Wederopbouwgebieden

In Nederland zijn dertig wederopbouwgebieden van nationaal belang. Denk bijvoorbeeld aan gebieden die zijn beschadigd door bombardementen, zoals Rotterdam. Maar hoe werden deze gebieden eigenlijk gekozen?

Dertig wederopbouw gebieden aangewezen

Op de eerste plaats bestond de wederopbouw uit het herstellen van de schade van de Tweede Wereldoorlog en de Watersnoodramp van 1953. Ook werden tijdens deze periode stedelijke gebieden flink uitgebreid als gevolg van het grote woningtekort. 

In 2002 begon de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed met een onderzoek naar de wederopbouwgebieden in Nederland. Dit werd een lijst van ruim 450 gebieden uit de periode 1940-1965. Om het erfgoed te beschermen, selecteerde de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed in 2011 uit deze lijst dertig gebieden die van nationaal belang zijn. 

Benieuwd of een van de dertig gebieden bij u in de buurt is? Bekijk ze op de kaart!

De Noordoostpolder is een van de 30 wederopbouwgebieden van nationaal belang
Afbeelding
Onderzoek

Drie typen gebieden

De dertig wederopbouwgebieden zijn opgedeeld in drie categorieën:

 • Wederopbouwkernen: de herstelde oorlogsschade
 •  Naoorlogse woonwijken: de planmatige uitbreidingswijken
 •  Landelijke gebieden: agrarische ruilverkavelings- en landinrichtingsgebieden

Wederopbouwkernen
Onder de wederopbouwkernen vallen gebieden die tijdens de oorlog ernstig beschadigd zijn geraakt. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Rotterdam na de bombardementen of de Atlantikwall. 

Naoorlogse woonwijken
Door het grote woningtekort werden veel grote en middelgrote steden in de wederopbouwperiode flink uitgebreid. Voorbeelden hiervan zijn Apeldoorn, Maastricht en Amsterdam.

Landelijke gebieden
De landelijke gebieden hebben betrekking op de ruilverkavelingen en streekverbeteringen. Ook het opnieuw inrichten van land zoals bijvoorbeeld de Noordoostpolder valt hieronder.

Op de website van de Erfgoedmonitor vindt u over elk gebied een PDF met meer informatie over de ontstaansgeschiedenis en de meest waardevolle eigenschappen.

Afbeelding
Stadsaanzicht

Geen beschermde status

Deze dertig wederopbouwgebieden hebben ondanks dat ze van nationaal belang zijn, geen beschermde status. Wel heeft de RCE afspraken gemaakt met de betrokken gemeenten over het behouden van de kwaliteit van de gebieden. Ook ondersteunt de RCE de gemeenten tijdens het opstellen van plannen en het ontwikkelen van kennis.

Afbeelding
Wederopbouw

Activiteiten en informatie

Wilt u meer weten over de wederopbouw in Nederland? Er zijn veel plekken waar u terecht kunt voor informatie, rondleidingen, tentoonstellingen en meer. We lichten er graag drie voor u uit.

 • Weg van de Wederopbouw

  In de folder Weg van de Wederopbouw gaat u op een ontdekkingsreis langs hoogtepunten van de architectuur, stedenbouw en beeldende kunst uit de wederopbouwtijd in de regio Arnhem-Rhenen.

 • Van Eesteren Museum

  Het Van Eesteren Museum geeft u een inkijkje in de wederopbouwperiode van Amsterdam. Extra leuk: combineer uw bezoek met een speciale wandeling of excursie.

 • Wederopbouw kunstwerken in Rotterdam

  Leer elke keer een ander stukje Rotterdam kennen met de rondleidingen van Platform Wederopbouw Rotterdam. Voor speciale gelegenheden, zoals de Opbouwdag, maken ze rondleidingen op maat.

Meer over monumenten in Nederland

Nederland telt verschillende soorten monumenten: van bekende rijksmonumenten tot minder bekende stads- en dorpsgezichten. Benieuwd wat voor soort monumenten er verspreid over Nederland te vinden zijn? U bekijkt ze in het overzicht!

Naar boven