Eindhoven

Eindhoven
151
151

Gemeente Eindhoven
Tel. 040 238 64 60
www.eindhoven.nl

Specialist Monumentenzorg
Trudy van Lokven
Tel. 040 238 62 56
t.van.lokven@eindhoven.nl

Lichtstad, Philips, PSV en de Technische Universiteit. Dat is het toonbeeld van Eindhoven. De Brabantse stad doet niet gelijk denken aan een historierijke stad. Maar wie goed kijkt, kan sporen ontdekken uit de Middeleeuwen. En hoewel het stadsbeeld niet wordt bepaald door historische gebouwen, is de ontwikkeling van de stad er wel degelijk in te zien.

Historie van Eindhoven

Rond 1200 is de stad gesticht. Veel mensen denken dat Eindhoven ontstond door aaneengroeiing van omliggende dorpen. Deze groeiden uiteindelijk wel aaneen in Eindhoven en zijn nu wijken rondom het centrum. In 1232 ontving Eindhoven al stadsrechten. Er wordt vanuit gegaan dat de stadsstichting iets met de politiek van de Brabantse hertog Hendrik I te maken heeft.

De stad had een marktfunctie tussen de dorpen Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel. Dat bleef eeuwenlang zo, totdat de industrie in de stad op gang kwam. Door uitbreidingen zijn de dorpen langzaam bij de stad ingelijfd. Nu zijn het stadswijken. Deze wijken zijn dus ook al oud. In Tongelre staat ’t Hofke, een boerderij uit 1580. In de loop van de eeuwen is niet of nauwelijks aan het boerenhuis geklust, waardoor het een bijzonder monument is. In datzelfde stadsdeel staat ook de eeuwenoude Collse watermolen. Deze werd in 1999 weer in dezelfde staat teruggebracht als Vincent van Gogh het in 1884 had geschilderd. Na restauratie van de buitenkant, werd de binnenkant onder handen genomen. Sinds 2003 is de molen weer in gebruik genomen.

Monumenten in Eindhoven

Veel monumenten in Eindhoven zijn niet zo oud. Het grootste en bekendste gedeelte bestaat sinds de industrialisatie, met de komst van Philips in 1891. De gemeente Eindhoven kent vele rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, beschermde stadsgezichten en beschermde dorpsgezichten. Deze monumenten worden graag behouden door de gemeente, maar tegelijkertijd schept ze ook ruimte voor herbestemmingen en –ontwikkelingen. Eindhoven is dan ook een dynamische monumentenstad.

Naar boven