Haarlem

Haarlem
Haarlem
Credit
Joost Enkelaar
1173
1173
131
2752

Gemeente Haarlem
Grote Markt 2
2011 RD  HAARLEM

Tel. 14 023
antwoord@haarlem.nl
www.haarlem.nl
 

De gemeente Haarlem is één van de grootste monumentensteden van Nederland. De rijke geschiedenis van Haarlem is nog altijd goed zichtbaar in de ruimtelijke opbouw van de stad. Het middeleeuwse stratenpatronen, de 17de-eeuwse stadsuitleg met zijn regelmatige verkaveling, de romantische villaparken uit de 19de eeuw, de bescheiden arbeiderswijken, de grootschalige stadsvernieuwing uit de jaren zeventig: alle lagen samen hebben de vorm en het karakter van de stad bepaald.

Monumentenkaart

De gemeente Haarlem kent rijksmonumenten, provinciale monumenten en gemeentelijke monumenten. Wilt u weten of u in een monument woont? 

De Grote of St. Bavokerk te Haarlem
De Grote of St. Bavokerk te Haarlem
Wikimedia Commons - Fc3003

Monumentenzorg Haarlem

De afdeling Monumentenzorg van de gemeente Haarlem zet zich in om het erfgoed van de gemeente op duurzame wijze te behouden voor de toekomst. De adviseurs stellen beleid op met betrekking tot monumenten en erfgoed in de gemeente en vormen het bevoegd gezag. Voor meer informatie over de geldende monumentenverordening

Dit is Haarlem. Cultuurhistorische hoofdstructuur van de stad.

Monumenten Richtlijnen Haarlem

Afbeelding
Opvallen

Duurzaam monument

Nederland heeft zichzelf als doel gesteld in 2050 klimaatneutraal te zijn. Dit betekent onder andere dat huizen en andere gebouwen duurzaam verwarmd moeten worden.

Duurzaamheidsadvies

Een specifiek duurzaamheidsadvies van een Duurzame Monumenten (DuMo) adviseur zorgt ervoor dat uw monument verduurzaamd wordt met oog voor de monumentale waarden. 

VvE’s en duurzaamheid: woont u in een appartement binnen een VvE en wiltt u aan de slag met duurzaamheid? Het VvE Duurzaamheidsloket informeert u over de mogelijkheden voor subsidie en financiering.

Funderingsloket Haarlem

Als u denkt dat er iets mis is met de fundering van uw pand, kunt u bij het funderingsloket terecht. Daar helpt de gemeente u graag met informatie, begeleiding en advies over funderingsonderzoek en funderingsherstel. We zijn per mail bereikbaar. Het is ook mogelijk naar ons inloopspreekuur te komen. Dat is elke 1e en 3e dinsdag van de maand van 16.30 tot 17.30 uur in het bouwbureau aan de Asterstraat 1.

Afbeelding
Munten

Subsidie herstel historische puien

Eigenaren van historische winkel- en horecapanden in de binnenstad subsidie krijgen voor het terugbrengen van hun puien in de originele staat. Het erfgoedteam van de gemeente Haarlem helpt met bouwhistorisch advies. 

De regeling is bedoeld voor eigenaren van panden in de binnenstad die ouder dan 50 jaar zijn. De subsidie bedraagt maximaal €15.000 per aanvraag. Per jaar is er €100.000 beschikbaar. 

Welke regeling past bij mij?

Met ‘Alle monumentenregelingen op een rij’ biedt het Restauratiefonds een overzicht van de mogelijkheden voor uw monument met gunstige financieringen, subsidies en overige vergoedingsacties. 

Wilt u weten voor welke regelingen u in aanmerking komt?

Afbeelding
Munten

Financiering

Gaat u aan de slag met uw monument?

Het Restauratiefonds kan u wellicht helpen aan een passende financiering om uw monument te onderhouden, restaureren, verduurzamen en/of herbestemmen.

Afbeelding
Vergunning verleend

Omgevingsvergunning

Wilt u in of aan een gebouw of object met monumentenstatus wijzigingen aanbrengen? Dan heeft u een omgevingsvergunning voor monumenten nodig. Deze vergunning vraagt u aan via het Omgevingsloket. Op het Omgevingsloket kunt u ook eerst een vergunningscheck doen om te bepalen of u een omgevingsvergunning nodig heeft.

Wilt u weten welke regels en beleid gelden voor uw monument? Bekijk de documenten van alle overheden zoals de omgevingsvisie van de provincie of het omgevingsplan van uw gemeente via Regels op de kaart.

Een vergunning aanvragen, melding doen of checken of u een vergunning nodig heeft kan via het Omgevingsloket.

Haarlem 1646 Blaeu

Geschiedenis Haarlem

Haarlem ontstond op een hoger gelegen strandwal in het Zuid-Kennemerland aan de rivier het Spaarne. In de periode 1350-1450 beleefde Haarlem een ongekende bloei dankzij de ontwikkeling van de lakennijverheid, de scheepsbouw en vooral de bierbrouwerij. Dit veranderde in de15de eeuw door een langdurige economische recessie. Het beleg en bezet van de Spaanse troepen liet de stad failliet en afgebrand achter. Met de vestiging van talrijke Vlaamse textielondernemers en geschoolde arbeidskrachten leefde de stad en haar industrie weer op. 

Meer monumenteninformatie

Voor meer informatie over monumenten in de gemeente Haarlem kunt u ook terecht bij:

Naar boven