Inleiding

Op de Rooms Katholieke begraafplaats te Sneek staat het GRAFMONUMENT voor de familie Visser; de eerste begravene was M.J. Brenninkmeijer, gestorven in 1892, het jaar van aanleg van de begraafplaats.

Het monument bestaat uit een hoge natuurstenen sokkel, uitgevoerd in een stijl waarbij Neo-gotische elementen zijn toegepast, waarop het standbeeld van een engel is geplaatst.

Omschrijving

Het hoge vierkante basement staat op een laag plateau dat begrensd wordt door een ketting die aan tien zeshoekige natuurstenen paaltjes vastgemaakt is. Hoog op het basement staat de engel met opgeheven rechterhand. De grote vleugels en het rijk geplooide gewaad zijn de enige ornamentele elementen die de grote gestalte "versieren".

Waardering

Het grafmonument met gebeeldhouwde engel op de Rooms Katholieke begraafplaats te Sneek, vervaardigd in 1892, is van algemeen cultuurhistorisch belang:

- vanwege de esthetische kwaliteiten van het ontwerp;

- vanwege het materiaal en de ornamentiek;

- als onderdeel van een groter geheel dat cultuurhistorisch van nationaal belang is;

- vanwege de gaafheid;

- in relatie tot de visuele gaafheid van het complex.

Locatie

Rijksmonument nummer
514092
Complexnaam
Begraafplaatscomplex
Provincie
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding

Het complex van de BEGRAAFPLAATS horend bij de Rooms Katholieke St. Martinuskerk te Sneek (beschermd onder nr.s 34068; 34069) ligt in het noordwesten van de stad, ten westen van de Leeuwarderweg, in de hoek die deze vormt met de Berkenlaan. De toegang naar de begraafplaats is naar het zuidoosten gericht. Het kerkbestuur kocht in 1890 voor f 8.000,- een ruim 2 hectaren groot stuk grond tussen de voormalige Leeuwarderstraatweg (nu Leeuwarderweg). De aanleg heeft in 1892 plaatsgevonden. In 1848 is grondwettelijk de vrijheid van godsdienst vastgesteld en vanaf die tijd ontstond voor de katholieken de mogelijkheid om weer nieuwe kerken te bouwen. Elders in Friesland (St. Nicolaasga en Wytgaard b.v.) waren vanaf die tijd al nieuwe rooms-katholieke begraafplaatsen aangelegd bij de nieuwe kerken. Ook voor de katholieke gemeenschap in Sneek was de aanleg van een eigen begraafplaats een betekenisvol moment in hun geschiedenis. Het complex van de begraafplaats omvat de volgende hoofdonderdelen:

- de BEGRAAFPLAATS zelf,

- het TOEGANGSHEK met oprijlaan,

- de KAPEL,

- De CALVARIEBERG en

- een drietal GRAFMONUMENTEN. De woning van de doodgraver/beheerder, die aan de oprijlaan staat, is in de loop der jaren verbouwd en komt niet in aanmerking voor bescherming van rijkswege. Het toegangshek bevindt zich aan de Leeuwarderweg, vanaf het hek loopt de oprijlaan -ruim 100 meter lang en 5 meter breed- in noordwestelijke richting en mondt uit op het nagenoeg rechthoekige "begraafterrein" van ongeveer 100 bij 50 meter. De rechthoek bestaat uit vier perken die doorkruist worden door rechte paden. Het geheel ligt opgehoogd en wordt omringd door een sloot. De kapel bevindt zich aan de oostzijde van de rechthoek, de Calvarieberg aan de korte, noordelijke zijde ervan.

Ontwerper van de begraafplaats en toegangsweg was de toenmalige gemeente-architect J. Hogendijk; ontwerper van de kapel, de doodgraverswoning, het toegangshek en de gemetselde voet van de Calvarieberg was architect J.W. Boerbooms uit Arnhem.

Waardering

Het complex van de begraafplaats uit 1892, horend bij de Rooms Katholieke St. Martinuskerk te Sneek en bestaande uit de begraafplaats zelf, een toegangshek, een kapel, een Calvarieberg en een drietal grafmonumenten, is van algemeen cultuurhistorisch en architectuurhistorisch belang:

- als bijzondere uitdrukking van een bestuurlijke en een geestelijke ontwikkeling;

- vanwege de hoogwaardige esthetische kwaliteiten van het ontwerp;

- vanwege de bijzondere samenhang tussen de samenstellende onderdelen;

- vanwege de situering verbonden met de uitbreiding/ontwikkeling van de stad;

- vanwege de gaafheid van de aanleg en de meeste samenstellende onderdelen;

- vanwege de architectonische kwaliteit van de samenstellende onderdelen;

- vanwege de structurele en visuele gaafheid van de stedelijke omgeving;

- vanwege de typologische zeldzaamheid op provinciaal niveau.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Grafmonument Uitvaartcentra en begraafplaatsen Begraafplaats en -onderdelen oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Sneek Bij Leeuwarderweg 85 Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
D 2018 Sneek
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1892 1892 vervaardiging
Naar boven