Vergunning en financiering schilderwerk

Of u nu regulier schilderwerk (onderhoud) wilt uitvoeren of de bestaande geschilderde afwerking wilt herstellen (restauratie): in vrijwel alle gevallen krijgt u te maken met vergunningverlening. Daarnaast zijn er enkele mogelijkheden voor een bijdrage in de financiering. 

Afbeelding
Vergunning

Vergunning

De gemeente geeft aan of het schilderwerk dat u voor ogen hebt vergunningplichtig is. Uw pand heeft namelijk een beschermde status. Ook het binnenschilderwerk valt vaak onder de bescherming. Over het algemeen geldt dat u gewoon onderhoud waarbij materiaalsoort, kleur, vormgeving, detaillering en profilering niet wijzigen, zonder vergunning mag uitvoeren.

Een paar voorbeelden
U mag uw pand bijvoorbeeld overschilderen in dezelfde kleur, als hiervoor een technische noodzaak is. Voor bijvoorbeeld afbranden, afkrabben of kaalhalen van oude verflagen hebt u wel een vergunning nodig. Ook het reinigen van beschilderde oppervlakken vraagt een vergunning. Het reinigen kan de ‘huid’ van het gebouw namelijk beschadigen en kan risico’s opleveren voor cultuurhistorisch waarden, milieu en gezondheid.

Omgevingsvergunning

Voor veel schilderwerkzaamheden heeft u een omgevingsvergunning nodig. Stem voor u aan de slag gaat uw wensen af met uw gemeente.

Wetten & regels

Bij onderhoud en restauratie van uw monument krijgt u te maken met een aantal wetten en regels. We vertellen u graag waar u rekening mee moet houden.

Afbeelding
Duurzame energie

Financiering

Regulier (onderhouds)schilderwerk aan uw monument kost ongeveer net zoveel als schilderwerk aan een niet-monumentaal pand. Voor schilderingen is het een ander verhaal; dit kan flink in de kosten lopen.

Mogelijk komt u in aanmerking voor financiële tegemoetkoming of een andere vorm van ondersteuning:

  • Instandhoudingssubsidie voor rijksmonumenten
  • Restauratiefonds-hypotheek voor rijksmonumenten
  • Subsidie of regeling via uw provincie of gemeente
  • Fondsen zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds
  • Financiering via crowdfunding

Samen weten we meer

Praktische tips

Als u aan de slag gaat met monumentaal schilderwerk zijn er veel dingen waar u rekening mee moet houden. Op deze pagina vindt u praktische tips die u op weg helpen. 

Naar boven