Energielabel niet verplicht

Voor veel panden is het sinds 2015 verplicht om bij verkoop of verhuur een energielabel te hebben. Deze verplichting bestaat niet voor rijksmonumenten, provinciale en gemeentelijke monumenten.

Eigenaren kunnen een monument in de verkoop of verhuur doen zonder energielabel. Dat betekent dus ook dat u het tijdelijke energielabel dat u ontvangen heeft, niet hoeft om te zetten naar een definitief label. Wel vragen sommige (milieu)subsidieverleners om het label als u bij hen aanklopt voor een financiële bijdrage. Panden die zonder monumentenstatus deel uit maken van een beschermd stads- of dorpsgezicht geldt de uitzondering niet. Een energielabel is voor deze panden wel verplicht bij verkoop of verhuur. 

Molen in Schiedam
Afbeelding
Stadsaanzicht

Waarom een label niet verplicht is

Het energielabel geeft weer hoe energiezuinig een pand is en hoe hoog het energieverbruik is. Ook geeft het inzicht in mogelijkheden om te besparen. Het is echter niet toegespitst op monumenten.

Verbruik niet altijd goed in beeld
Het energielabel geeft niet altijd een juist beeld van het verbruik. Zo kan het label het energieverbruik bij monumenten tot twee keer hoger inschatten dan het werkelijk is. Dit werkt door in de voorgestelde besparingen: deze vallen lager uit.
In veel historische gebouwen wordt het energieverbruik beperkt door de traditionele bouwwijze van voor 1900 en door het gedrag van de bewoners. Het eerste vooral in utiliteitsbouw, het tweede vooral in woningen. Beide tellen niet of nauwelijks mee in het energielabel.

Advies past niet bij monumenten
De adviezen die horen bij het energielabel zijn niet gebaseerd en toegespitst op monumenten. Ze sluiten vaak niet goed aan bij het pand en de mogelijkheden en randvoorwaarden die bij deze specifieke gebouwen komen kijken. De adviezen houden bijvoorbeeld geen rekening met de historische bouwtechniek, cultuurhistorische waarde en noodzakelijke vergunningen. Bovendien ontbreken specifieke besparingsmogelijkheden die belangrijk en uniek zijn voor monumenten. 

Afbeelding
Duurzame energie

Grip op uw energiekosten

Er wordt vaak gedacht dat monumenten energievreters zijn. Het energielabel kan dit beeld onterecht versterken. In de praktijk varieert het verbruik echter sterk; veel monumenten verbruiken zelfs minder energie dan de meeste panden uit de twintigste eeuw.

Energieverbruiksmanager en slimme meter
Wilt u meer zicht op uw werkelijke verbruik en betere controle over uw energiekosten? Overweeg dan een energieverbruiksmanager, een apparaatje of online tool dat u inzicht geeft in uw exacte stroom- en gasverbruik en u voorziet van tips. Een energieverbruiksmanager werkt met een zogenoemde slimme energiemeter, de digitale versie van de draaischijfmeter in uw meterkast. U krijgt de meter op termijn gratis van uw netbeheerder. Ook kunt u de meter tegen een kleine vergoeding nu al aanvragen.

Afbeelding
Architectadviseur

Advies inwinnen loont

Wilt u uw energieverbruik verder aanpakken, stap dan naar een adviseur met kennis van monumenten. Het EPA-advies, het advies behorende bij het energielabel, sluit veelal niet aan bij uw monument. Energie- of duurzaamheidsadviezen speciaal voor monumenten zijn weliswaar duurder, maar ze leveren ook meer op. U kunt hier diverse adviesbureaus en de Monumentenwacht voor raadplegen.

Extra adviesinstrumenten voor monumenten
Tezamen met persoonlijk en specialistisch advies kunt u gebruikmaken van enkele adviesinstrumenten, specifiek ontwikkeld voor monumenten. Deze helpen u energiebesparingsmaatregelen te kiezen, hun haalbaarheid te toetsen en een beeld te krijgen van de mogelijke besparingen.

Het gaat om de volgende hulpmiddelen:

Afbeelding
Vergunning

Gemeente en vergunningen

Welke stap u ook zet, informeer bij uw gemeente altijd vooraf hoe het zit met vergunningen. Dit valt namelijk buiten bovengenoemde adviezen en instrumenten. De gemeente kan u bovendien helpen om uw plannen verder af te stemmen op uw monument en de cultuurhistorische waarden.

Verhalen over duurzaamheid

Naar boven