Domburgseweg 44, Domburg

Omschrijving

BRUG. Houten brug met gietijzeren 19de eeuwse leuningen waarop (gerestaureerde) ornamenten in Empire-stijl over de vijver naar het eiland voerend.

Locatie

Rijksmonument nummer
507943
Complexnaam
Duinvliet
Gemeente
Plaats
Complexomschrijving

HISTORISCHE BUITENPLAATS DUINVLIET. Ten oosten van Domburg gelegen buitenplaats waarop een villa die in 1840 in opdracht van A.J. van den Broecke is gebouwd en rond 1900 zodanig is vergroot dat ook aan de zijvleugels verdiepingen zijn toegevoegd; de voorgevel en ingangspartij, alsmede het interieur bevatten zowel kenmerken van de Empire- als van de Art Nouveaustijl. De in de jaren 1990 toegevoegde aanbouwen - aan de westzijde naast de voorgevel en aan de zuidzijde tegen de achtergevel zijn voor de bescherming niet van betekenis.

De buitenplaats omvat behalve de villa, een toegangshek, een brug en een park met oprijlaan, waterlopen, vijver met eiland, gazons, boomgroepen en bospartijen, rondwandelingen en zichtassen, het geheel in vroeg 19de eeuwse landschapsstijl. Aan de oostzijde van de buitenplaats, nabij de Domburgseweg en rechts van het toegangshek, stond een 19 eeuwse houten tuinkoepel die rond het jaar 2000 is gesloopt.

Bij de bouw en aanleg van het huidige Duinvliet zijn vermoedelijk leden van de familie Zocher betrokken geweest.

De villa is in 1840 gebouwd op een terrein direct ten zuiden van de Domburgseweg; de naam Duinvliet komt al voor op een kaart uit omstreeks 1750, maar heeft dan betrekking op een buitenplaats, die gelegen was ten noorden van de Domburgseweg; het woonhuis op die buitenplaats is in 1815 afgebroken.

Aan het begin van een kwart-cirkelvormige oprijlaan staat een 19de eeuws toegangshek met natuurstenen kolommen en smeedijzeren hek.

Over de vijver ligt een brug met in Empire-stijl uitgevoerde gietijzeren leuningen.

De buitenplaats strekt zich uit vanaf de Domburgseweg en wordt aan de noordzijde door deze weg begrensd; aan de oostzijde grenst de buitenplaats aan een vm. tuinmanswoning en garage, Domburgseweg 46 en aan de opstallen van Klein Duinvliet, Domburgseweg 48. Aan de zuidzijde loopt de grens bij de Bijenkotsweg; aan de westzijde loopt de grens nabij de woningen van Domburgseweg 42.

De ten oosten van de oprijlaan gesitueerde voormalige tuinmanswoning van Duinvliet en de herbouwde garage, beide gelegen op kadastraal perceel Domburg sectie G 8 nummer 694, zijn voor de bescherming van de buitenplaats niet van belang.

Op het eiland in de vijver is een betonnen bunker als schuilplaats gebouwd; deze bunker is voor de bescherming niet van betekenis.

Op de bij de omschrijving behorende kaart is de omgrenzing van het complex alsmede de aanduiding van de onderdelen aangegeven.

De historische buitenplaats Duinvliet is in cultuurhistorisch opzicht van belang, vanwege:

- de uit 1840 daterende villa met de latere Empire kenmerken waar nog Art Nouveau elementen aan zijn toegevoegd; deze kenmerken zijn zowel aan het exterieur als in het interieur goed bewaard en zijn als zodanig architectuur- en kunsthistorisch van belang, zeldzaam en in authentieke staat;

- de historische tuin- en parkaanleg in vroeg 19de eeuwse landschapsstijl met daarin de vijver en het eiland, de gazons, de rondwandelingen en de zichtassen;

- de in Empire-vormen uitgevoerde brug over de vijver naar het eiland, die typologisch en kunsthistorisch zeldzaam is - het uit ongeveer 1900 daterende toegangshek met natuurstenen pijlers en smeedijzeren hek dat typologisch zeldzaam is;

- de ensemblewaarde van de villa met het hek en de brug en de functioneel-ruimtelijke relatie tussen de verschillende complexonderdelen;

- de kenmerkende ligging van de complexonderdelen binnen de vroeg 19de eeuwse parkaanleg in landschapsstijl, vermoedelijk ontworpen door leden van de Zocher-familie.

BRF.52A

Eigenschappen

Functies
Functie Hoofdcategorie Subcategorie Functietype Is hoofdfunctie
Brug(L) Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen oorspronkelijke functie Ja
Adressen
Straat Getal Achtervoegsel Postcode Plaats Locatie Situatie Is hoofdadres
Domburgseweg 44 4357 NH Domburg BY Ja
Types
Hoofdcategorie Subcategorie Beschrijving Notitie
Kastelen, landhuizen en parken Tuin, park en plantsoen
Percelen
Kadastraal perceel Kadastrale sectie Kadastraal object Appartement Kadastrale gemeente
G 1413 Domburg
Bouwperioden
Start Eind Notitie Beschrijving
1850 1900 vervaardiging
Naar boven