De Kroft, Schoorl

Inleiding

VILLA "De Kroft" uit 1920 is gebouwd door aannemer C. Koel uit Schoorl naar ontwerp van de Amsterdamse architecten Heineke en Kuipers in een bijzondere variant van de Amsterdamse School. Opdrachtgever was de eveneens uit Amsterdam afkomstige handelaar in bouwmaterialen Arie Biemond. In de voorgevel bevindt zich een glas-in-loodraam vervaardigd door atelier Bogtman in Haarlem.

De villa is gelegen op een ruim perceel aan de westzijde van de Huismansweg.

Omschrijving

Symmetrisch opgezet pand met een getrapt uitgebouwde plattegrond bestaande uit een rechthoekig hoog middenvolume dat opgebouwd is uit een parterre en een steil zadeldak met de nok in de lengte richting van het huis waarin een verdieping en vliering. Dit middendeel wordt geflankeerd door door twee paar lagere rechthoekige zijvolumes. De twee iets terugliggende noordelijke zijvolumes zijn het hoogst en bestaan uit een parterre en een kapverdieping onder een steil afgeplat schilddak. Deze daken hebben onderaan een bakgoot op klossen en in het midden van de voor- en zijschilden twee lage gekoppelde stolpramen waarboven een bakgoot op klossen. Alle (schuine) dakvlakken zijn gedekt met rode verbeterde Hollandse pannen. De gevels zijn opgetrokken in rode machinale Waalsteen in kruisverband met terugliggende voeg. De twee noordelijke zijvolumes zijn boven het trasraam gemetseld in halfsteens verband. De beide zuidelijke bouwvolumes zijn lager en voorzien van een plat dak. Zij zijn vanaf de bovenzijde van de parterrevensters gepleisterd. Door het platte dak en het pleisterwerk contrasteren zij sterk met de andere delen van het huis. Het lichtgrijs geverfde pleisterwerk is ter hoogte van de verdiepingsvensters beschilderd met een vlechtpatroon van onderbroken zwarte lijnen en een gegolfde onderrand met gekrulde uiteinden. Boven de afsluitende cordonband is op de aan de wegzijde gelegen oostgevel linksboven in opvallend vormgegeven zwarte letters de naam "DE KROFT" geschilderd. De risalerende kopgevels van het middenvolume zijn uitgevoerd als steile topgevels met een getrapt uitkragende bovenrand waaronder vlechtingen. Op de nok van het zadeldak staat aan de noordzijde een lage rechthoekige schoorsteen van rode machinale Waalsteen in halfsteens verband. De nokeinden van de afgeplatte schilddaken worden bekroond door een zinken piron die in een gekrulde ovaalvorm overhoeks is geplaatst. De vensters op de begane grond zijn voorzien van luiken met zandlopermotief.

In het midden van de symmetrische voorgevel (N) bevindt zich de vooruitspringende topgevel van het middenvolume. De topgevel telt op de begane grond vier hoog in de gevel geplaatste liggende vierruits vensters (zonder luiken) waarvan de middelste twee de voordeur (XXd) flankeren. In het midden van de eerste verdieping is de topgevel voorzien van een twintigruits glas-in-loodraam (atelier Bogtman) en bovenin van een driehoekig zoldervenster. De smalle westzijde van het risalerende middendeel heeft een vierruits venster als genoemd en onderaan, evenals in de oostzijde, een dichtgezette kolenstort. Van de zijvolumes ter weerszijden van de topgevel is de linker gesloten en de rechter voorzien van twee gekoppelde tweeruits openslaande ramen waarnaast rechts een horizontaal in tweeën gedeelde paneeldeur met in de bovendeur een raampje.

De linkerzijgevel (W) telt in totaal vijf driedelige vensters voorzien van openslaande ramen: vier op de begane grond en één linksboven. De nagenoeg identieke rechterzijgevel (O) wijkt in zoverre af dat het noordelijke zijvolume op de begane grond een enkel venster bevat met ter weerszijden hiervan een vierruits venster als in de voorgevel.

De zuidelijke zijvolumes zijn aan de achterzijde (Z) zowel op de begane grond als de eerste verdieping voorzien van twee gekoppelde openslaande ramen. De tussenliggende risalerende topgevel heeft op de parterre een dubbele terrasdeur met ter weerszijden een venster tot aan de grond toe (zonder luiken). In het midden van de eerste verdieping is de topgevel voorzien van vier gekoppelde openslaande ramen en bovenin bevindt zich een driehoekig zoldervenster als in de voorgevel. Het muurvlak onder het vierdelige verdiepingsvenster wordt verlevendigd door vijf vertikale zaagtanden. Een zesde zaagtand bevindt zich boven het zoldervenster. Het met behoud van de oorspronkelijke indeling gemoderniseerde interieur bevat nog enkele elementen uit de bouwtijd waaronder boven het trapbordes in de onderkelderde hal een twintigruits glas-in-loodraam voorzien van een meerkleurige rand, een dito ruitvormig middenpatroon en rechtsonder de signatuur "ATELIER W. BOGTMAN/HAARLEM", in de ruime woonkamer drie vlakke plafonds met een getrapte omgaande lijst en binnenramen voor de vensters op het oosten, in de bijkeuken een vloer van rode en grijsporfieren tegels in schaakbordpatroon en een tegellambrisering van witte (en zwarte) geglazuurde tegels, en in de voormalige dienstbodekamer op de eerste verdieping een originele wastafel met betegelde achterwand. De zolder heeft een vloer van brede delen en een met brede delen beschoten gordingenkap.

Waardering

Villa "De Kroft" is van algemeen belang wegens de architectuur- en cultuurhistorische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een villa in Amsterdamse Schooltrant uit het eerste kwart van de twintigste eeuw. Tevens is de villa van belang als kenmerkend voorbeeld uit het oeuvre van de architecten Heineke en Kuipers.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
516017
Provincie
Plaats

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Woonhuis Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Huismansweg 13 1871 CH Schoorl Ja
Types
Hoofdcategorie Subcategorie Beschrijving Notitie
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Villa
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
C 1760 Schoorl
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1920 1920 vervaardiging
Ambachten
Name Beroep Notitie
Heineke en Kuipers ; Noord-Holland architect / bouwkundige / constructeur
Koel, C. ; Noord-Holland aannemer / uitvoerder
Biemond, A. ; Noord-Holland architect / bouwkundige / constructeur
Bogtman, W. ; Noord-Holland glazenier
Naar boven