Subsidie instandhouding rijksmonumenten verandert

Duizel kerk

Ieder jaar kunt u van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aanvragen voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) beoordeelt de subsidieaanvragen, wijst ze toe (of af) en verdeelt het beschikbare budget. Het geld wordt uitgekeerd in jaarlijkse voorschotten. Afhankelijk van de hoogte van de verleende subsidie stelt de RCE​ na 6 jaar de subsidie vast aan de hand van een verantwoording. Het Restauratiefonds zorgt voor de uitbetaling van de voorschotten en de verrekening met de uiteindelijk vastgestelde subsidie.

Wijzigingen 2022

Voorafgaand aan deze aanvraagperiode zal de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) op een aantal punten wijzigen. Hierdoor sluit de regeling beter aan bij de instandhoudings- en verduurzamingsopgave waar we voor staan. Ook beperkt dit de financiële overvraag op de Sim.

De wijzigingen in de Sim worden in januari gepubliceerd in de Staatscourant. Met dit nieuwsbericht brengt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed eigenaren op de hoogte van de aanstaande wijzigingen.

Naar boven