Eindhoven

Eindhoven
Gemeentelijk monument te Eindhoven herbestemming tot concertzaal Fifthnre
Credit
Restauratiefonds
153
153
331

Gemeente Eindhoven
T. 14040
www.eindhoven.nl

Afdeling Monumentenzorg

Specialist Monumentenzorg
Trudy van Lokven
T 040 - 238 62 56
t.van.lokven@eindhoven.nl

Voor vragen over monumenten in het Witte Dorp
Laura Bertels 
T. 040 - 2384302
l.bertels@eindhoven.nl

Lichtstad, Philips, PSV en de Technische Universiteit. Dat is het toonbeeld van Eindhoven. De Brabantse stad doet niet gelijk denken aan een historierijke stad. Maar wie goed kijkt, kan sporen ontdekken uit de Middeleeuwen. En hoewel het stadsbeeld niet wordt bepaald door historische gebouwen, is de ontwikkeling van de stad er wel degelijk in te zien.

Monumentenkaart

Eindhoven is een dynamische monumentenstad met ruim 550 monumenten en beschermde stadsgezichten en -dorpsgezichten. Dat zijn niet alleen gebouwen, maar ook tuinen, parken en archeologische vindplaatsen. De monumenten geven een beeld van onze unieke en veelzijdige geschiedenis. Wilt u weten of u in een monument woont? 

NRE terrein
NRE terrein in Eindhoven
Restauratiefonds

Monumentenzorg Eindhoven

De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Eindhoven zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Wilt u meer informatie? 

Afbeelding
Toolbox

Gemeentelijk monument of beeldbepalend pand

Bent u eigenaar van een gemeentelijk monument? Dan komt u mogelijk aanmerking voor een subsidie op de onderhoudskosten voor het in stand houden van het monument. Voor aanvullende financiering voor de instandhouding van uw gemeentelijke monument kunt u bijvoorbeeld gebruik maken van de cultuurfonds-hypotheek van het Restauratiefonds. 

Woonhuissubsidie

Particuliere eigenaren van rijksmonumenten met een woonfunctie, kunnen jaarlijks tussen 1 maart en 30 april een aanvraag indienen voor een instandhoudingssubsidie. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed behandelt de subsidieaanvraag en kent deze toe. Deze subsidie is bedoeld voor kosten van reguliere onderhoudswerkzaamheden aan monumentale onderdelen van het rijksmonument, zoals gevelherstel of schilderwerk aan de buitenzijde van het pand. 

Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim)

Ieder jaar kan van 1 februari tot en met 31 maart de Subsidieregeling instandhouding monumenten (Sim) aangevraagd worden voor rijksmonumenten die geen woonhuis zijn. Zoals een kerk, molen of fabriek. Ook groene en archeologische monumenten vallen onder deze subsidieregeling.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Als u verbouw- of verduurzamingplannen heeft dan krijgt u te maken met bouwregelgeving. De hoofdregel is dat er in principe pas gebouwd mag worden als er een vergunning is verleend door de gemeente. Voor een monument of beeldbepalend pand wordt getoetst of er geen historisch waardevolle elementen verloren gaan. Gaat u verbouwen, restaureren, verduurzamen of slopen?

Eindhoven 1585 Hogenberg

Geschiedenis Eindhoven

Rond 1200 is de stad gesticht. Veel mensen denken dat Eindhoven ontstond door aaneengroeiing van omliggende dorpen. Deze groeiden uiteindelijk wel aaneen in Eindhoven en zijn nu wijken rondom het centrum. In 1232 ontving Eindhoven al stadsrechten. Er wordt vanuit gegaan dat de stadsstichting iets met de politiek van de Brabantse hertog Hendrik I te maken heeft.

De stad had een marktfunctie tussen de dorpen Gestel, Stratum, Strijp, Tongelre en Woensel. Dat bleef eeuwenlang zo, totdat de industrie in de stad op gang kwam. Door uitbreidingen zijn de dorpen langzaam bij de stad ingelijfd. Nu zijn het stadswijken. Deze wijken zijn dus ook al oud. In Tongelre staat ’t Hofke, een boerderij uit 1580. In de loop van de eeuwen is niet of nauwelijks aan het boerenhuis geklust, waardoor het een bijzonder monument is. In datzelfde stadsdeel staat ook de eeuwenoude Collse watermolen. Deze werd in 1999 weer in dezelfde staat teruggebracht als Vincent van Gogh het in 1884 had geschilderd. Na restauratie van de buitenkant, werd de binnenkant onder handen genomen. Sinds 2003 is de molen weer in gebruik genomen.

Meer monumenteninformatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Eindhoven kunt u ook terecht bij:

Rijksmonumenten in de gemeente Eindhoven

Naar boven