Duinbeek, Oostkapelle

Omschrijving

HOOFDGEBOUW (Duinbeek). Omgracht blokvormig huis gebouwd in classicistische stijl in het begin van de 18de eeuw. Het huis bestaat uit een voorhuis opgebouwd uit souterrain en twee bouwlagen onder een met Oud-Hollandse pannen gedekt mansardedak en uit een smaller achterhuis met een zelfde opbouw en een mezzanino onder een met Oud-Hollandse pannen gedekt schilddak bekroond door een met leien beklede uitkijktoren. De houten achtkantige toren met meerruitsvensters rondom wordt overkapt door een koepeldak met peervormige bekroning waarop een windijzer. De gevels zijn voorzien van kroonlijsten en iets, ten opzichte van het gevelvlak verspringende hoekpilasters. Tegen de zijgevels van het voorhuis zijn schoorstenen opgetrokken. De vijfassige voorgevel heeft een vooruitspringend middenrisasliet die met een mezzanino boven de kroonlijst uitsteekt en bekroond wordt door een driezijdig fronton. Aan een hardstenen bordes is een dubbele toegangsdeur met halfrond bovenlicht gevat in een eenvoudige geblokte deuromlijsting met lantaarn; boven de deur een zesruitsvenster en een tweelicht mezzaninovenster. Aan weerszijden van de risaliet zijn twee vensterassen bestaande uit een souterrainvenster, een achtruitsvenster op de bel-etage en een zesruitsvenster op de verdieping. De drieassige achtergevel wordt bekroond door een driezijdig fronton met een rond venster en kent een regelmatige gevelindeling met meerruitsvensters en centraal aan een bakstenen trapje een dubbele glazen deur. In het INTERIEUR is ondermeer van belang de ruimte-indeling met een gang op de as van het huis geflankeerd door kamers en eindigend bij de grote kamer. Het gehele huis is onderkelderd voorzien van een balkenzoldering en plavuizen.

Waardering

HOOFDGEBOUW (Duinbeek) van algemeen belang:

- vanwege de ouderdom;

- als voorbeeld van een gaaf bewaard 18de-eeuws blokvormig hoofdgebouw in classicistische stijl;

- als voorbeeld van een sober vormgegeven, zowel in- als exterieur, buitenhuis;

- vanwege de kenmerkende ligging binnen de historische tuin- en parkaanleg;

- vanwege de functioneel-ruimtelijke relatie met de andere onderdelen van de buitenplaats.

Locatie

Rijksmonument nummer
513260
Complexnaam
Duinbeek
Provincie
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

Omschrijving

In structuur en deels in detail gaaf bewaarde buitenplaats met HOOFDGEBOUW (1), HISTORISCHE TUIN- EN PARKAANLEG (2), KOETSIERSWONING (3), TUINMANSWONING MET BAKKEET (4), VARKENSHOK (5). Ten noordwesten van de bebouwde kern van Oostkapelle tegen de duinrand ligt de historische buitenplaats Duinbeek, die in een leenbrief uit 1350 voor het eerst werd vermeld. Het goed, de enige hoge heerlijkheid op Walcheren, was toen in het bezit van de heer van Veere, Wolfert van Borsele. In 1574 werd het huis verwoest en afgebroken, alleen de gracht en het eiland resteerden, zoals in 1696 vermeld werd 'een stuk zaailand genaamd Duinbeek met een vijver en opperhof'. In 1715 liet de eigenaar van Duinbeek, de burgemeester van Middelburg, Abraham Duvelaer, op de plaats van het opperhof het thans nog bestaande huis in classicistische stijl bouwen. Op tekeningen van J.Arends uit 1776 staat het blokvormige hoofdgebouw met de bouwhuizen afgebeeld in een formele aanleg met hagen. Deze geometrische aanleg, zie Hattingakaart (1753) en een opmeting van J. Massol (1754), was georiënteerd op een middenas en bestond uit een centraal vierkant met als middelpunt het in een vierkante omgrachting gelegen huis en aan de oost- en westzijde hiervan rechthoekige sterrenbossen De omgrachting en omgrenzing is thans nog aanwezig. Het oostelijke bos (overplaats), aan de overzijde van de Duinbeekseweg, werd in de negentiende eeuw verkocht. In 1792 ging het goed over in bezit van G.F. Meijners, die tevens de eigenaar was van de aanpalende buitenplaats Berkenbosch. Door vererving kwam de plaats in handen van J.J. Sprenger, die in ca.1810 aanleg in landschapsstijl realiseerde. Oorspronkelijk stond in de zuidwesthoek een koepel met vrij zicht over de weilanden, deze is thans niet meer aanwezig. In 1895 werd N.V. Duinbeek opgericht. In 1970 vond de overdracht aan Staatsbosbeheer plaats, die een deel in erfpacht uit heeft gegeven. Door de inundatie van 1944 is het grootste deel van de beplanting verloren gegaan.

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de onderdelen aangegeven. De buitenplaats wordt aan de noord- en oostzijde ingesloten door de buitenplaats Berkenbosch en de voormalige buitenplaats Eikenoord, en aan de zuid- en westzijde omringd door wei- annex bouwlanden.

Van ondergeschikt belang is de woning in de noordoosthoek van het park.

Waardering

De HISTORISCHE BUITENPLAATS DUINBEEK is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang:

- vanwege de ouderdom;

- als onderdeel van de strook buitenplaatsen langs de kust;

- vanwege de gaaf bewaarde 18de-eeuwse classicistische opzet van het huis met bouwhuizen aan weerszijden van het voorplein;

- vanwege de visuele samenhang tussen de complexonderdelen.

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Landhuis Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Duinbeekseweg 19 4356 CD Oostkapelle Ja
Types
Hoofdcategorie Subcategorie Beschrijving Notitie
Kastelen, landhuizen en parken Kasteel, buitenplaats
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
K 3313 Domburg
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1700 1750 vervaardiging
Naar boven