Aalsterweg 237, Eindhoven

Inleiding

Achter het pand Aalsterweg 237-239, met een muur eraan verbonden, bevindt zich een KOETSHUIS met STAL en tuinhek gebouwd in 1907 naar ontwerp van architect G. Geenen. Het geheel dat in opdracht van de notaris Fens tot stand kwam heeft kenmerken van de Chaletstijl en enkele elementen van Art Nouveau.

Omschrijving

Koetshuis met stal onder een zadeldak met windveer en een overstek op klossen. In de top is hangend houtwerk en een makelaar aangebracht. De makelaar heeft in de top een gesneden klaver drie.

Het pand is uitgevoerd in baksteen, voorzien van een gepleisterde topgevel. De speklagen zijn in strengperssteen aangebracht, uitgevoerd als bij het zomerhuis. Een brede poort met metalen latei is in de kopse gevel aangebracht. Erboven is een rondboograam zichtbaar. Het interieur is met klinkers bestraat. De voormalige koetsierswoning was op de verdieping gesitueerd. De stal bevindt zich in een afgescheiden gedeelte. De wanden zijn betegeld met witte geglazuurde tegels. Het houten hekwerk en metalen ruif zijn bewaard gebleven.

Waardering

Het koetshuis met stal is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een culturele en sociaal-economische ontwikkeling, met name de stichting van buitenplaatsen aan de uitvalswegen van de industriesteden. Het is van belang als bijzondere uitdrukking van een technische en typologische ontwikkeling. Het heeft architectuurhistorische waarden als regionale variant op de Art Nouveau en vanwege de detaillering, het is van bijzonder belang in het oeuvre van de regionaal belangrijke architect Geenen. Het complex heeft ensemblewaarden wegens de samenhang van de bebouwing met de landschappelijke tuin. Het is van belang wegens de architectonische gaafheid van ex- en interieur. Het complex is van belang vanwege de architectuurhistorische, bouwtechnische en typologische zeldzaamheid.

Locatie

Rijksmonument nummer
518787
Complexnaam
Zomerhuis met koetshuis
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding

ZOMERHUIS, KOETSHUIS met STAL en TUINMANSWONING, gebouwd door architect G. geenen in 1907, ter vervanging van een laat negentiende eeuws buitenhuis. Het geheel dat in opdracht van de notaris Fens tot stand kwam heeft kenmerken van de Chaletstijl en enkele elementen van Art-Nouveau.

Het zomerhuis met stal annex koetshuis en de tuinmanswoning bevinden zich op een rechthoekig terrein tussen de Aalsterweg en de Vogelkerslaan, grenzend aan de achtererven van de bebouwing op de Floralaan west en de Kortonjolaan. Oorspronkelijk bestreek het landgoed een groter gebied tussen de Aalsterweg en de Roostenlaan. Veel grond is inmiddels door bebouwing van na 1940 in beslag genomen. Een boerderij bij het complex is reeds gesloopt. Aan de Aalsterweg wordt het terrein van de straat gescheiden door een smeedijzeren hekwerk en een houten poort met klaver drie motief.

Het huis ligt aan een pad, parallel aan de Aalsterweg op enige afstand van de straat en wordt nu permanent bewoond. Het koetshuis, thans als schuur in gebruik, staat daar achter en is door een muur met het huis verbonden. De tuinmanswoning ligt iets van het huis verwijderd, aan een pad dat haaks op het toegangspad van het zomerhuis staat en doet thans dienst als woonhuis.

Waardering

Het complex van zomerhuis met koetshuis en tuinmanswoning en tuinhek is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van een culturele en sociaal-economische ontwikkeling, met name de stichting van buitenplaatsen aan de uitvalswegen van de industriesteden. Het is van belang als bijzonder uitdrukking van een technische en typologische ontwikkeling. Het complex heeft architectuurhistorische waarden als regionale variant op de Art Nouveau en vanwege de detaillering, het is van bijzonder belang in het oeuvre van de regionaal belangrijke architect Geenen. Het complex heeft ensemblewaarden wegens de samenhang van de bebouwing met de landschappelijke tuin. Het complex is van belang wegens de architectonische gaafheid van ex- en interieur; het is van belang wegens de hoogwaardige architectonische kwaliteit van de samenstellende onderdelen. Het complex is van belang vanwege de architectonische, bouwtechnische en typologische zeldzaamheid.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Koetshuis (G) Handelsgebouwen, opslag- en transportgebouwen Opslag oorspronkelijke functie
Tuinmanswoning(K) Woningen en woningbouwcomplexen Dienstwoning(K) oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Aalsterweg 237 5644 RB Eindhoven Tivoli BY Ja
Aalsterweg 239 5644 RB Eindhoven Tivoli
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
D 6729 Stratum
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1907 1907 vervaardiging
Ambachten
Name Beroep Notitie
Geenen, G. ; Noord-Brabant architect / bouwkundige / constructeur
Naar boven