Inleiding

Circa 35 meter ten oosten van de Duinweg gelegen BOLLENSCHUUR uit 1929. De stenen schuur met uitgebouwde houten pakplaats werd ontworpen door de Helderse architect G. de Beurs Gz. Opdrachtgever was de uit Limmen afkomstige bollenkweker G. Kieft die woonde in de naar ontwerp van dezelfde architect vergrote villa aan de overzijde van de Duinweg (nr.18). Naderhand (XXb) is de schuur in oostelijke richting verlengd. Afgezien van de moderne schuifdeur rechts in de zuidgevel is het exterieur sindsdien nauwelijks gewijzigd. Op de ontwerptekening uit februari 1929 zijn de begane grond en eerste verdieping door een dwarsmuur verdeeld in twee ruimten met houten stellingen in de dwarsrichting en een gangpad langs de noordgevel. Deze indeling is nog aanwezig, zij het dat uit de voorste schuurhelft de stellingen zijn verwijderd. De uitbouw links tegen de noordgevel deed blijkens de ontwerptekening dienst als cv-ruimte, kolenbergplaats en (nog steeds) trappenhuis.

Omschrijving

Op rechthoekig grondplan opgetrokken bollenschuur van twee bouwlagen onder een plat dak dat voorzien is van een gering overstek en naar de middenas toe enigszins opgewipt is. De noordgevel heeft links een uitbouw van twee bouwlagen met plat dak en ter hoogte van de begane grond over de volle breedte een houten pakplaats met een nagenoeg rechthoekige plattegrond, een stenen voeting en een plat dak. De buitenmuren zijn gemetseld in rode machinale waalsteen met gesneden voeg. Tot aan de omgaande steens rollaag boven de deuren van de verdieping is het metselwerk uitgevoerd in halfsteens verband en daarboven tot vlak onder het dak in kettingverband waarbij de baksteenkoppen zwartgeverfd zijn. Direct onder het dak is koppenverband toegepast (het aangebouwde oostelijke schuurdeel is tot bovenaan toe uitgevoerd in halfsteens verband). De genoemde uitbouw tegen de noordgevel is geheel gemetseld in kruisverband. Op het dak staat een groot aantal zinken ventilatiekokers met kegelvormige kap. De houten pakplaats is rondom voorzien van gekoppelde zesruits vensters, alleen onderbroken voor een brede dubbele schuifdeur halverwege de noordgevel en een paneeldeur met zesruits raam rechts in dezelfde gevel. De vensters hebben bovenin een tweeruits valraam en zijn evenals alle andere ramen van de schuur sinds de bouw voorzien van draadglas. De noordgevel van de bollenschuur telt op de eerste verdieping vijf paneeldeuren met bovenin een door twee horizontale roeden in drieën gedeeld raam. De uitbouw links is voorzien van drieruits valramen en zesruits vensters als in de pakplaats. Rechtsachter op de uitbouw staat een (verhoogde) vierkante schoorsteen van rode machinale waalsteen in halfsteens verband. In de kopse westgevel bevindt zich links op beide bouwlagen een dichte paneeldeur. Boven de deur op de verdieping hangt een katrol. De oostgevel heeft rechts op de parterre een dichte paneeldeur en op de verdieping twee drieruits valramen.

De symmetrische zuidgevel telt op de begane grond negen (vroeger elf) en op de verdieping elf regelmatig geplaatste paneeldeuren als in de noordgevel.

Het interieur verkeert nog merendeels in de oorspronkelijke staat en bevat onder meer halfsteens binnenmuren van kalkzandsteen, paneeldeuren (zowel schuif- als draaideuren), enkelvoudige zolderbalklagen, en in de noordelijke uitbouw een ruime houten laddertrap met ronde handlijst. In de middelste ruimte (vóór de verlenging was dit de achterste schuurhelft) zijn de bollenstellingen op de verdieping nog geheel en op de begane grond nog gedeeltelijk aanwezig. De houten stellingen bestaan uit vaste bakken met een bodem van gaas. Onder de onderste bakken die voor de opvang van vuil een dichte houten bodem hebben bevinden zich verwarmingsbuizen. In de voormalige pakplaats/pelruimte zijn in de betonnen begane-grondvloer nog de ijzeren rails zichtbaar waarover de van het land komende lorries via de dubbele deur naar binnen werden gereden. Links in deze laagbouw bevindt zich de voormalige veredelingsruimte met glazen zadeldak.

Waardering

Het gebouw is van algemeen belang wegens cultuurhistorische en typologische waarde als grotendeels gaaf bewaard gebleven voorbeeld van een bollenschuur uit de jaren twintig van de twintigste eeuw, illustratief voor de ontwikkeling van de bollencultuur in Noord-Holland.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
516016
Provincie
Plaats

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Bollenschuur Boerderijen, molens en bedrijven Boerderij (M) oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Duinweg 21 1871 AC Schoorl Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
D 2907 Schoorl
D 2906 Schoorl
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1929 1929 vervaardiging
Ambachten
Name Beroep Notitie
Beurs de Gz, G. ; Noord-Holland architect / bouwkundige / constructeur
Kieft, G. ; Noord-Holland opdrachtgever
Naar boven