Zijlstraat 56, Haarlem

Inleiding

In 1913 in opdracht van de coöperatieve winkelvereniging 'Eigen Hulp' gebouwd ensemble van WINKELHUIZEN, naar ontwerp van de architect Jacob van den Ban en uitgevoerd door de firma W.A. van Zanten, aannemers.

Het gebouw omvatte behalve een drietal winkels ook een kantoor en opslagruimte.

Het pand maakt onderdeel uit van een gesloten gevelwand aan de zuidzijde van de Zijlstraat. Het pand is in Eclectische trant gebouwd met in de decoraties invloeden van de Jugendstil. Sinds 1980 vervult het pand een horeca-functie (stads-café).

Omschrijving

Het direct aan de straat gelegen pand Zijlstraat 56-58 is gebouwd op een rechthoekig grondplan en is drie bouwlagen hoog. Het pand wordt gedekt door een plat dak met overstekende houten lijstgevel.

Het geheel is opgetrokken uit baksteen, waarbij de voorgevel bekleed is met natuursteen. De onderpui is deels bekleed met, met oosterse motieven versierd, gepolijst graniet. De rest van de voorgevel is met een zachte soort natuursteen in blokmotief bekleed.

Het drie traveeën brede pand wordt vanaf de verdieping geleed door enigszins risalerende pilasters die eindigen in een fantasie-kapiteel. De twee middelste pilasters worden ondersteund door rijk versierde kraagstenen. In de linker kraagsteen, die versierd is met oosterse motieven en een gebeeldhouwde personificatie van 'De Kracht', staat in een cartouche "ANNO". De rechter kraagsteen is eveneens versierd met oosterse motieven en een gebeeldhouwde personificatie van 'De Welvaart' en bezit in een cartouche het jaartal "1913". Pilasters en kraagstenen zijn van hetzelfde materiaal als de gevelbekleding. De vensterpartijen in de bovenpui bestaan uit per drie gekoppelde houten schuifvensters. De vensters op de eerste verdieping worden omlijst door wenkbrauwen van natuursteen. Tussen de eerste verdieping en de begane grond bevindt zich een brede natuurstenen cordonlijst.

De onderpui bevat de travee-brede etalageruiten. Deze etalageruiten bestaan uit in hout gevatte vensters met fraaie glas-in-lood bovenlichten in afgeknotte ellips-bogen. In elke travee bevindt zich een entree. In de linker en rechter travee ligt deze entree aan de zijkant, verdiept in een kleine hal. Hier bevindt zich ook een deur naar de bovenetages. In de middelste travee bevindt zich uitsluitend een entree tot de begane grond. De onderpui staat op een bepleisterde plint. In deze plint bevinden zich de namen van de architect en de aannemer; "J. VAN DEN BAN, ARCHITECT" en "FIRMA W.A. VAN ZANTEN, AANNEMERS".

Waardering

Qua exterieur overwegend gaaf bewaard pand uit 1913 met opmerkelijke combinatie van Jugendstil-, Oosterse en Eclectische stijlelementen, van algemeen belang vanwege architectuurhistorische waarde en cultuurhistorische waarde, als zijnde een voormalig woonwinkelpand van een coöperatieve winkelvereniging, alsmede van belang binnen het oeuvre van Haarlemse architect J. van den Ban.

Locatie

Rijksmonument nummer
513413
Gemeente
Plaats

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Winkelwoning Woningen en woningbouwcomplexen Werk-woonhuis oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Zijlstraat 56 2011 TP Haarlem Centrum (10) Ja
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
C 7876 Haarlem
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1913 1913 vervaardiging
Ambachten
Name Beroep Notitie
Ban, J. van den ; Noord-Holland architect / bouwkundige / constructeur
Zanten, W.A. van ; Noord-Holland aannemer / uitvoerder
Naar boven