Energielabel niet verplicht

Voor monumenten is een energielabel niet verplicht. Eigenaren kunnen een monument in de verkoop of verhuur doen zonder energielabel. Ontdek voor welke monumenten deze uitzondering geldt en wat de reden van de vrijstelling is.

Voor welke monumenten geldt de uitzondering?

De verplichting voor een energielabel bestaat niet voor rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten. Als eigenaar mag u zonder een energielabel uw pand verkopen of verhuren.  Dat betekent dus ook dat u uw tijdelijke energielabel niet hoeft om te zetten naar een definitief label. Het kan wel zijn dat er naar uw energielabel wordt gevraagd als u voor financiering aanklopt bij een (milieu)subsidieverlener.

Voor panden die deel uitmaken van een beschermd stads- of dorpsgezicht maar zelf geen monumentale status hebben, is een energielabel wel verplicht.

Molen in Schiedam
Afbeelding
Stadsaanzicht

Reden van vrijstelling

Het energielabel geeft weer hoe energiezuinig een pand is en hoe hoog het energieverbruik is. Ook geeft het inzicht in mogelijkheden om te besparen. Het probleem met dit label is echter dat het geen rekening houdt met historische waarden van een monumentaal pand.

Verbruik klopt niet altijd

Het energielabel geeft niet altijd een juist beeld van het verbruik. Zo kan het label het energieverbruik bij monumenten tot twee keer hoger inschatten dan het werkelijk is. Ook vallen de besparingen vaak lager uit. In veel historische gebouwen wordt het energieverbruik beperkt door de traditionele bouwwijze van voor 1900 en door het gedrag van de bewoners. Beide tellen niet of nauwelijks mee in het energielabel.

Advies past niet bij monumenten

De adviezen die horen bij het energielabel zijn niet gebaseerd op monumenten. Daarom sluiten ze vaak niet aan bij de mogelijkheden en randvoorwaarden van monumentale gebouwen. De adviezen houden bijvoorbeeld geen rekening met de historische bouwtechniek, cultuurhistorische waarde en noodzakelijke vergunningen. Bovendien ontbreken specifieke besparingsmogelijkheden die belangrijk en uniek zijn voor monumenten.

Afbeelding
Architectadviseur

Advies over duurzaamheid

Er zijn energie- of duurzaamheidsadviezen speciaal voor monumenten. Deze zijn iets duurder, maar leveren u ook meer op. Uw Monumentenwacht kan u hier meer over vertellen.

Andere hulpmiddelen
Er zijn verschillende organisaties en hulpmiddelen die u helpen energiebesparende maatregelen te kiezen, hun haalbaarheid te toetsen en een beeld te krijgen van de mogelijke besparingen:

Afbeelding
Vergunning

Vergunningen

Welke stap u ook zet, informeer altijd vooraf bij uw gemeente hoe het zit met vergunningen. Dit valt namelijk buiten bovengenoemde adviezen en instrumenten. De gemeente helpt u bovendien om uw plannen verder af te stemmen op uw monument en de cultuurhistorische waarden.

Meer over duurzaamheid

Financieringsmogelijkheden

Als u uw pand gaat verduurzamen, zijn er verschillende financieringsmogelijkheden waar u gebruik van kan maken. Ontdek welke het best bij uw plannen past.

Afbeelding
Lijst plantoetsing

Verduurzamen in 10 stappen

Gaat u beginnen met verduurzamen? Dit handige stappenplan zorgt ervoor dat u niks over het hoofd ziet. Van buitenkant tot binnenkant en van schilderwerk tot glas: alles komt aan bod.

Verhalen over duurzaamheid

Naar boven