Gemeenlandsedijk Zuid 23, Abbenbroek

Inleiding

Het MOLENAARSHUIS is gebouwd in het laatste kwart van de negentiende eeuw, en is onderdeel van het molenaarscomplex aan de Gemeenlandsedijk Zuid 23. De woning grenst direct aan de schuren, die eveneens tot het molenaarscomplex behoren. De woning is opgetrokken in een streekeigen Ambachtelijk-traditionele bouwtrant. Aan het begin van de twintigste eeuw is de woning over de gehele breedte van de achtergevel uitgebreid. Deze uitbreiding is voorzien van een enigszins lager vloerniveau dan het oudere gedeelte van de woning. De woning heeft in de jaren 1990 in beperkte mate interne wijzigingen ondergaan.

Omschrijving

Het molenaarshuis is gesitueerd aan de rand van de dijk. De niveauverschillen komen zowel in het interieur als het exterieur tot uitdrukking. De kelderverdieping is alleen onder de westelijke helft van de vierkante plattegrond van het gebouw aangebracht. Het gebouw telt verder één bouwlaag onder een mansardekap, met de nok evenwijdig aan de dijk. Het dak is gedekt met gesmoorde tuiles du Nord. Op de nokpunten bevinden zich opgemetselde schoorstenen. De goot aan de voorzijde is voorzien van een geprofileerde kroonlijst met consoles, de goot aan de achterzijde heeft een eenvoudige houten lijst op klossen.

De gevels zijn opgetrokken in gele ijsselformaat baksteen in kruisverband, met uitzondering van de achtergevel, waar rode baksteen is toegepast. In de gevels zijn rechtgesloten vensters met T-schuiframen aangebracht, waarbij de bovenlichten in de voorgevel voorzien zijn van een vertikale roede.

De asymmetrische voorgevel (noordoostzijde) is vijf traveeën breed. In de tweede travee van links staat een paneeldeur met bovenlicht. In de overige traveeën bevinden zich vensters onder rode bakstenen strekken. Deze vensters zijn geflankeerd door luiken, die recentelijk zijn vernieuwd.

De asymmetrische achtergevel is opgebouwd uit een relatief hoge kelderlaag met daarboven de eerste bouwlaag, waarin drie vensters zijn aangebracht.

De asymmetrische linker zijgevel grenst volledig aan de schuren, die zich aan de zuidoostelijke zijde van het molenaarshuis bevinden.

De asymmetrische rechter zijgevel is voorzien van drie vensteropeningen met een smal venster met schuifraam geheel links, een breder venster met schuifraam in het rechter deel van de gevel en ten derde een klein rechthoekig venster ter hoogte van de zolderverdieping in het midden van de gevel.

Het interieur is sober van aard en is als gevolg van verbouwingen op onderdelen aangetast. Uit de woning zijn de bedsteden verwijderd en er is een open trap geconstrueerd, die in verbinding staat met de kelderlaag.

Waardering

Het molenaarshuis is als onderdeel van het complex van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde.

- Het huis is van cultuurhistorische waarde als een specifiek onderdeel van een complex met een bijzondere functie.

- Het object is van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een woonhuis in Ambachtelijk-traditionele bouwtrant.

- Het object heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk-functionele en visuele relatie met de overige onderdelen van het complex en de molen.

- Het molenaarshuis is eveneens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
525145
Complexnaam
Molenaarshuis met schuur
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding

Het complex van MOLENAARSHUIS met in twee delen opgetrokken SCHUUR aan de Gemeenlandsedijk Zuid 23 is in fasen gebouwd tussen circa 1875 en circa 1930. Het huis en de schuur vormen een eenheid met de uit de achttiende eeuw stammende, eveneens van rijkswege beschermde windmolen "De Hoop" (mon.nr.9360). De woning is in het laatste kwart van de negentiende eeuw gebouwd. De oorspronkelijk houten schuur aan de straatzijde is circa 1920 vervangen door een uit baksteen opgemetselde schuur. Op het achterterrein is de schuur hoger en breder. Dit deel is waarschijnlijk circa 1930 aan het complex toegevoegd. Het complex is opgetrokken in een streekeigen Ambachtelijk-traditionele bouwtrant.

Omschrijving

Het complex van molenaarswoning met bijbehorende in twee delen opgetrokken schuur is gesitueerd aan de westzijde van de Gemeenlandsedijk Zuid. Woning en schuren vormen tezamen een samengestelde plattegrond, grofweg in de vorm van een L. De woning is hierbij gesitueerd in de voet van de L. De schuur, bestaande uit twee volumes met mansardedaken, die achter elkaar zijn geplaatst, vormen de stam van de L-vorm.

Waardering

Het complex van molenaarshuis met schuur is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde.

- Het complex is van cultuurhistorische waarde als een goed voorbeeld van een combinatie van gebouwen met hun specifieke, aan de functie gerelateerde vormgeving en situering.

- Het complex is van architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een Ambachtelijk-traditionele bouwtrant.

- Het complex heeft ensemblewaarde vanwege de ruimtelijk-functionele en visuele relatie tussen de verschillende onderdelen van het complex en de molen.

- Het complex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de redelijke mate van gaafheid.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Molenaarswoning(M) Boerderijen, molens en bedrijven Industrie- en poldermolen oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Gemeenlandsedijk Zuid 23 3216 AH Abbenbroek Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
A 1642 Abbenbroek
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1875 1900 vervaardiging
Naar boven