Lútzenpôlle 5, Molkwerum

Inleiding

VISSERSWONING, blijkens de in hout aangebrachte inscriptie boven de inpandige toegangsdeur, gebouwd in 1716. De detaillering is overwegend 19de-eeuws. Het snijwerk van de deuromlijsting is verwant aan dat van het nabijgelegen 'Zuiderzeestadje' Hindeloopen. Het pandje is mooi gelegen aan de rand van het beschermde dorpsgezicht Molkwerum en grenst aan de landerijen.

Omschrijving

Sobere woning, opgetrokken uit rode baksteen en gedekt door een met rode Friese pannen belegd vrij steil opgaand schilddak; goot op klosjes; schoorsteen aan voorzijde; gepleisterde plint. Zesruits schuiframen en vierruits raampjes. Later aangebouwd houten hok op bakstenen plint en onder rode pannen). Oorspronkelijke PLATTGROND. In het INTERIEUR zijn onder meer van belang: de houten zoldering met gedisselde balken, de lichte houten kapconstructie, de eenvoudige 19de-eeuwse bedsteden- en kastenwand, de 19de-eeuwse houten schouwpartij met snijwerk en betegeling, de dubbele houten toegangsdeur met hardstenen drempel en deuromlijsting met gesneden accoladeboog en inscripties J. G. en ANNO 1716.

Waardering

Visserswoning is van algemeen cultuur- en architectuurhistorisch alsmede van stedenbouwkundig belang:

- wegens de ouderdom;

- wegens de bouw- en gebruiksgeschiedenis;

- wegens het kenmerkende materiaalgebruik;

- wegens de aanwezigheid van een aantal zeer waardevolle interieuronderdelen;

- wegens de vrij hoge mate van in- en uitwendige gaafheid en herkenbaarheid;

- wegens de regionale zeldzaamheid, zowel wat betreft ouderdom als voorkomen;

- wegens de vrij ongerepte ligging aan de rand van het beschermde dorpsgezicht Molkwerum.

Locatie

Rijksmonument nummer
527248
Plaats

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Woonhuis Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Lútzenpôlle 5 8722 HK Molkwerum Ja
Types
Hoofdcategorie Subcategorie Beschrijving Notitie
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Eengezinswoning
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
G 2046 Koudum
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1716 1716 vervaardiging
Naar boven