Boerderij Vrijenburg, Barendrecht

Inleiding

Waarschijnlijk omstreeks 1880 gebouwde BOERDERIJ voor gemengd bedrijf van het Vlaamse Schuurtype met zijlangsdeel, hoofdonderdeel van het boerderijcomplex Vrijenburg. De boerderij staat aan de voet van de dijk en is gebouwd in een voor de streek karakteristieke, Traditioneel-ambachtelijke trant.

Omschrijving

De boerderij is opgetrokken in baksteen, vanuit een plattegrond die is samengesteld uit twee rechthoeken. De gevels staan boven gepleisterde plinten. Het met de voorgevel op de dijk georiënteerde woonhuisgedeelte staat onder een met verglaasde kruispannen gedekt zadeldak met wolfseind dat wordt bekroond door een gemetselde schoorsteen. Iets verder naar achteren staat een tweede schoorsteen op de nok. Het wolfdak van het bedrijfsgedeelte is met golfplaten (linker dakschild) en riet gedekt.

De boerderij heeft een symmetrische voorgevel van het voor de streek kenmerkende type ingezwenkte lijstgevel. De gevel bevat op de begane grond een waarschijnlijk uit het interbellum daterende voordeur onder getoogd bovenlicht en aan weerszijden twee getoogde vensters met boven- en onderraam. De vensters staan onder getoogde strekken, die worden geaccentueerd door wit geschilderde sluit- en aanzetstenen van gepleisterde baksteen. De drie verdiepingsvensters zijn identiek. De gevel wordt beëindigd door een entablement met de naam 'VRIJENBURG' in het fries en een geprofileerde kroonlijst. In de linker gevel staan vier vensters die zijn te vergelijken met de vensters in de voorgevel. Onder de linker vensters bevinden zich twee kelderluiken in een koekoek. De drie vensters in de rechter zijgevel zijn eveneens vergelijkbaar met die in de voorgevel. De dakgoten aan beide zijgevels rusten op smeedijzeren klampen.

De op de dijk gerichte kopgevel van de schuur is links van het woongedeelte voorzien van licht getoogde mendeuren onder een halfrond bovenlicht met radiale roedenverdeling in het ijzeren raam. Onder het wolfseind bevindt zich een identiek venster. De linker langsgevel bevat zes getoogde stalvensters, een kleine getoogde deur, die is samengesteld uit een boven- en een onderdeur, en een stel rechtgesloten inrijdeuren met een smal getoogd venster er rechts van. De rechter zijde heeft een krimp vanaf het woongedeelte met aan de smalle voorzijde een onder een getoogd bovenlicht staande deur. De langsgevel van het bedrijfsgedeelte bevat een aantal stalvensters als die in de linker gevel, een getoogde deur tussen twee eveneens getoogde zesruits-vensters en een tweede getoogde deur die is samengesteld uit een boven- en een onderdeur.

Waardering

De boerderij is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische, de architectuurhistorische en de ensemblewaarde.

- De boerderij is van cultuurhistorisch belang als een goed voorbeeld van het voor de streek kenmerkende zijlangsdeeltype met bijbehorende wagenschuur.

- De boerderij heeft architectuurhistorische waarde vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke vormgeving en detaillering.

- De boerderij heeft ensemblewaarde vanwege de visuele en functionele samenhang met de wagenschuur.

- De boerderij is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.

Locatie

Rijksmonument nummer
520875
Complexnaam
Boerderij Vrijenburg
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding

Boerderijcomplex bestaande uit een waarschijnlijk omstreeks 1880 gebouwde BOERDERIJ van het Vlaamse Schuurtype met zijlangsdeel, vergezeld van een WAGENSCHUUR, die waarschijnlijk uit dezelfde periode dateert. De aan de voet van de dijk staande, in een voor de streek karakteristieke, Traditioneel-ambachtelijke stijl gebouwde boerderij draagt de naam 'Vrijenburg'.

Omschrijving

De boerderij staat dwars op de dijk en is er met de voorgevel op georiënteerd. De hier links van staande wagenschuur staat eveneens dwars op de dijk en heeft de inrijdeuren gericht op de boerderij.

Waardering

Het boerderijcomplex is van algemeen belang vanwege de cultuurhistorische en de architectuurhistorische waarde.

- Het complex is van cultuurhistorisch belang als een goed voorbeeld van een boerderij van het voor de streek kenmerkende zijlangsdeeltype, met een bijbehorende wagenschuur.

- Het complex heeft architectuurhistorische waarde vanwege de voor de bouwtijd karakteristieke vormgeving en detaillering van zowel het hoofdgebouw als de wagenschuur.

- Het complex heeft ensemblewaarde vanwege de visuele en functionele samenhang tussen de boerderij en de wagenschuur.

- Het complex is tevens van belang vanwege de herkenbaarheid en de grote mate van gaafheid.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Boerderij(M1) Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Voordijk 464 2993 BD Barendrecht Ja
Types
Hoofdcategorie Subcategorie Beschrijving Notitie
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Vlaamse schuur
Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) Zijlangsdeel Langsdeelboerderij
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
A 3307 Barendrecht
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1880 1880 vervaardiging
Naar boven