MonumentenwachtNL

MonumentenwachtNL is de werknaam van de Vereniging Provinciale Monumentenwachten Nederland (VPMN). Deze vereniging behartigt de belangen van de aangesloten Monumentenwachten. Lees hier wat het doel van de vereniging is en wat MonumentenwachtNL voor uw Monumentenwacht doet.

Organisatie

In elke provincie is een Monumentenwacht actief. De besturen van deze Monumentenwachten bestaan veelal uit vertegenwoordigers van monumentenorganisaties in de regio, overheden, monumentenbezitters en andere direct betrokkenen.

De aangesloten Monumentenwachten leveren ieder een lid voor het landelijk overleg (de AVL) van de Vereniging van Provinciale Monumentenwachten. De AVL kiest een bestuur van drie personen voor de dagelijkse gang van zaken.

wachter gevel
Afbeelding
Monument zoeken

Doel

Het doel van MonumentenwachtNL is het in zo goed mogelijke staat overdragen van het monumentale Nederlandse erfgoed aan volgende generaties. Monumentenwachten voeren - als onafhankelijk onderhoudsadviseur voor rijks- en gemeentemonumenten en voor beeldbepalende monumentale gebouwen Monumentenwachten - inspecties uit en geven onafhankelijk advies over planmatig onderhoud.

Afbeelding
Stadsaanzicht

Voor en door Monumentenwachten

Binnen de vereniging maken leden van de verschillende provinciale Monumentenwachten afspraken over een uniforme wijze van inspecteren van monumenten en het uitbrengen van onderhoudsadvies aan de eigenaar of beheerder. Andere onderwerpen van gesprek zijn het harmoniseren van arbeidsomstandigheden en de veiligheid bij het uitvoeren van inspecties. MonumentenwachtNL bevordert de deskundigheid van monumentenwachters met het organiseren van cursussen en technische dagen.

Afbeelding
Lijst plantoetsing

Voorlichting en bewaking merk

De vereniging promoot het werk en beschermt de onafhankelijke en unieke status van de Monumentenwacht. Ook onderhoudt MonumentenwachtNL contact met partners in de monumentenwereld. Denk aan de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, het Nationaal Restauratiefonds, de Federatie Instandhouding Monumenten en andere organisaties die zich inzetten voor het behoud van cultuurhistorie.

Afbeelding
Onderzoek

Inspectie en advies

De belangrijkste taken van provinciale Monumentenwachten zijn:

 • het inspecteren van de monumenten van abonnees;
 • het doen van kleine reparaties en onderhoudswerkzaamheden;
 • het rapporteren van de bevindingen;
 • het geven van een onafhankelijk onderhoudsadvies.

De monumentenwachters inspecteren jaarlijks duizenden rijks- en gemeentelijke monumenten.

Contactgegevens

MonumentenwachtNL
Postbus 49
4330 AA Middelburg

Mail
telefoon: 0118 – 67 08 70

Samen weten we meer

Veelgestelde vragen

 • Ben ik verplicht om de adviezen van Monumentenwacht op te volgen?

  Nee. U bent en blijft zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van uw pand. U maakt uw eigen keuzes. Monumentenwacht geeft advies over welke werkzaamheden u binnen een bepaalde termijn zou moeten uitvoeren om uw pand in goede conditie te houden. 

 • Voert Monumentenwacht ook zelf onderhoudswerk uit?

  Nee. De Monumentenwacht geeft alleen advies over wat er wanneer moet gebeuren. Wel voeren zij tijdens een inspectie noodherstel uit. De doelstelling van de Monumentenwacht is namelijk om verval te voorkomen en daarvoor is het van belang dat een pand wind- en waterdicht blijft. Als er ter plekke via klein noodherstel een situatie geconsolideerd kan worden, dan doen zij dat. Bij omvangrijk werk, zullen zij u adviseren om zo snel mogelijk een aannemer in te schakelen.

 • Wat kost het lidmaatschap van Monumentenwacht?

  Elke Monumentenwacht heeft zijn eigen tarieven. 
  Neem contact op met Monumentenwacht in de provincie waar het monument staat.

Naar boven