Huize de Brink, Waalre

Inleiding

HERENHUIS "De Brink" uit ca. 1900 in neo-renaissancestijl.

Het huis is gebouwd voor fabrikant J.W. Swane, die aan de oostkant van het huis op Willibrorduslaan 4 een linnenfabriek dreef.

De kelder van het huis is uit 1845, deze bevat een jaartalsteen.

Het monument bestaat uit een voorhuis aan de Markt en een achterhuis aan de Willibrorduslaan no. 2, samen vormen ze een L-vormige plattegrond.

Omschrijving

Het voorhuis bestaat uit twee bouwlagen onder mansardedak met leien gedekt. De voorgevel is vijf traveeën breed met een middenrisaliet, hoekpliasters en speklagen.

Het huis is opgetrokken uit machinale baksteen gemetseld in kruisverband. Verder bevat het hardsteen in fries, cordon en basement en wordt bekroond met een gekorniste kroonlijst.

Boven de voodeur een harstenen balkon met balustrade en consoles. De muuropeningen van het huis zijn getoogd, hierin bevinden zich T-vensters. In de voorgevel bevindt zich in de segmentboog boven de vensters een sluitsteen met in het boogveld tegeltjes.

In het dak houten dakkapellen met torendakjes en één stenen kapel met trapgevel. Het dak en de kapellen zijn bekroond door loden pirons.

Voordeur met houtsnijwerk en smeedijzeren deurroosters.

Het kerldervenster aan de Willibrorduslaan heeft tralies van siersmeedwerk. Voor het huis een hardstenen stoep.

Het achterhuis, waarvan de architectuur soberder is dan die van het voorhuis, bestaat eveneens uit twee bouwlagen onder mansardedak, echter de bovenverdieping en het dak zijn lager. Opvallend is de driezijdige erker op de verdieping met erboven in het dak een gemetselde kapel met trapgevel.

Tussen voor- en achterhuis bevindt zich een hardstenen vergaarbak onder de goot.

Inwendig ondermeer paneeldeuren, stucplafonds en kastenwanden uit de bouwtijd.

Waardering

Het woonhuis bij de linnenfabriek Swane is van algemeen belang. Het heeft cultuurhistorisch belang als bijzondere uitdrukking van de sociaal-economische ontwikkeling van de nijverheid en als voorbeeld van de stichting van fabrikantenwoningen als onderdeel van het fabriekscomplex; het is tevens van belang als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van het woonhuis. Het object is van architectuurhistorisch belang door de stijl en de detaillering. Het huis is van belang vanwege de architectonische gaafheid van het in- en exterieur.

Monumenten.nl maakt u wegwijs in monumentenland

Alles over monumenten onder één dak.
Een monument kopen, onderhouden of verduurzamen? Hier vindt u alle informatie, inspiratie en praktische tips.

Locatie

Monumentnummer
513708
Complexnaam
Linnenfabriek Swane
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Inleiding

Aan de westzijde van de Waalrese Markt bevindt zich het HERENHUIS met aansluitend het gebouw van de LINNENFABRIEK van J.W. Swane. Het huis dateert in eerste aanleg uit 1845, maar is rond 1900 geheel herbouwd. Het ligt aan de Marktzijde op de kop van het langgerekte oudere bedrijfsgebouw van 1861.

Waardering

Het complex van de linnenfabriek Swane is van algemeen belang. Het geheel heeft cultuurhistorisch belang als voorbeeld van de sociaal-economische ontwikkeling van de nijverheid en als voorbeeld van de typologische ontwikkeling van de gebouwen voor de textielindustrie. Het is architectuurhistorisch van belang vanwege de stijl en de ornamentiek en als voorbeeld van de toegepaste combinatie van woonhuis en fabrieksgebouw. Het gebouw is tevens van belang vanwege de gaafheid van het exterieur. Het heeft ensemblewaarden als onderdeel van de bebouwing van het Marktplein, die in de loop van de negentiende eeuw door de bouw van grotere fabriekscomplexen een functieverandering onderging.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Woonhuis Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Markt 1 5581 GK Waalre Ja
Types
Hoofdcategorie Subcategorie Beschrijving Notitie
Woningen en woningbouwcomplexen Woonhuis(K) Herenhuis
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
B 3207 Waalre
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1900 1900 vervaardiging
Naar boven