Bergen op Zoom

Bergen op Zoom
323
323

Gemeente Bergen op Zoom
Jacob Obrechtlaan 4
4611 AR  Bergen op Zoom 
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
Tel. 0164 27 70 00
stadskantoor@bergenopzoom.nl
www.bergenopzoom.nl

Het rijke verleden van Bergen op Zoom is overduidelijk af te lezen aan de fraai gerestaureerde gebouwen. In het compacte stadscentrum staan meer dan 600 monumenten, waarvan er ruim driehonderd op de rijksmonumentenlijst staan. In zijn totaliteit kent de stad ruim 850 monumenten en een rijksbeschermd stadsgezicht.

Historie

Vanaf het begin van de zeventiger jaren is landelijk de belangstelling voor de monumentenzorg toegenomen. De regering en het uitvoerend centraal orgaan, de Rijksdienst voor de Monumentenzorg, hebben toen nadrukkelijk hun verantwoording genomen en er kwam via diverse regelingen veel geld beschikbaar voor het restaureren van monumentenpanden. Ook onze gemeente heeft hiervan geprofiteerd en er is dan ook in de zeventiger, begin tachtiger jaren, een groot aantal panden in de historische binnenstad gerestaureerd. Ook de in 1971 opgerichte Stichting Stadsherstel heeft een flinke bijdrage geleverd in het restaureren. De gemeente had toen iets meer dan 200 panden die als rijksmonument waren geklasseerd. Op deze landelijke ontwikkelingen heeft onze gemeente verder ingespeeld door het verkrijgen van de status van beschermd stadsgezicht voor de historische binnenstad. Daarnaast is redelijk veel geld vanuit het Stadsvernieuwingsfonds beschikbaar gesteld voor restauratie van monumentale panden.

Monumenten

Het oudste monument van de binnenstad is de Lievevrouwepoort, ook wel de Gevangenpoort genoemd. Het gebouw maakte deel uit van de oude stadmuren rond de stad en deed later dienst als gevangenis. Rondom de Grote Markt zijn nog meer fraaie monumenten te zien: de Sint Gertrudiskerk, stadsschouwburg De Maagd en het monumentale stadhuis.

Het opvallendste monument in de stad is het Markiezenhof. Het voormalige woonpaleis van de Heren en Markiezen van Bergen op Zoom is nu in gebruik als museum. Als woning van de Markiezen van Bergen op Zoom heeft het gebouw in die tijd een groot aantal veranderingen ondergaan, waardoor onder andere de pittoreske binnenplaatsen zijn ontstaan.

Naar boven