Eindhoven

Eindhoven
Gemeentelijk monument te Eindhoven herbestemming tot concertzaal Fifthnre
Credit
Restauratiefonds
153
153
978

Gemeente Eindhoven
T. 14040
www.eindhoven.nl

Afdeling Monumentenzorg

Specialist Monumentenzorg
Trudy van Lokven
T 040 - 238 62 56
t.van.lokven@eindhoven.nl

Lichtstad, Philips, PSV en de Technische Universiteit. Dat is het toonbeeld van Eindhoven. De Brabantse stad doet niet gelijk denken aan een historierijke stad. Maar wie goed kijkt, kan sporen ontdekken uit de Middeleeuwen. En hoewel het stadsbeeld niet wordt bepaald door historische gebouwen, is de ontwikkeling van de stad er wel degelijk in te zien.

Monumentenkaart

Eindhoven is een dynamische monumentenstad met ruim 550 monumenten en beschermde stadsgezichten en -dorpsgezichten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

NRE terrein
NRE terrein in Eindhoven
Restauratiefonds

Monumentenzorg Eindhoven

De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Eindhoven zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie? 

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

Samen met de hele stad zet de gemeente zich in voor een duurzamer Eindhoven. Op het energieloket van Eindhoven lees je alles over het verduurzamen van je woning, nog meer tips om energie te besparen en kun je vragen stellen aan energieadviseurs.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

Afbeelding
Toolbox

Subsidie onderhoud en restauratie

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan komt u mogelijk aanmerking voor een subsidie op de onderhoudskosten voor het in stand houden van het monument. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. 

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Eindhoven 1585 Hogenberg

Meer monumenteninformatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Eindhoven kunt u ook terecht bij:

Monumenten in de gemeente Eindhoven

Naar boven