tekeningen of prenten en tekst.

 

Historisch Centrum Overijssel
 

Het Historisch Centrum Overijssel zet zich in essentie in voor de 'Geschiedenis als levend element in onze samenleving'.

 

stichting MVM
 

Materiaal voor Monumenten

Depot met historische bouwmaterialen voor restauratie van Overijsselse monumenten.

www.historischbouwmateriaal.nl

Cultuurhistorische Atlas van Overijssel

Op deze cultuurhistorische atlas staan de belangrijke cultuurhistorische objecten en structuren van de provincie.

Mijn man vond het in eerste instantie vooral oud

Overijssel: 'Ik had een plaatje in mijn hoofd'

Lees het verhaal van Joke Aarnink van Erve Depman