U bent hier

Alles over

Wetten en regels bij monumenten

Omgevingsvergunning

Eén vergunning voor al uw werkzaamheden

U wilt uw monument verbouwen, onderhouden of restaureren? Meestal krijgt u dan te maken met de omgevingsvergunning die geregeld is binnen de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). U hoeft maar één vergunning aan te vragen voor al uw werkzaamheden. U hebt bovendien een vast aanspreekpunt: uw gemeente.

Uitgangspunt: bij wijziging aan monument vergunning nodig

Over het algemeen geldt dat u voor iedere wijziging aan uw beschermde monument een omgevingsvergunning nodig hebt. Voor sloopwerk, het verplaatsen of verbouwen van uw monument zult u daar ongetwijfeld bij stilstaan. Maar ook voor bijvoorbeeld het schilderen van de gevel in een andere kleur of het vervangen van historisch glas in een raam hebt u een vergunning nodig.

Meer dan alleen de gevel

De bescherming van een monument gaat trouwens verder dan alleen de gevel. De bescherming, en dus ook de vergunningplicht, geldt voor het geheel. Ook voor het wijzigen van beschermde tuinen en parken, standbeelden of bijvoorbeeld een bijgebouw of hekwerk hebt u een vergunning nodig. Twijfelt u of u een vergunning nodig hebt? Informeer dan bij uw gemeente.

U wilt iets binnenshuis veranderen?

U bent van plan uw interieur te veranderen? Voor aanpassingen aan interieuronderdelen met monumentale waarde, zoals stucplafonds of historische wandbekleding, is een vergunning nodig.

Niet-monumentaal pand binnen stads- of dorpsgezicht

Wanneer uw pand zelf geen monument is, maar wel in een rijksbeschermd stads- of dorpsgezicht staat, gelden andere criteria voor vergunningvrij bouwen.

Wat is mogelijk zonder vergunning?

Kleine en reguliere onderhoudswerkzaamheden kunt u zonder vergunning uitvoeren. Lees op de pagina Vergunningvrij bouwen meer hierover.

Goede voorbereiding loont altijd

De gouden regels bij (wensen en ideeën voor) verbouwen, onderhouden en restaureren:

  • bereid uw plannen goed en tijdig voor, de vergunning staat niet op zich, maar maakt deel uit van uw complete plan
  • zoek al vroeg contact met uw gemeente; u weet hierdoor wat mag en kan
  • kies voor kwaliteit in voorbereiding en uitvoering

Een goede voorbereiding loont altijd. U voorkomt verrassingen en tegenvallers in tijd, geld en kwaliteit.

Gids Monumentaal wonen helpt u verder op weg

Meer informatie over de omgevingsvergunning leest u in Monumentaal wonen: gids voor woningeigenaren van een rijksmonument.

Uw gemeente als adviseur

De gemeente is uw eerste aanspreekpunt; zij geeft u antwoord op de vraag of u wel of geen vergunning nodig hebt en adviseert u over de haalbaarheid van uw plan. Het levert u doorgaans veel op om, nog voordat uw plannen concreet worden en u een tekening laat maken, een afspraak in te plannen met uw gemeente.

Plan van aanpak: nuttig en waardevol

Een wijzigings- of restauratieplan (laten) opstellen is nuttig en waardevol. U komt bovendien veel over uw monument te weten door het (voor)onderzoek en de betrokkenheid van adviseurs en specialisten. Een restauratiearchitect of gespecialiseerd bouwkundige kan u helpen met uw plan.

Uw aanvraag verder voorbereiden

Een bouwtechnisch of cultuurhistorisch rapport, foto’s, tekeningen; een paar voorbeelden van aanvullende zaken die nodig kunnen zijn om een omgevingsvergunning aan te vragen. Daarom: kijk op tijd naar de indieningsvereisten die voor u van toepassing zijn en leg zo snel mogelijk contact met de partijen die u hiervoor nodig hebt. U vindt de indieningsvereisten in het Omgevingsloket, na het doorlopen van de eerste stappen.

Vergunning aanvragen

Na de voorbereiding dient u uw vergunningaanvraag in via het Omgevingsloket online. Hier kunt u uw aanvraag invoeren met behulp van uw DigiD-inloggegevens. Dient u uw aanvraag liever op papier in? Dan kunt u via de website van het Omgevingsloket een formulier downloaden om deze vervolgens te printen.

Aanvraag ingediend, en dan?

Uw aanvraag komt terecht bij de instantie die het besluit neemt over uw vergunning. Dat is bijna altijd de gemeente. Voor eenvoudige aanvragen, vaak voor kleinere werkzaamheden, krijgt u binnen 8 weken reactie. Complexere aanvragen verlopen via de uitgebreide procedure en nemen maximaal 6 maanden in beslag; het beoordelen kost meer tijd en de gemeente wint advies in bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed. Na bekendmaking van de toegekende vergunning kan een belanghebbende binnen zes weken bezwaar of beroep aantekenen. Op de website van het Omgevingsloket leest u meer over de stappen en uitzonderingen.

Vergunning binnen: aan de slag

Uw vergunning is toegekend; een mooi moment! U kunt daadwerkelijk aan de slag met de uitvoering. Zie ook de praktische tips op deze website. Hebt u nog vragen? De InfoDesk van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed helpt u graag op weg.
 

Heeft u kunnen vinden wat u zocht?

Bedankt voor uw terugkoppeling.

Zie ook

Publicaties