Wat zijn de regels voor een monument?

De Erfgoedwet heeft de Monumentenwet 1988 vervangen als het gaat om gebouwde monumenten en archeologie. Daarnaast gaat de Erfgoedwet ook over roerend erfgoed. Onderdelen van de Monumentenwet die de fysieke leefomgeving betreffen, zoals vergunningen, gaan naar de Omgevingswet die in 2021 van kracht wordt.

Afbeelding
Monument zoeken

Voor wie zijn deze wetten van toepassing?

Iedereen die cultuurgoederen en erfgoed gebruikt of zich daar professioneel mee bezighoudt, kan in aanraking komen met de Erfgoedwet. Denk daarbij aan:

  • Eigenaren van (beschermde) cultuurgoederen of erfgoed, zoals een eigenaar van een monument
  • Musea en beheerders van de rijkscollectie
  • Archeologen
  • Gemeenten en provincies

Overgangsregeling
Voor de volgende onderdelen is een overgangsregeling in de Erfgoedwet opgenomen voor de periode 2016-2021:

  • Vergunningen tot wijziging, sloop of verwijdering van rijksmonumenten
  • Bescherming van stads- en dorpsgezichten

Rijksmonumenten

De Erfgoedwet gaat samen met de nieuwe Omgevingswet het fundament vormen voor de bescherming van rijksmonumenten. Wat de veranderingen specifiek voor de eigenaren van rijksmonumenten vind je op de website van de Rijksdienst van het Cultureel Erfgoed. 

Dossier Erfgoedwet

Op de website van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed vindt u een dossier met alle informatie over de Erfgoedwet zoals het laatste nieuws en relevante publicaties. 

Monument aanwijzen als beschermd

In de Erfgoedwet is geregeld hoe monumenten aangewezen kunnen worden als beschermd monument. Er zijn rijks-, provinciale en gemeentelijke monumenten. Uitgangspunt is dat een monument slechts op één lijst voorkomt.

Rijksmonumenten
Namens de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wijst de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed beschermde rijksmonumenten aan. De rijksmonumenten zijn terug te vinden in het Monumentenregister.

Provinciale monumenten
Provinciale monumenten (uitsluitend in Drenthe en Noord-Holland) zijn door provincies aangewezen via de eigen provinciale erfgoedverordening.

Gemeentelijke monumenten
Veel gemeenten hebben een gemeentelijke monumentenlijst, op basis van een gemeentelijke erfgoedverordening. De gemeentelijke monumentenlijsten vindt u op de gemeentepagina's.

Stads- en dorpsgezichten worden mede door de minister van Infrastructuur en Milieu aangewezen.

Monumentaal schildje Breda

Samen weten we meer

Omgevingsvergunning

Wilt u uw monument gaan verbouwen, gaan vernieuwen of verduurzamen? Over het algemeen geldt dat u voor iedere wijziging aan uw beschermde monument een omgevingsvergunning nodig hebt.

Naar boven