'Hieronymushuis', Utrecht

Omschrijving

Hoofdgebouw en kapel van BEJAARDEN- en WEESHUIS, op samengestelde plattegrond, met een symmetrische hoofdopzet bestaande uit een centrale zware vierkante toren met aan weerszijden twee brede lagere vleugels, waarvan aan de uiteinden de bouwwmassa naar voren springt. De middenas wordt naar achter verlengd door de aanwezige kapel met dwarsgeplaatste annex. Het geheel onder een steile met leien gedekte, samengestelde kap. Het centrale deel heeft een souterrain en vier bouwlagen, met aan de vier zijden hoektorentjes, uitgaande van hoekpilasters met verdiepte velden. De vier gevels worden door een rondboogfries onder een balustrade beëindigd.

Bakstenen muur met muurdammen aan de zuidzijde van het terrein, oprijzend vanuit de Minstroom.

Beide vleugels hebben een souterrain en twee bouwlagen. De gehele voorgevel met 2x(1+2) schuifvensters onder segmentboog geplaatst. De vensters in het bovenste deel van de centrale toren zijn gezet in gotische spaarbogen. Voorts in de gevels ondermeer sierlijke ankers, een neo-gotisch rondboogfries en andere neo-gotische elementen in baksteen. Oorspronkelijk langs de gehele gevel een balustrade, nu alleen nog langs de zijgevels.

Hoofdingang gesitueerd in het centrale bouwdeel bereikbaar via een dubbele bordestrap. Onderaan de trap en op het bordes in totaal vier schilddragende leeuwen. Boven de ingang vier (lege) witte sokkels en baldakijnen. De zijgevels zijn in vergelijkbare trant als de voorgevel uitgevoerd en hebben een middenrisaliet. De achtergevel is eveneens in dezelfde stijl uitgevoerd, met tegen de middenas een neo-gotische kapel.

De kapel met driezijdige koorsluiting bezit tot onder de goot eindigende steunberen die in de langsgevels de vijf vensters van elkaar scheiden. De begane grond is blind uitgevoerd, de verdieping glas-in-loodvensters. Op de kap een rijzige dakruiter.

Het interieur is voor wat betreft indeling nagenoeg ongewijzigd en bezit nog vele interieuronderdelen.

Interieur van het hoofdgebouw met centraal trappenhuis in de middentoren, doorlopend tot in bovenste deel van de toren. In het hoofdgebouw op de bel-etage een entreehal en de diverse gangen die hier op uit komen. In de hoofdgang zijn de oorspronkelijke deuren en lambrisering aanwezig, onder meer die naar de bestuurskamer. Hier bevindt zich een grote gotische schouw en zandstenen consoles die de moerbalken van de samengestelde kap dragen, beide afkomstig uit het middeleeuwse huis Zoudenbalch, voorts een oorspronkelijke parketvloer en lambrizering.

Voorts nog aanwezig een middeleeuwse schouw uit Zoudenbalch (nu in de fysiotherapie-ruimte) en enkele neogotische schoorsteenpartijen.

De oorspronkelijke kap - gedeeltelijk later ingericht met een aantal kamertjes - heeft nog droogbalken voor het wasgoed.

Ook de kapel met kruisribgewelven, is in redelijk goede staat bewaard gebleven. De sacristie is gesitueerd op de verdieping aan de noordzijde. De orgeltribune rust op geklonken ijzeren bogen. Tegen de zijgevel van de kapel is een houten serre aangebouwd, 5 traveeën lang en één travee breed. De traveeën worden gescheiden door slanke zuiltjes met rijk bewerkte kapitelen.

Waardering

Bejaardenhuis met kapel van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een in Neo-Gotiek opgetrokken verzorgingstehuis en als onderdeel van het oeuvre van architect A. Tepe. Het interieur is tevens van algemeen belang vanwege de bouwhistorische waarde vanwege de diverse gotische elementen uit het voormalige Zoudenbalch-huis.

Voorts is het geheel van algemeen belang vanwege de stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging aan de Maliesingel, tegenover de Abstederbrug. Het pand heeft ensemblewaarde in relatie met de overige complexonderdelen.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
514277
Complexnaam
Hieronymushuis
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding

Complex van Roomskatholiek BEJAARDEN- en WEESHUIS "Hiëronymushuis", gebouwd in opdracht van de Zusters van de Liefde van Tilburg, naar ontwerp van architect Alfred Tepe gebouwd in 1873-1874. Het complex is gelegen op het terrein aan de oostzijde van de Maliesingel, aan twee zijden omzoomd door de Minstroom.

Omschrijving

Complex van vijf gebouwen gelegen op een diep terrein aan de Minstroom, waarbij het hoofdgebouw is gelegen aan de Maliesingel, tegenover de Abstederbrug en de diverse bijgebouwen gelegen in de door een hoge met een ezelsrug eindigende gemetselde muur omgeven tuin achter het hoofdgebouw. Rond het hoofdgebouw is een ijzeren hekwerk geplaatst. Eén van de dienstgebouwen (Maliesingel 74) staat op een later afgesplitst terrein. Alle gebouwen zijn uitgevoerd in neo-gotische vormgeving. In het hoofdgebouw zijn oudere fragmenten uit de middeleeuwse voorganger van het Hiëronymushuis opgenomen.

Het complex omvat de volgende onderdelen:

1. het hoofdgebouw met kapel

2. tot dienstgebouw verbouwde boerderij (Maliesingel 74)

3. dienstgebouw aan de oostzijde in de tuin gelegen

4. voormalig washuis, aan de zuidzijde in de tuin gelegen

5. voetgangersbrug over de Minstroom

Waardering

Complex BEJAARDEN- EN WEESHUIS, bestaande uit vijf onderdelen, omsloten door een muur, in neo-gotische vormgeving, gelegen aan de Minstroom, van algemeen belang vanwege de architectuurhistorische waarde als voorbeeld van een ensemble ten dienste van de sociale zorg. Van stedenbouwkundige waarde vanwege de markante ligging aan de Maliesingel en tegenover de Abstederbrug.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Bejaardentehuis Cultuur, gezondheid en wetenschap Sociale zorg, liefdadigheid oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Maliesingel 79 3582 AB Utrecht Ja
Maliesingel 80 3582 AB Utrecht
Maliesingel 81 3582 AB Utrecht
Maliesingel 82 3582 AB Utrecht
Maliesingel 83 3582 AB Utrecht
Maliesingel 84 3582 AB Utrecht
Maliesingel 85 3582 AB Utrecht
Maliesingel 86 3582 AB Utrecht
Maliesingel 87 3582 AB Utrecht
Maliesingel 88 3582 AB Utrecht
Maliesingel 89 3582 AB Utrecht
Maliesingel 90 3582 AB Utrecht
Maliesingel 91 3582 AB Utrecht
Maliesingel 92 3582 AB Utrecht
Maliesingel 93 3582 AB Utrecht
Maliesingel 94 3582 AB Utrecht
Maliesingel 95 3582 AB Utrecht
Maliesingel 96 3582 AB Utrecht
Maliesingel 97 3582 AB Utrecht
Maliesingel 98 3582 AB Utrecht
Maliesingel 99 3582 AB Utrecht
Maliesingel 100 3582 AB Utrecht
Maliesingel 101 3582 AB Utrecht
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
69 D 5797 A1 Abstede
69 D 5797 A10 Abstede
69 D 5797 A11 Abstede
69 D 5797 A12 Abstede
69 D 5797 A13 Abstede
69 D 5797 A14 Abstede
69 D 5797 A15 Abstede
69 D 5797 A16 Abstede
69 D 5797 A17 Abstede
69 D 5797 A18 Abstede
69 D 5797 A19 Abstede
69 D 5797 A2 Abstede
69 D 5797 A20 Abstede
69 D 5797 A21 Abstede
69 D 5797 A22 Abstede
69 D 5797 A23 Abstede
69 D 5797 A24 Abstede
69 D 5797 A25 Abstede
69 D 5797 A26 Abstede
69 D 5797 A27 Abstede
69 D 5797 A28 Abstede
69 D 5797 A29 Abstede
69 D 5797 A3 Abstede
69 D 5797 A30 Abstede
69 D 5797 A31 Abstede
69 D 5797 A32 Abstede
69 D 5797 A33 Abstede
69 D 5797 A34 Abstede
69 D 5797 A35 Abstede
69 D 5797 A36 Abstede
69 D 5797 A37 Abstede
69 D 5797 A38 Abstede
69 D 5797 A39 Abstede
69 D 5797 A4 Abstede
69 D 5797 A5 Abstede
69 D 5797 A6 Abstede
69 D 5797 A7 Abstede
69 D 5797 A8 Abstede
69 D 5797 A9 Abstede
D 69 Abstede
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1874 1874 vervaardiging
Ambachten
Name Beroep Notitie
Tepe, A. ; Stad Utrecht architect / bouwkundige / constructeur
Naar boven