Stationsstraat 23, Bergen op Zoom

Inleiding.

Het voormalige WOONHUIS is gebouwd rond 1880 in sobere Eclectische stijl. Het goeddeels vrijstaande pand staat tussen de poorten van de aangrenzende woonhuizen. Rond 1970 is het dak voorzien van vier tuimelvensters. Recentelijk is het pand intern verbouwd tot kantoorpand.

Omschrijving.

Het tweelaagse gepleisterde pand telt zes traveeën en is voorzien van een schilddak met de nok parallel aan de straat, voorzien van opnieuw verbeterde Hollandse dakpannen. De plint, de vensterdorpels en de dorpellijst zijn van hardsteen. De rechter travee springt iets in en heeft een smalle paneeldeur en een T-venster zonder decoratie. De andere vensterassen zijn als eenheid opgevat met geornamenteerd stucwerk, venster- en deuromlijstingen met kuiven en oreillons. De borstwering van de ramen op de begane grond heeft bovendien raambefjes met blad-, spiraal- en kransmotieven. De brede vleugeldeur is temidden van de stolpvensters geplaatst. De kroonlijst is voorzien van dubbele voluutconsoles en het fries van velden.

Waardering.

Het woonhuis is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorische waarde als beeldbepalend onderdeel van de stadsuitleg uit het laatste kwart van de 19de eeuw en de relatie die het heeft tot de ontwikkeling en uitbreiding van de stad, het is van belang voor de ontwikkeling van de typologie van het stedelijk woonhuis in de 19de eeuw. Het pand heeft architectuurhistorische waarde vanwege de evenwichtige en verzorgde compositie en is van belang voor het werk van de architect Van Genk. Het is van bijzondere betekenis voor het aanzien van de stad en tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Doordat de ontwerpen van de bebouwing aan de Stationsstraat in één hand zijn gebleven, is er sprake van architectuurhistorische zeldzaamheid.

Locatie

Rijksmonument nummer
517142
Gemeente

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Woonhuis Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Stationsstraat 23 4611 CB Bergen op Zoom Ja
Stationsstraat 25 4611 CB Bergen op Zoom
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
H 6023 Bergen op Zoom
H 6022 Bergen op Zoom
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1880 1880 vervaardiging
Naar boven