Liftgebouw, Hoek van Holland

Inleiding

LIFTGEBOUW annex garagewerkplaats, onderdeel van het complex Fort aan den Hoek van Holland. Het gebouw, met een inpandige lift voor goederen en personen, is in 1943 door de Duitse bezetter gebouwd in een zakelijke trant. Het gebouw diende ter vervanging van het hier, oorspronkelijk gesitueerde, houten liftgebouwtje. Oorspronkelijk was het gepleisterde gebouw beschilderd in camouflagekleuren. Later is de huidige witte verflaag aangebracht.

Omschrijving

Ter hoogte van de hoofdingang van het escarpgebouw, op de buitenring van het fort gesitueerd liftgebouw annex garagewerkplaats. Het gebouw is op een rechthoekige plattegrond opgetrokken, deels in gepleisterde baksteen en deels met een betonconstructie. Het gebouw heeft een plat dak en een overkragende betonnen dakrand. De vensters zijn gevat in stalen profielen en voorzien van dito roedenverdeling. Het linker bouwvolume met de lift is een halve verdieping hoger opgetrokken dan de garagewerkplaats rechts daarvan. Het gebouw heeft aan de voorzijde, in de gevel parallel aan de straat, twee getoogde dubbele ijzeren garagedeuren onder een betonnen luifel. Op de verdieping boven de linker garagedeur is een rechthoekig venster aangebracht. Boven de rechter garagedeur begint een strookvenster, dat - richting het noorden - tot aan het einde van deze gevel doorloopt. Boven de linker garagedeur begint waar het strookvenster eindigt een betonnen cordonlijst, die rondom het gebouw doorloopt. Aan de achterzijde heeft het lage bouwvolume op iedere verdieping drie rechthoekige vensters. Het hogere bouwvolume heeft op de verdieping onder een hijsbalk een ijzeren pakhuisluik.

Waardering

Liftgebouw met gargagewerkplaats, in 1943 gebouwd door de Duitse bezetter in een zakelijke trant als historisch-functioneel onderdeel van het complex Fort aan den Hoek van Holland van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische waarde.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
527212
Complexnaam
Fort aan den Hoek van Holland
Provincie
Gemeente
Complexomschrijving

Inleiding

KUSTVERDEDIGINGSFORT, in het Koninklijk Besluit voor de indienstneming genaamd 'Fort aan den Hoek van Holland', in 1881-1888 gebouwd ter verdediging van de toegang tot de Nieuwe Waterweg, of Maasmond. Het fort maakte deel uit van het kustlinie-verdedigingssysteem, zoals vastgelegd in de Vestingwet van 1874.

N.B. In het fort vond op 13 mei 1940 de laatste vergadering van de Ministerraad plaats, alvorens de regering naar Engeland evacueerde. Tijdens de bezetting werd in het fort een aantal Nederlandse saboteurs gevangen gehouden. Het fort fungeerde in de oorlogsjaren echter hoofdzakelijk als bakkerij en hospitaal voor Duitse manschappen. In 1943 werden de pantserkoepels, kanonnen en stoommachines verwijderd om in Duitsland omgesmolten te worden voor de wapenindustrie. Door de zandopspuiting van 1971 is de kustlijn in westelijke richting verschoven, waardoor de oorspronkelijke strategische situatie is aangetast. In september 1995 werden door Aannemingsmaatschappij Gebroeders Koudijs BV de verdwenen koepels vervangen door nieuwe koepels van beton, waarmee het fort haar oude silhouet terug kreeg.

Het fort vormt een complex dat bestaat uit de volgende onderdelen: A. het KUSTVERDEDIGINGSFORT; B. een COMMANDANTS- annex OFFICIERSWONINGEN; C. een FORTWACHTERSWONING; D. een WACHTGEBOUW; E. een KANTINEGEBOUW en F. een LIFT- annex GARAGEGEBOUW.

Omschrijving

Het complex bestaat uit het fort met bijbehorende onderdelen die op het omliggende, door een ijzeren hekwerk omgrensde terrein zijn gesitueerd. De objecten zijn opgetrokken in donkerrode baksteen in een sobere eclectische trant. Het fort zelf bestaat uit een centraal omgracht hoofdgebouw (escarp), dat in plattegrond de vorm heeft van een vierhoek waarvan de twee overliggende hoeken zijn 'afgesnoten', en een buitenringgebouw (contrescarp) aan de landzijde met een gevel in de buitenboord van de droge gracht.

Waardering

Laat negentiende-eeuws kustverdedigingsfort 'Fort aan den Hoek van Holland' ter verdediging van de Nieuwe Waterweg - met uitzondering van de drie door de Duitsers gesloopte pantserkoepels - in al zijn onderdelen bewaard gebleven. Het fort is als goed geconserveerd voorbeeld van een negentiende-eeuws kustverdedigingswerk van algemeen belang uit militair-typologisch, strategisch en militair-historisch oogpunt. Tevens van situationele- en ensemblewaarde wegens het verband met de in 1870 aangelegde Nieuwe Waterweg en de ontwikkeling van Hoek van Holland als garnizoensplaats. Voorts heeft het fort een beeldbepalende waarde (silhouet van de koepels) en politiekhistorische waarde wegens de laatste Ministerraadsvergadering, die hier aan het begin van de Tweede Wereld Oorlog in het geheim werd gehouden.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Fort Verdedigingswerken en militaire gebouwen Fort, vesting en -onderdelen oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Stationsweg 80 Ongd 3151 HS Hoek van Holland Voorlopig BY Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
B 5365 Hoek van Holland
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1943 1943 Ter vervanging van houten liftgebouwtje vervaardiging
Naar boven