De beste aanpak bij schilderwerk

Schilderwerk bij een monumentaal pand vraagt om een andere aanpak. Een aanpak waarbij behoud van de monumentale waarde voorop staat. Stel uzelf de vraag waarom ingrijpen nodig is, behoud gaat voor vernieuwen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Vergunning nodig?

Ga voor vooroverleg naar uw gemeente. Zij kunnen u helpen uw wens af te stemmen op de monumentale waarden en de technische mogelijkheden. Zij weten bovendien of u een omgevingsvergunning nodig hebt. Soms begeleidt de gemeente de vervolgstappen.

Afbeelding
Onderzoek

Maak zelf een begin

Oude verflagen en andere afwerkingen zoals behang, zeggen iets over de geschiedenis van uw monument en de gebruikers. Informatie over de gebruiks- en kleurgeschiedenis geeft u inzicht in de samenhang tussen wat technisch nodig is en wat historisch interessant is. U hebt deze informatie nodig om te weten welke werkzaamheden nodig of mogelijk zijn.

Verzamel informatie
U kunt als eigenaar een begin maken met het verzamelen van informatie zoals publicaties, bouwhistorische rapporten, tekeningen en foto’s. Het scheelt in de kosten en helpt u betere plannen maken.

Bronnen voor uw onderzoek:

Afbeelding
Aannemer

Schakel een specialist in

Laat een behandelvoorstel opmaken om te weten welke werkzaamheden uw pand nodig heeft. Dit voorstel dient als basis voor uw keuzes en kan een indieningsvereiste zijn bij een vergunningaanvraag.

Om te weten welke vragen nog beantwoord moeten worden en welk eventueel vervolgonderzoek nodig is om een behandelplan vast te stellen, laat u eerst een cultuurhistorische- of schade-inventarisatie uitvoeren door een deskundige marktpartij.

  • Cultuurhistorische inventarisatie: verduidelijkt de historische toestand. Onderzoek naar bijvoorbeeld gebouw, gebruikersgeschiedenis, interieur, kleurafwerking.
  • Schade-inventarisatie: legt de technische toestand van het schilderwerk vast.

De juiste specialist

Welke specialist(en) u nodig hebt voor schilderwerk aan uw monument hangt af van de specifieke opdracht en de expertise van de uitvoerder. De soort werkzaamheden bepalen wie u nodig hebt en wie de uitvoerder of supervisor kan zijn.

Kleurhistorisch onderzoek

Een eigenaar of schilder kan met gebruik van de juiste kleur de historie van het pand weer nieuw leven inblazen. Om te weten welke kleuren vroeger gebruikt zijn, is onderzoek nodig.

Aanpak na onderzoek

Na uw vooroverleg met de gemeente en het (voor)onderzoek maakt u keuzes. Benoem deze in een programma van eisen en leg vast welke monumentale waarden behouden of hersteld moeten worden. Verwerk dit tot een plan van aanpak. Dit vormt de basis voor een werkomschrijving, begroting, offerte en uiteindelijk een duidelijke opdracht voor de uitvoering.

Plafondschildering Der Aa kerk Groningen
Afbeelding
Verhalen

Deel uw ervaring

Het is voor u als monumenteigenaar, voor eventuele toekomstige eigenaren en voor andere betrokkenen interessant en vooral waardevol om te weten welke keuzes gemaakt zijn in een restauratie- of schilderproject bij uw pand.

Het is slim de opgedane kennis en gemaakte keuzes in een eindrapportage te verwerken. Deze vat het gehele traject samen, van begin tot eind, inclusief reden van de gekozen aanpak, specifieke producten en technieken en eventuele ontdekkingen.

Het eindverslag inclusief opgestelde inventarisatie(s), onderzoeksrapportage(s) en restauratieverslag kunt u:

  • van eigenaar op eigenaar overdragen.
  • overdragen aan uw gemeente; sommige gemeenten beheren een eigen pandendossier.
  • in geval van rijksmonumenten: bij voorkeur digitaal aanbieden aan de collectie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.

Monumenten Community
Door uw ervaringen in de Monumenten Community te delen, helpt u andere eigenaren van monumenten.

Bronnen voor uw onderzoek

Er zijn veel websites die informatie, foto's en bouwhistorische rapporten verzamelen. Deze informatie geeft u meer inzicht in welke werkzaamheden interessant en nodig zijn. 

Naar boven